Skip links

Dịch Vụ Hoàn Thuế GTGT

Dịch Vụ Doanh Nghiệp, Kế Toán - Thuế | Kế Toán Thuận Thiên

Khai báo thuế giá trị gia tăng đúng, đủ, chính xác là nghĩa vụ và trách nhiệm của các doanh nghiệp cũng như là các tổ chức, cá nhân sản xuất,…. Bên cạnh nộp thuế giá trị gia tăng, các doanh nghiệp, tổ chức,…cũng có thể được hoàn thuế khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định của pháp luật. Vậy đâu là các điều kiện được hoàn thuế giá trị gia tăng? Hãy cùng Kế Toán Thuận Thiên tìm hiểu rõ hơn về quy trình này cũng như dịch vụ hoàn thuế GTGT tại Thuận Thiên qua bài viết sau.

Các điều kiện được hoàn thuế GTGT

Để được hoàn thuế giá trị gia tăng từ ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp, tổ chức cần phải đáp ứng được các điều kiện sau:

 • Phải có thuế giá trị gia tăng được khấu trừ, chẳng hạn như khi một cơ sở kinh doanh hoặc một tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ đã trả số tiền thuế đầu vào nhưng chưa được khấu trừ trong kỳ tính thuế hoặc hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó không thuộc diện phải chịu thuế, lúc này ngân sách nhà nước sẽ trả lại cho cơ sở kinh doanh, tổ chức và cá nhân đó số tiền thuế mà họ đã nộp trước đây.
 • Phải tính được thuế giá trị gia tăng được áp dụng theo phương pháp khấu trừ.
 • Mở tài khoản ngân hàng từ mã số thuế của doanh nghiệp.
 • Lập và lưu giữ chứng từ kế toán, sổ sách kế toán theo đúng quy định hiện hành của công ty và pháp luật.
 • Thủ tục, hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng phải được thực hiện đúng theo quy định nhà nước ban hành.
 • Phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cũng như là con dấu.

Đối tượng hoàn thuế GTGT

Nhóm đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng được chia thành 4 trường hợp:

Trường hợp 1: Đối tượng là hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu
Các doanh nghiệp, tổ chức hay cơ sở có thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên cho một số trường hợp cụ thể như: vừa xuất khẩu vừa kinh doanh nội địa hay nhập khẩu hàng hóa rồi xuất khẩu ra nước ngoài hay xuất khẩu vào khu phi thuế quan.

Trường hợp 2: Đối tượng là dự án đầu tư mới
Các công ty, tổ chức hay cơ sở mới thành lập, đang trong giai đoạn đầu tư, phát triển và nộp thuế giá trị gia tăng áp dụng theo phương pháp khấu trừ. Đồng thời, số thuế giá trị gia tăng số liệu được tính toán và cộng dồn lại theo từng kỳ của hàng hóa, dịch vụ liên quan đến phi vụ đầu tư ít nhất là từ ba trăm triệu đồng.

Trường hợp 3: Đối tượng là dự án đầu tư cho các doanh nghiệp, tổ chức hay cơ sở đang hoạt động
Các doanh nghiệp, tổ chức hay cơ sở sau khi bù trừ kê khai thuế giá trị gia tăng, số thuế gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên. Nếu giá trị tiền dưới 300 triệu đồng thì được kết và chuyển cho kỳ khai thuế tiếp theo.

Trường hợp 4: Đối tượng là các doanh nghiệp, tổ chức hay cơ sở tính thuế theo phương pháp khấu trừ
Các doanh nghiệp, tổ chức hay cơ sở khi chuyển đổi loại hình công ty, thay đổi chủ sở hữu, chia hay tách hoặc sáp nhập hay hợp nhất, giải thể, ngừng hoạt động, phá sản hay nộp thừa thuế giá trị gia tăng hoặc chưa khấu trừ hết thuế giá trị gia tăng đầu vào từ 300 triệu đồng trở lên.

Xem thêm: Mức thuế suất giá trị gia tăng 2023

Thủ tục các bước hoàn thuế GTGT

Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng tuy khá đơn giản nhưng các doanh nghiệp nên cần nắm rõ để quy trình diễn ra thuận tiện và nhanh chóng. Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng cần những điều kiện sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng cơ bản gồm có:

 • Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu phí giá trị gia tăng của nhà nước,
 • Các giấy tờ cũng như là các tài liệu liên quan đến việc hoàn thuế bao gồm hợp đồng mua bán hay gia công, tờ khai hải quan, các chứng từ được thanh toán qua ngân hàng,…

Bước 2: Nộp hồ sơ
Sau khi chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết, công ty cần phải nộp hồ sơ tại các cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc tại các cơ quan hải quan có thẩm quyền đối với nghĩa vụ hoàn thuế.
Có hai hình thức nộp, có thể nộp hồ sơ hoàn thuế điện tử hoặc nộp trực tiếp tại các cơ quan thuế hay qua bưu điện.

Bước 3: Xử lý yêu cầu hoàn thuế giá trị gia tăng
Mọi thông tin của quá trình xử lý yêu cầu hoàn thuế giá trị gia tăng được quy định tại khoản 1 điều 59 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Bước 4: Thời hạn giải quyết hoàn thuế
Sau khi các cơ quan thuế xem xét hồ sơ và yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền sẽ đưa ra quyết định về thời hạn giải quyết hoàn thuế.

 • Hồ sơ hoàn trước – kiểm tra sau: Nếu những doanh nghiệp chấp hành tốt các quy định của Pháp luật thì thời hạn làm việc là 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế đầy đủ.
 • Kiểm tra hồ sơ trước – hoàn thuế sau: Với các doanh nghiệp đăng ký hoàn thuế lần đầu hoặc lần 2 trở đi, nhưng hồ sơ vẫn còn nhiều sai sót, lúc này cần phải xem xét và bổ sung thì có thời hạn là 60 ngày kể từ ngày cơ quan chứng năng tiếp nhận hồ sơ đầy đủ.

Bước 5: Kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế đối với người nộp thuế
Sau khi giải quyết xong các vấn đề hoàn thuế, cơ quan thuế có thẩm quyền sẽ hoàn thuế giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp. Nếu có bất cứ trường hợp nào phát hiện số thuế chưa đúng quy định, các cơ quan thuế có thể ban hành quyết định thu hồi số tiền thuế đã hoàn và các doanh nghiệp có thể sẽ chịu mức hình phạt, xử lý theo đúng quy định của Pháp luật.

Hồ sơ cần chuẩn bị

Tùy vào từng trường hợp mà hồ sơ chuẩn bị đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng sẽ khác nhau, cụ thể như sau:

Hồ sơ cần chuẩn bị hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp

Hồ sơ cần chuẩn bị hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp

Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

 • Chuẩn bị giấy tờ theo mẫu 01/ĐNHT đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng, hoàn trả khoản thu ngân sách của nhà nước
 • Chuẩn bị hợp đồng mua bán và gia công hàng hóa, dịch vụ.
 • Chuẩn bị các hóa đơn, chứng từ bán hàng hoặc xuất khẩu hoặc gia công.
 • Chuẩn bị tờ khai của hải quan hàng hóa được xuất khẩu.
 • Mẫu 01-2/HT danh sách tờ khai hải quan đã thông quan
 • Chứng từ chứng minh hoàn tất việc thanh toán hàng hóa xuất khẩu. Hình thức qua ngân hàng.

Đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc trường hợp ủy thác xuất khẩu và đã thanh lý hợp đồng

 • Chuẩn bị hợp đồng ủy thác xuất khẩu
 • Chuẩn bị tờ khai của hải quan hàng hóa được xuất khẩu.
 • Biên bản thanh lý hợp đồng ủy thác xuất khẩu đi.
 • Biên bản đối chiếu công nợ định kỳ giữa bên ủy thác và bên nhận ủy thác.
 • Các hóa đơn, chứng từ bán hàng hay xuất khẩu hay gia công của doanh nghiệp.
 • Mẫu 01/ĐNHT đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng, hoàn trả khoản thu ngân sách của nhà nước.
 • Chứng từ chứng minh hoàn tất việc thanh toán hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng.

Đối với dự án đầu tư

 • Chuẩn bị mẫu 02/GTGT tờ khai thuế giá trị gia tăng.
 • Bản sao chứng từ góp vốn điều lệ của doanh nghiệp.
 • Giấy quyết định thành lập ban quản lý dự án đầu tư.
 • Chuẩn bị mẫu 01-1/HT bảng kê khai chứng từ, hóa đơn mua vào.
 • Các chứng từ, hóa đơn, hợp đồng liên quan đến các dự án đầu tư, phát triển.
 • Chuẩn bị mẫu 01/ĐNHT đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng, hoàn trả khoản thu ngân sách của nhà nước.
 • Bản sao giấy phép kinh doanh hoặc các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 • Đối với trường hợp làm thủ tục xin giấy phép đầu tư thì cần bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Giấy phép xây dựng và bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các giấy tờ có trị tương đương đối trường hợp dự án có công trình xây dựng.

Lưu ý:
Với 3 trường hợp sau đây, doanh nghiệp không cần nộp hóa đơn bán hàng hoặc xuất khẩu hoặc gia công:

 • Đã hoạt động kinh doanh xuất khẩu bằng hình thức điện tử.
 • Hoạt động xây lắp công trình tại nước ngoài hay các khu phi thuế quan.
 • Hoạt động cung cấp cho doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu như điện nước, hàng tiêu dùng, văn phòng phẩm, lương thực – thực phẩm,…

Thời gian được nhận tiền hoàn thuế GTGT

Thời hạn để cơ quan thuế ra quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng hoặc quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ ngân sách nhà nước sẽ phụ thuộc vào từng trường hợp khi làm thủ tục, chi tiết như sau:

 • Đối với trường hợp hoàn thuế trước, và kiểm tra sau: Trong vòng tối đa 6 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn thuế;
 • Đối với trường hợp kiểm tra trước và hoàn thuế sau: Trong vòng tối đa 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn thuế.
 • Theo thông tư 80/2021/TT-BTC, kể từ ngày nhận được lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước hoặc lệnh hoàn trả và bù trừ khoản thu ngân sách nhà nước. Lúc này kho bạc Nhà nước phải chi hoàn thuế trong vòng 1 ngày làm việc.

Dịch vụ hoàn thuế GTGT tại Kế Toán Thuận Thiên

Dịch vụ hoàn thuế gtgt tại Kế toán Thuận Thiên

Dịch vụ hoàn thuế gtgt tại Kế toán Thuận Thiên

Tổng chi phí dịch vụ hoàn thuế GTGT

Kế toán Thuận Thiên đưa ra giá phí cho dịch vụ dựa trên mức độ phức tạp và hiệu quả thực tế của công việc hoàn thành.
Phí dịch vụ hoàn thuế : Từ 0,5% đến 15% số tiền xin hoàn.
Phí dịch vụ sẽ tùy thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp cũng như từng vấn đề khác nhau.

Thời gian hoàn thành thủ tục

Kể từ ngày cung cấp đủ hồ sơ và trong khoảng từ 30 đến 45 ngày làm việc, hồ sơ sẽ giải quyết xong.

Trên đây là những thông tin mà Kế toán Thuận Thiên muốn giới thiệu khi bạn có mong muốn tìm hiểu về dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng. Nếu bạn có nhu cầu, hãy liên hệ với chúng tôi, tại đây với đội ngũ nhân viên cùng với tác phong chuyên nghiệp Kế toán Thuận Thiên sẽ mang đến cho khách hàng sự hỗ trợ và trải nghiệm nhanh chóng. Chúng tôi cam đoan đặt hiệu quả và chất lượng công việc và khách lên trên hết. Khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm và hài lòng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Xem thêm: 

Xem thêm bài viết theo tag: dịch vụ hoàn thuế gtgt

Tác giả: Kế Toán Thuận Thiên

Trưởng Phòng Kế Toán

Hiện đang công tác tại Thuận Thiên, với hơn 6 năm kinh nghiệm làm việc hi vọng sẽ giúp cho mọi người có thể hiểu hơn các vấn đề về Pháp Lý, Thuế Và Kế Toán

Nội dung bài viết

[ez-toc]

Bình Luận - Hỏi Đáp

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Câu Hỏi Thường Gặp - Kế Toán Thuận Thiên

Nếu có câu hỏi nào riêng tư bạn có thể gửi trực tiếp cho Thuận Thiên qua nút gửi câu hỏi, câu hỏi và nội dung của bạn sẽ được bảo mật

Các Bài Viết Liên Quan

Dịch Vụ Doanh Nghiệp, Kế Toán - Thuế | Kế Toán Thuận Thiên

Dịch Vụ Kế Toán Nội Bộ

Dịch vụ kế toán nội bộ tại Kế Toán Thuận Thiên chuyên nghiệp, sẽ hỗ trợ doanh nghiệp bạn tiết kiệm được nhiều chi phí và giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về tình hình kinh doanh của mình
Dịch Vụ Doanh Nghiệp, Kế Toán - Thuế | Kế Toán Thuận Thiên

Dịch Vụ Nhân Sự (BHXH)

Dịch vụ nhân sự bảo hiểm xã hội tại Kế Toán Thuận Thiên đảm bảo giúp doanh nghiệp không còn gặp khó khăn trong quy trình thực hiện thủ tục, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí
Dịch Vụ Doanh Nghiệp, Kế Toán - Thuế | Kế Toán Thuận Thiên

Dịch Vụ Kiểm Tra Sổ Sách, Báo Cáo Thuế, Quyết Toán Thuế Cuối Năm

Dịch vụ quyết toán thuế cuối năm tại Thuận Thiên đảm bảo mang đến quý doanh nghiệp một dịch vụ chất lượng và chuyên nghiệp nhất, giúp doanh nghiệp giảm bớt rủi ro khi thực hiện
Dịch Vụ Kế Toán Thuế Trọn Gói, Chỉ Từ 300.000đ/Tháng

Dịch Vụ Kế Toán Thuế Trọn Gói

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại Thuận Thiên đảm bảo mang đến quý doanh nghiệp sự chuyên nghiệp, nhanh gọn và đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định Nhà Nước về kế toán thuế

Bắt đầu bằng câu chuyện hoặc khó khăn của bạn
Liên hệ với Thuận Thiên ngay bạn nhé ♥️

Vui lòng điền thông tin vào form, Thuận Thiên sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất. Hoặc bạn có thể gọi trực tiếp qua Hotline: 0902.91.91.52

* Thông tin khách hàng cung cấp được Thuận Thiên bảo mật và không chia sẽ với bất cứ tổ chức nào khác