Skip links

Hướng Dẫn Hồ Sơ, Thủ Tục Thành Lập Chi Nhánh Công Ty [Cập nhật 2024]

Việc nắm được hồ sơ, thủ tục thành lập chi nhánh công ty sẽ giúp bạn hiểu rõ các điều kiện cần thiết sẽ tránh được sai sót trong quá trình thành lập

Tóm Tắt Các Ý Chính

 • Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc, không có tư cách pháp nhân riêng, trực thuộc và chịu sự quản lý của công ty mẹ.
 • Để thành lập chi nhánh, công ty mẹ phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ bao gồm quyết định thành lập chi nhánh, danh sách người đứng đầu và địa điểm đặt trụ sở.
 • Hồ sơ thành lập chi nhánh được nộp tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chi nhánh.
 • Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh tương tự thủ tục đăng ký kinh doanh của công ty với thời hạn cấp giấy chứng nhận quy định.
 • Chi nhánh chỉ hoạt động kinh doanh trong phạm vi ngành nghề của công ty mẹ.
 • Việc kinh doanh của chi nhánh thực hiện dưới tên, con dấu và tài khoản của công ty mẹ.
 • Người đứng đầu chi nhánh chịu trách nhiệm điều hành theo ủy quyền của công ty mẹ.
 • Công ty mẹ chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của chi nhánh.

Thành lập chi nhánh công ty là một phương thức hiệu quả để tăng cường phạm vi hoạt động và tiếp cận khách hàng tiềm năng mới. Tuy nhiên, việc thành lập chi nhánh công ty cũng đòi hỏi nhiều thủ tục giấy tờ và pháp lý phức tạp.

Bài viết này sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về hồ sơ, thủ tục thành lập chi nhánh công ty, đồng thời giải đáp những câu hỏi thường gặp giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình này.

Căn Cứ Pháp Lý

I. Chi Nhánh Công Ty Là Gì?

Chi nhánh hoạt động dưới sự chỉ đạo và giám sát của công ty mẹ, thực hiện các hoạt động kinh doanh theo định hướng chung của công ty mẹ.
Chi nhánh hoạt động dưới sự chỉ đạo và giám sát của công ty mẹ, thực hiện các hoạt động kinh doanh theo định hướng chung của công ty mẹ.

1. Định nghĩa

Theo Khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp năm 2020, chi nhánh công ty là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh công ty phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Nói cách khác, chi nhánh không phải là một pháp nhân độc lập mà là một bộ phận mở rộng của công ty mẹ. Chi nhánh hoạt động dưới sự chỉ đạo và giám sát của công ty mẹ, thực hiện các hoạt động kinh doanh theo định hướng chung của công ty mẹ.

2. Đặc điểm của chi nhánh công ty

 • Phụ thuộc vào công ty mẹ: Chi nhánh không phải là một pháp nhân riêng biệt, mọi hoạt động của chi nhánh đều chịu sự quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật bởi công ty mẹ.
 • Thực hiện chức năng của công ty mẹ: Chi nhánh có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần các hoạt động kinh doanh của công ty mẹ, như sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ,…
 • Đại diện theo ủy quyền: Chi nhánh có thể được công ty mẹ ủy quyền để thực hiện các giao dịch, ký kết hợp đồng và đại diện cho công ty mẹ trong một số trường hợp nhất định.
 • Không có vốn điều lệ riêng: Chi nhánh không có vốn điều lệ riêng biệt, mọi nguồn vốn hoạt động đều do công ty mẹ cung cấp.
 • Ngành nghề kinh doanh: Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của công ty mẹ.

3. Khi nào cần thành lập chi nhánh công ty

Việc thành lập chi nhánh thường được xem xét trong các trường hợp sau:

 • Mở rộng thị trường: Khi công ty muốn mở rộng hoạt động kinh doanh sang các khu vực địa lý mới, tiếp cận thêm khách hàng tiềm năng.
 • Tách bạch hoạt động kinh doanh: Các lĩnh vực kinh doanh khác nhau được phân tách thành các chi nhánh riêng biệt để dễ quản lý. Giúp công ty mẹ tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính.
 • Tăng cường sự hiện diện: Để nâng cao uy tín và thương hiệu của công ty tại một địa phương cụ thể.
 • Tiết kiệm chi phí: Chi nhánh có thể giúp giảm thiểu chi phí vận chuyển, lưu kho, quản lý so với việc thành lập một công ty mới.
 • Tận dụng ưu đãi đầu tư: Một số địa phương có thể có các chính sách ưu đãi đầu tư dành cho các doanh nghiệp thành lập chi nhánh tại đó.
 • Đáp ứng yêu cầu pháp lý: Trong một số trường hợp, việc thành lập chi nhánh là bắt buộc để tuân thủ các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh tại một địa phương hoặc quốc gia nhất định.

II. Hồ Sơ Thành Lập Chi Nhánh Công

Hồ sơ thành lập chi nhánh theo loại hình

Thành lập chi nhánh công ty TNHH một thành viên

 • Mẫu thông báo đăng ký thành lập chi nhánh công ty TNHH một thành viên (theo mẫu quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thành lập chi nhánh;
 • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;
 • Văn bản ủy quyền cho người đại diện thực hiện thủ tục (nếu có);
 • Bản sao công chứng CCCD/CMND/Hộ chiếu của người đứng đầu chi nhánh.

Thành lập chi nhánh công ty TNHH hai thành viên trở lên

 • Mẫu thông báo đăng ký thành lập chi nhánh công ty TNHH hai thành viên (theo mẫu quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);
 • Văn bản quyết định thành lập chi nhánh của Hội đồng thành viên;
 • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thành lập chi nhánh;
 • Bản sao công chứng CCCD/CMND/Hộ chiếu của người đứng đầu chi nhánh;
 • Văn bản ủy quyền cho người đại diện thực hiện thủ tục (nếu có).

Thành lập chi nhánh công ty cổ phần

 • Mẫu thông báo đăng ký thành lập chi nhánh công ty cổ phần (theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);
 • Văn bản quyết định thành lập chi nhánh của Hội đồng quản trị;
 • Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh;
 • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;
 • Văn bản ủy quyền cho người đại diện thực hiện thủ tục (nếu có);
 • Bản sao công chứng CCCD/CMND/Hộ chiếu của người đứng đầu chi nhánh.

Hồ sơ thành lập chi nhánh cùng tỉnh và khác tỉnh

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh

 • Thông báo thành lập chi nhánh khác tỉnh với công ty mẹ;
 • Biên bản họp về việc thành lập chi nhánh khác tỉnh (đối với công ty TNHH hai thành viên, công ty cổ phần);
 • Bản sao quyết định thành lập chi nhánh khác tỉnh của chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị;
 • Bản sao công chứng CCCD/Hộ chiếu của người đứng đầu chi nhánh khác tỉnh;
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu người nộp không phải đại diện pháp luật công ty).

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cùng tỉnh

 • Thông báo đăng ký hoạt động chi nhánh cùng tỉnh với công ty mẹ;
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh cùng tỉnh;
 • Bản sao quyết định thành lập chi nhánh cùng tỉnh của chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý (CCCD/Hộ chiếu) của người đứng đầu chi nhánh cùng tỉnh;
 • Giấy ủy quyền khi người nộp hồ sơ không phải đại diện pháp luật công ty.

Lưu ý:

 • Cần tham khảo mẫu hồ sơ theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ.
 • Tùy từng loại hình công ty và địa điểm thành lập chi nhánh (cùng tỉnh hoặc khác tỉnh) mà hồ sơ có thể có sự khác biệt nhỏ. Cần tìm hiểu kỹ quy định để chuẩn bị hồ sơ phù hợp.
 • Có thể tải miễn phí các mẫu hồ sơ thành lập chi nhánh công ty TNHH, công ty cổ phần để tham khảo.
 • Đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài, cần bổ sung thêm các giấy tờ sau:
  • Bản sao điều lệ hoạt động chi nhánh công ty tại Việt Nam.
  • Bản sao giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư của công ty.
  • Bản sao báo cáo tài chínhkiểm toán hoặc văn bản xác nhận nghĩa vụ thuế năm tài chính gần nhất.
  • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh công ty tại Việt Nam.
  • Bản sao hợp đồng thuê hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng đối với địa điểm dự kiến làm trụ sở chi nhánh.
 • Các giấy tờ, hồ sơ của công ty vốn nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt, được hợp pháp hóa lãnh sự và được công chứng.

III. Thủ Tục Thành Lập Chi Nhánh Công Ty

Thủ tục cơ bản thành lập chi nhánh công ty
Thủ tục cơ bản thành lập chi nhánh công ty

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

 • Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thành lập chi nhánh theo quy định của pháp luật và loại hình công ty (xem phần II).
 • Đảm bảo các giấy tờ hợp lệ, có đầy đủ chữ ký và con dấu (nếu cần).
 • Đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài, cần dịch thuật và hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ liên quan.

Bước 2: Nộp hồ sơ
Bạn có thể lựa chọn một trong hai cách sau:

 • Nộp trực tiếp:
  • Chi nhánh cùng tỉnh: Nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi công ty mẹ đặt trụ sở chính.
  • Chi nhánh khác tỉnh: Nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi chi nhánh đặt trụ sở.
 • Nộp trực tuyến: Nộp qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ https://dangkykinhdoanh.gov.vn

Bước 3: Xử lý hồ sơ và cấp giấy chứng nhận:

 • Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.
 • Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi trong thời hạn 5 ngày làm việc.

Lưu ý: Đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài, thời gian xử lý hồ sơ có thể kéo dài từ 10-15 ngày làm việc và hồ sơ được nộp tại Bộ Công Thương.

Bước 4. Sau khi được cấp giấy chứng nhận:

 • Công bố thông tin chi nhánh trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và các phương tiện thông tin đại chúng khác.
 • Khắc con dấu chi nhánh (nếu có).
 • Tiến hành các thủ tục khác liên quan đến hoạt động của chi nhánh như đăng ký mã số thuế, mở tài khoản ngân hàng,…

Lưu ý:

 • Nên kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh để đảm bảo tính chính xác.
 • Cần thực hiện đúng và đầy đủ các thủ tục sau khi được cấp giấy chứng nhận để chi nhánh hoạt động hợp pháp.

IV. Các Việc Cần Làm Trước và Sau Khi Thành Lập Chi Nhánh Công

1. Các Lưu Ý Trước Khi Thành Lập Chi Nhánh Công

 • Nghiên cứu thị trường: Phân tích nhu cầu, đối thủ cạnh tranh và tiềm năng phát triển tại địa điểm dự kiến đặt chi nhánh. Đánh giá các yếu tố kinh tế, xã hội, chính trị có thể ảnh hưởng đến hoạt động.
 • Lựa chọn địa điểm: Cân nhắc vị trí địa lý thuận lợi, dễ tiếp cận khách hàng, cơ sở hạ tầng đầy đủ và chi phí thuê mặt bằng phù hợp. Địa điểm phải phù hợp với loại hình kinh doanh và quy mô của chi nhánh.
 • Tuyển dụng và đào tạo nhân sự: Xây dựng kế hoạch tuyển dụng cho các vị trí chủ chốt. Đào tạo nhân viên về sản phẩm, dịch vụ, quy trình làm việc và văn hóa công ty.
 • Chuẩn bị tài chính: Dự trù kinh phí thành lập và vận hành chi nhánh trong giai đoạn đầu. Đảm bảo nguồn vốn đủ cho các chi phí như thuê mặt bằng, mua trang thiết bị, trả lương nhân viên.
  Thủ tục pháp lý: Tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật liên quan. Chuẩn bị hồ sơ pháp lý đầy đủ và chính xác.

2. Các Việc Cần Làm Sau Khi Thành Lập Chi Nhánh Công

 • Công bố thông tin: Công bố thông tin chi nhánh trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Thông báo cho các cơ quan chức năng liên quan.
 • Khắc dấu: Khắc con dấu chi nhánh theo quy định và đăng ký mẫu dấu tại cơ quan công an.
 • Khai báo thuế: Đăng ký mã số thuế cho chi nhánh, khai báo và nộp các loại thuế theo quy định.
 • Mở tài khoản ngân hàng: Mở tài khoản giao dịch cho chi nhánh và thông báo số tài khoản cho các bên liên quan.
 • Quảng bá chi nhánh: Tổ chức các hoạt động quảng bá, giới thiệu chi nhánh đến khách hàng và đối tác. Xây dựng và triển khai các chiến dịch marketing phù hợp.
 • Vận hành và quản lý: Thiết lập quy trình làm việc, quản lý nhân sự, tài chính, hàng hóa. Theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động và báo cáo định kỳ cho công ty mẹ.

V. Điều Kiện Thành Lập Chi Nhánh Công

Để thành lập chi nhánh công ty, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau:

1. Điều kiện về công ty mẹ:

 • Công ty mẹ phải có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực.
 • Công ty mẹ phải hoạt động đúng ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký.
 • Công ty mẹ không thuộc trường hợp bị đình chỉ hoạt động kinh doanh hoặc đang trong quá trình giải thể, phá sản.

2. Điều kiện về chi nhánh:

 • Tên chi nhánh:
  • Tên chi nhánh phải được viết bằng chữ cái tiếng Việt có dấu hoặc không dấu, chữ số, các chữ cái F, J, Z, W và các ký hiệu.
  • Tên chi nhánh phải bao gồm tên công ty mẹ kèm theo cụm từ “Chi nhánh” (ví dụ: Chi nhánh Công ty TNHH ABC).
  • Tên chi nhánh không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của các chi nhánh hoặc công ty khác đã được đăng ký.
 • Địa điểm đặt trụ sở:
  • Địa điểm đặt trụ sở chi nhánh phải được xác định rõ ràng và chính xác trên lãnh thổ Việt Nam.
  • Địa chỉ phải bao gồm số nhà, tên đường, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố.
 • Người đứng đầu chi nhánh:
  • Người đứng đầu chi nhánh phải là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
  • Người đứng đầu chi nhánh không thuộc trường hợp bị cấm làm người đại diện theo quy định của pháp luật.

3. Điều kiện về ngành nghề kinh doanh:

 • Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của công ty mẹ đã đăng ký.
 • Nếu ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh thuộc diện ngành nghề kinh doanh có điều kiện, công ty mẹ phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

4. Điều kiện khác (nếu có):

 • Tùy từng trường hợp cụ thể, có thể có thêm các điều kiện khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành (ví dụ: điều kiện về vốn pháp định, điều kiện về cơ sở vật chất,…)

VI. Những Lợi Ích Và Hạn Chế Của Chi Nhánh Công Ty

1. Lợi Ích Khi Thành Lập Chi Nhánh Công

 • Mở rộng thị trường: Chi nhánh giúp công ty mẹ mở rộng phạm vi hoạt động, tiếp cận khách hàng mới ở các khu vực địa lý khác nhau, từ đó tăng doanh thu và lợi nhuận.
 • Nâng cao khả năng cạnh tranh: Sự hiện diện của chi nhánh tại nhiều địa điểm giúp công ty tạo dựng uy tín, tăng cường khả năng cạnh tranh với các đối thủ khác trên thị trường.
 • Tiếp cận khách hàng tốt hơn: Chi nhánh giúp công ty gần gũi hơn với khách hàng, hiểu rõ nhu cầu và thị hiếu của họ, từ đó cung cấp sản phẩm và dịch vụ phù hợp hơn.
 • Quản lý tập trung: Mặc dù chi nhánh hoạt động độc lập ở một mức độ nhất định, nhưng vẫn chịu sự quản lý và kiểm soát của công ty mẹ, giúp đảm bảo tính thống nhất trong hoạt động và chiến lược kinh doanh.
 • Tối ưu hóa chi phí: Việc thành lập chi nhánh có thể giúp công ty tiết kiệm chi phí vận chuyển, lưu kho, nhân sự,… so với việc mở rộng quy mô tại trụ sở chính.
 • Tận dụng ưu đãi đầu tư: Tại một số địa phương, việc thành lập chi nhánh có thể giúp công ty được hưởng các ưu đãi về thuế, đất đai, hỗ trợ từ chính quyền địa phương.

2. Hạn Chế Khi Thành Lập Chi Nhánh Công

 • Chi phí thành lập và vận hành: Việc thành lập và duy trì hoạt động của chi nhánh đòi hỏi một khoản đầu tư đáng kể về tài chính và nhân lực.
 • Rủi ro pháp lý: Chi nhánh không có tư cách pháp nhân độc lập, nên mọi hoạt động của chi nhánh đều ảnh hưởng trực tiếp đến công ty mẹ. Nếu chi nhánh vi phạm pháp luật, công ty mẹ sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới.
 • Khó khăn trong quản lý: Việc quản lý chi nhánh ở xa trụ sở chính có thể gặp khó khăn về kiểm soát hoạt động, đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ và tuân thủ các quy định của công ty.
 • Nguy cơ xung đột lợi ích: Đôi khi có thể xảy ra xung đột lợi ích giữa chi nhánh và công ty mẹ, đặc biệt là về vấn đề phân bổ nguồn lực và lợi nhuận.
Việc thành lập chi nhánh mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp trong việc mở rộng thị trường và tăng trưởng kinh doanh.
Việc thành lập chi nhánh mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp trong việc mở rộng thị trường và tăng trưởng kinh doanh.

Việc thành lập chi nhánh mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp trong việc mở rộng thị trường và tăng trưởng kinh doanh. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng các hạn chế và rủi ro đi kèm để có quyết định đúng đắn và chuẩn bị tốt nhất cho việc thành lập và vận hành chi nhánh.

Câu Hỏi Thường Gặp

Lệ phí đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh:

 • Nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh: 50.000 đồng/lần.
 • Nộp qua mạng điện tử: Miễn phí.

Phí công bố thông tin thành lập chi nhánh: 100.000 đồng/lần.

Không, chi nhánh công ty không được phép hoạt động kinh doanh khác với công ty mẹ. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký của công ty mẹ.

Về nguyên tắc, chi nhánh công ty không phải là đối tượng nộp thuế độc lập. Mọi hoạt động kinh doanh của chi nhánh đều được tính vào doanh thu của công ty mẹ và công ty mẹ sẽ nộp thuế trên tổng doanh thu đó.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, chi nhánh có thể phải thực hiện một số nghĩa vụ thuế nhất định như:

 • Thuế môn bài: Chi nhánh phải nộp thuế môn bài theo quy định.
 • Thuế giá trị gia tăng (GTGT): Chi nhánh phải kê khai và nộp thuế GTGT nếu có hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT.
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Chi nhánh không phải nộp thuế TNDN riêng, nhưng phải kê khai thuế TNDN tạm tính và quyết toán thuế TNDN cùng với công ty mẹ.

Thời gian thành lập chi nhánh công ty thường mất khoảng 3-5 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Tuy nhiên, thời gian này có thể kéo dài hơn nếu hồ sơ có thiếu sót hoặc cần bổ sung.

Đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài, thời gian thành lập chi nhánh có thể kéo dài từ 10-15 ngày làm việc.

Không, chi nhánh công ty không phải là pháp nhân độc lập. Chi nhánh là một bộ phận phụ thuộc của công ty mẹ, hoạt động dưới sự quản lý và kiểm soát của công ty mẹ. Chi nhánh không có tài sản riêng và mọi hoạt động của chi nhánh đều được thực hiện dưới tên và chịu trách nhiệm của công ty mẹ.

Tác Giả Hồng Loan

Tác Giả: Hồng Loan

Hiện đang công tác tại Thuận Thiên, với hơn 9 năm kinh nghiệm làm việc hi vọng sẽ giúp cho mọi người có thể hiểu hơn các vấn đề về Pháp Lý, Thuế Và Kế Toán
Mục lục: Hướng Dẫn Hồ Sơ, Thủ Tục Thành Lập Chi Nhánh Công Ty [Cập nhật 2024]

Bài Viết Cùng Chủ Đề

Cập nhật những bài viết mới, kiến thức lĩnh vực kế toán, pháp lý doanh nghiệp, thuế… với kho kiến thức khổng lồ và chuyên sâu được viết bởi những người đầu ngành của Công Ty Thuận Thiên.
Với dịch vụ thành lập công ty tại Hà Tĩnh của Thuận Thiên sẽ giúp khách hàng tiết kiệm chi phí, thời gian mà thủ tục còn nhanh chóng và...
Tìm hiểu sự khác biệt giữa chi nhánh và văn phòng đại diện, từ khía cạnh pháp lý đến hoạt động thực tế, để lựa chọn hình thức phù hợp...
Chỉ với 990.000đ, Thuận Thiên sẽ hỗ trợ bạn trong việc thành lập công ty tại Huế, từ khi chuẩn bị hồ sơ, đến lúc khách hàng nhận được GPKD...
Thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện? Hãy cùng tìm hiểu sự khác biệt về chức năng, thủ tục, ưu nhược điểm của hai hình thức này nhé...
Chỉ với 990.000đ, dịch vụ thành lập công ty trọn gói tại Ninh Thuận sẽ được hỗ trợ từ A đến Z, từ tư vấn ban đầu, chuẩn bị hồ...
Kế Toán Thuận Thiên cung cấp cho khách hàng dịch vụ thành lập công ty tại Cần Thơ trọn gói với chi phí vô cùng ưu đãi chỉ 990.000đ, giúp...
Bạn cần tư vấn?
Vui lòng điền thông tin vào form, Thuận Thiên sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất. Hoặc bạn có thể gọi trực tiếp qua Hotline: 0902.91.91.52

* Thông tin khách hàng cung cấp được Thuận Thiên bảo mật và không chia sẽ với bất cứ tổ chức nào khác