Skip links

Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì? Đặc điểm & Loại hình Công ty TNHH

Nếu bạn đang có kế hoạch thành lập một doanh nghiệp hoặc muốn chuyển đổi hình thức kinh doanh phù hợp với mục đích của mình, có lẽ bạn đang quan tâm đến các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề này. Trong bối cảnh đó, thông tin về dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn và quy trình thủ tục lập công ty TNHH – một trong những loại hình doanh nghiệp phát triển nhất tại Việt Nam – sẽ hữu ích cho bạn. Vậy hãy cùng Thuận Thiên tìm hiểu những điều này.

Công ty TNHH là một trong các loại hình doanh nghiệp phổ biến ở nước ta

Công ty TNHH là một trong các loại hình doanh nghiệp phổ biến ở nước ta.

Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn, được viết tắt là Công ty TNHH (tên tiếng anh Limited Liability Company – LLC), là một hình thức tổ chức doanh nghiệp phổ biến phổ biến tại Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung. Nó là một dạng công ty mà chủ sở hữu (cổ đông) không chịu trách nhiệm cá nhân về các nợ nần và nghĩa vụ tài chính của công ty ngoài mức đầu tư của họ. Công ty trách nhiệm hữu hạn được chia thành hai loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH 1 thành viên và Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Công ty trách nhiệm hữu hạn thường được thành lập bởi một hoặc nhiều cổ đông, và một số quốc gia yêu cầu có ít nhất một thành viên/cổ đông duy nhất. Nó có thể có cấu trúc quản lý linh hoạt với một hoặc nhiều người quản lý, nhưng không nhất thiết phải có hội đồng quản trị.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty TNHH sẽ có tư cách pháp nhân. Trong khi đó, các thành viên của công ty chỉ chịu trách nhiệm giới hạn trong phạm vi số vốn mà họ đã đóng góp.

Công ty TNHH được gọi là như vậy vì điểm nổi bật của hình thức doanh nghiệp này là các thành viên chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn mà họ đã đóng góp (trách nhiệm hữu hạn). Tuy nhiên, hai loại hình công ty TNHH 1 thành viêncông ty TNHH 2 thành viên trở lên có những đặc điểm khác biệt hoàn toàn.

>> Xem thêm: Thành lập công ty TNHH

Đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn

Hình thức doanh nghiệp công ty TNHH có những ưu điểm nổi trội và đồng thời cũng đi kèm với những hạn chế. nhưng trong đó, đặc điểm chính của công ty trách nhiệm hữu hạn là sự phân chia rõ ràng giữa vốn và nguồn lực của công ty và vốn và nguồn lực cá nhân của các cổ đông. Điều này có nghĩa là nếu công ty mắc phải các khoản nợ, các nguồn tài sản cá nhân của các cổ đông sẽ không bị tác động. Trong trường hợp xảy ra mất mát hoặc trách nhiệm tài chính, trách nhiệm của cổ đông chỉ giới hạn đến số tiền mà họ đã đầu tư vào công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân

Công ty trách nhiệm hữu hạn được xem là một thực thể pháp lý độc lập, với tư cách pháp nhân riêng. Điều này cho phép công ty có tài sản độc lập, con dấu riêng, trụ sở riêng và có thể tham gia vào các quan hệ pháp luật một cách độc lập, không phụ thuộc vào tư cách của chủ sở hữu.

Chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn

Một trong những ưu điểm nổi bật của công ty TNHH, tương tự như công ty cổ phần, là thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Điều này giúp tách bạch tài sản cá nhân và đảm bảo an toàn cho những người tham gia kinh doanh.

Về huy động vốn

Để huy động vốn, công ty TNHH có thể tiến hành hoạt động vay vốn hoặc tín dụng từ các cá nhân và tổ chức khác. Ngoài ra, công ty cũng có quyền phát hành trái phiếu để huy động nguồn vốn.

Các công ty TNHH, bao gồm cả công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên, không được phép phát hành cổ phiếu. Hơn nữa, công ty TNHH cũng không được phép phát hành nhiều loại chứng khoán dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử phát hành như công ty cổ phần.

Về thành viên góp vốn

Như đã đề cập ở trên, thành viên góp vốn trong một công ty trách nhiệm hữu hạn có thể là một cá nhân hoặc tổ chức và họ sẽ sở hữu một phần hoặc toàn bộ số vốn điều lệ của công ty.

Trong trường hợp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chỉ có một thành viên góp vốn sở hữu toàn bộ công ty. Nếu muốn thêm thành viên góp vốn, công ty TNHH một thành viên sẽ phải chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần.

Đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên phải có ít nhất hai thành viên và tối đa là 50 thành viên góp vốn. Nếu muốn thêm thành viên vượt quá số lượng này, công ty TNHH hai thành viên trở lên sẽ phải chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Linh hoạt trong quản lý

Cho phép linh hoạt trong việc quản lý và tổ chức. Chủ sở hữu có thể tự quyết định cách hoạt động và quản lý công ty mà không cần tuân theo quy tắc chi tiết như trong một công ty cổ phần. Có thể có một người hoặc nhiều người chủ sở hữu, gọi là thành viên (members), và có thể tổ chức thành hội đồng quản trị (board of directors) hoặc không.

Tính bí mật và quyền riêng tư

Thường được coi là có tính bí mật và quyền riêng tư cao hơn so với các hình thức công ty khác. Thông tin về chủ sở hữu và hoạt động kinh doanh của công ty không được công khai rộng rãi, trừ khi có yêu cầu pháp lý đặc biệt.

Đặc điểm Công ty TNHH 1 thành viên

Mặc dù là một loại hình công ty TNHH, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có những khái niệm và đặc điểm chung giống như các công ty TNHH khác. Tuy nhiên, loại hình này có một số điểm đặc biệt như sau:

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là một loại hình doanh nghiệp do một cá nhân hoặc tổ chức làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu của công ty này chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty này sẽ được xem là một tư cách pháp nhân.

Với cơ cấu chặt chẽ, công ty TNHH một thành viên cho phép chủ sở hữu (cá nhân hoặc tổ chức) lựa chọn một trong hai mô hình cơ cấu tổ chức sau:

 • (1) Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;
 • (2) Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên, nếu chủ sở hữu là một tổ chức.

Nếu chủ sở hữu của công ty TNHH một thành viên là một cá nhân, thì cơ cấu tổ chức của công ty sẽ bao gồm chủ tịch công ty, giám đốc hoặc tổng giám đốc. Tuy nhiên, do là công ty một chủ nên bất kể cách tổ chức nào, chủ sở hữu đều có quyền tuyệt đối đối với mọi hoạt động của công ty.

Theo Luật doanh nghiệp 2020, công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu

Theo Luật doanh nghiệp 2020, công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu.

>>Xem thêm: Thành lập công ty TNHH mtv

Đặc điểm công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên cũng có những đặc điểm chung giống như các công ty TNHH khác, bao gồm chịu trách nhiệm hữu hạn và không được phép phát hành cổ phiếu. Tuy nhiên, loại hình này còn có những đặc điểm riêng biệt như sau:

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có số lượng thành viên từ hai đến không quá năm mươi. Các thành viên chỉ phải chịu trách nhiệm về nghĩa vụ nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn mà họ đã góp vào công ty.

Công ty TNHH hai thành viên có cơ cấu tổ chức bao gồm Hội đồng thành viên, chủ tịch Hội đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty. Nếu số lượng thành viên từ 11 trở lên, công ty phải thành lập Ban kiểm soát công ty.

>>Xem thêm: Thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Những đặc trưng của công ty trách nhiệm hữu hạn

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, công ty TNHH có các đặc trưng như sau:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn là pháp nhân có tài sản độc lập và chịu trách nhiệm về các khoản nợ trong phạm vi tài sản của mình nên gọi là trách nhiệm hữu hạn.
 • Công ty TNHH không được phát hành cổ phiếu trong thời gian hoạt động.
 • Thành viên công ty có thể là tổ chức hoặc cá nhân và số lượng không quá 50 thành viên.
 • Các thành viên trong công ty chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn góp của mình.
 • Có hai loại Công ty TNHH là công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên.
 • Bởi vì công ty trách nhiệm hữu hạn thường có ít thành viên hơn các loại hình doanh nghiệp khác nên việc thành lập, tổ chức và quản lý khá đơn giản. Do đó, công ty TNHH thường phù hợp với các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ.
 • Về mặt pháp lý, công ty trách nhiệm hữu hạn thường ít ràng buộc về mặt pháp lý hơn so với công ty cổ phần.

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn không được phát hành cổ phiếu trong thời gian hoạt động

Công ty TNHH không được phát hành cổ phiếu trong thời gian hoạt động.

Những lưu ý khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Trong quá trình thành lập công ty TNHH, việc quan tâm đến các yếu tố như đặt tên, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh và địa chỉ trụ sở chính là rất quan trọng.

Quyền pháp lý và quy định

Nắm vững quyền pháp lý và quy định liên quan đến thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn. Điều này đòi hỏi tìm hiểu và tuân thủ các yêu cầu đăng ký, thông báo và trình tự pháp lý để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định.

Cách đặt tên công ty trách nhiệm hữu hạn

Khi đặt tên cho công ty TNHH, điều quan trọng là phải tuân thủ quy định của pháp luật và lưu ý một số yếu tố để tạo nên một cái tên đẹp và phù hợp. Chọn một tên công ty phù hợp và không trùng lặp với các công ty khác trong lĩnh vực hoạt động của bạn. Điều này đảm bảo tính duy nhất và xác định hợp pháp của công ty. Ngoài ra, kiểm tra quy định về tên công ty và đảm bảo tuân thủ các yêu cầu đặc biệt.

 • Cách đặt tên cho công ty trách nhiệm hữu hạn thường sử dụng cấu trúc gồm ba phần: “Công ty” + “Trách nhiệm hữu hạn” hoặc “TNHH” kết hợp với một tên riêng.
 • Để đặt tên cho công ty trách nhiệm hữu hạn, tên riêng nên được chọn từ các ký tự trong bảng chữ cái tiếng Việt, cùng với các chữ F, J, Z, W, các chữ số và ký hiệu.
 • Khi đặt tên cho công ty TNHH, cần lưu ý tên riêng phải dễ phát âm, rõ ràng và không gây nhầm lẫn với tên của các công ty hoặc tổ chức khác. Hơn nữa, tên riêng cần mang ý nghĩa lớn và có thể trở thành một thương hiệu để giúp công ty nổi tiếng và phát triển.

Lưu ý vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn

Vốn điều lệ của công ty TNHH là số tiền mà các thành viên đã cam kết góp vào trong vòng 90 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc trong một thời hạn ngắn hơn được quy định trong điều lệ của công ty.

Xác định vốn điều lệ ban đầu và cổ phần sở hữu của từng cổ đông. Quyết định vốn điều lệ phải căn cứ vào quy mô hoạt động và nhu cầu tài chính của công ty. Bạn cũng cần xác định rõ vai trò và quyền lợi của từng cổ đông trong công ty.

Trong khi một số ngành nghề được quy định phải góp vốn tối thiểu (gọi là vốn pháp định), thì đa số các ngành kinh tế tại Việt Nam không có yêu cầu về vốn tối thiểu hay tối đa.

Lưu ý ngành nghề kinh doanh

Có rất nhiều ngành nghề kinh doanh được quy định theo luật pháp tại Việt Nam và hầu hết mọi người đều có quyền tự do đăng ký kinh doanh trong các ngành này. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng còn có các ngành nghề bị cấm hoặc chỉ được kinh doanh khi đáp ứng các điều kiện được quy định.

Để thành lập công ty bao gồm cả công ty trách nhiệm hữu hạn, ngành nghề kinh doanh phải được đăng ký và áp mã theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, cần lưu ý rằng một số ngành nghề bị cấm kinh doanh trong khi một số khác chỉ được kinh doanh khi đáp ứng các điều kiện được quy định. Do đó, chủ doanh nghiệp cần chú ý để đáp ứng các điều kiện này khi kinh doanh.

Hợp đồng và văn bản quản lý

Chuẩn bị hợp đồng thành lập và các văn bản quản lý khác như biểu mẫu hợp đồng lao động, quy định nội bộ công ty, chính sách và quy trình. Đảm bảo rằng các văn bản này tuân thủ đúng quy định pháp luật và phù hợp với hoạt động kinh doanh của bạn.

Thủ tục thuế và tài chính

Đăng ký số thuế và tuân thủ các quy định thuế liên quan đến công ty. Lập và duy trì hệ thống tài chính chính xác để theo dõi thu chi, báo cáo tài chính và đáp ứng yêu cầu kế toán và báo cáo thuế.

Bảo vệ pháp lý và nguồn lực

Ở các nước phát triển việc mua bảo hiểm cho công ty là một trong những vấn đề quan trọng, khách hàng, nhà đầu tư có thể xem xét việc công ty bạn có mua bảo hiểm đảm bảo nếu công ty bị rủi ro trong kinh doanh, nếu công ty bạn mua bảo hiểm thì việc đầu tư của các công ty khác, hợp tác kinh doanh cũng sẽ thuận lợi hơn.

Ngoài ra, xem xét mua bảo hiểm trách nhiệm pháp lý và bảo hiểm tài sản để bảo vệ công ty và cổ đông khỏi các rủi ro pháp lý và tài chính.

Tư vấn pháp lý và tài chính

Để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định và đáp ứng các yêu cầu pháp lý, hãy xem xét tìm kiếm sự tư vấn từ luật sư hoặc chuyên gia tài chính có kinh nghiệm trong lĩnh vực thành lập và quản lý công ty.

Lợi ích khi thành lập công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn là gì?

Đối với mỗi loại hình công ty thì sẽ có các lợi ích cũng như hạn chế khác nhau, và dưới đây là những lợi ích khi thành lập công ty TNHH

 1. Bảo vệ tài sản cá nhân: Cổ đông không chịu trách nhiệm cá nhân đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của công ty.
 2. Tính linh hoạt trong quản lý và quyết định: Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể áp dụng các quyền tự do quản lý và lựa chọn cách tổ chức nội bộ phù hợp với nhu cầu và mục tiêu kinh doanh của công ty.
 3. Khả năng thu hút đầu tư: Hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn thường được coi là có tính chuyên nghiệp và tin cậy, điều này có thể thu hút đầu tư từ các bên liên quan như nhà đầu tư, đối tác kinh doanh và ngân hàng.
 4. Tính bền vững: Công ty trách nhiệm hữu hạn có khả năng tồn tại độc lập và liên tục, không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi cổ đông hay chủ sở hữu.
 5. Tính riêng tư: Thông tin về công ty trách nhiệm hữu hạn thường được bảo mật và không công khai, bảo vệ quyền riêng tư của cổ đông và người quản lý.

Tuy nhiên, hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn cũng có một số hạn chế, ví dụ như quá trình thành lập phức tạp và một số yêu cầu quản lý và báo cáo pháp lý, thuế tuỳ vào quy mô của công ty. Vì thế bạn nên tham khảo quy định cụ thể về công ty trách nhiệm hữu hạn để có cái nhìn tổng quan lợi ích và hạn chế để đưa ra quyết định đúng với nhu cầu của doanh nghiệp.

Dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn tại Kế Toán Thuận Thiên

KT Thuận Thiên tư vấn hoàn toàn miễn phí cho khách hàng các thủ tục sau khi thành lập doanh nghiệp

Kế Toán Thuận Thiên tư vấn hoàn toàn miễn phí cho khách hàng các thủ tục sau khi thành lập doanh nghiệp

Kế Toán Thuận Thiên sẽ thay bạn giải quyết các vấn đề về thủ tục pháp lý phức tạp, nếu chưa có kinh nghiệm bạn sẽ tốn rất nhiều thời gian để chuẩn bị và hoàn thành bao gồm:

 1. Tư vấn miễn phí các vấn đề về vốn điều lệ, tên, mã ngành,… phù hợp với doanh nghiệp.
 2. Trình ký tận nơi và hoàn toàn miễn phí.
 3. Soạn thảo toàn bộ hồ sơ theo quy định.
 4. Nộp hồ sơ doanh nghiệp tại Sở KH&ĐT
 5. Theo dõi và nhận kết quả tại Sở KH&ĐT khi hoàn thành.
 6. Bàn giao đầy đủ GPKD và con dấu tận nơi cho doanh nghiệp.
 7. Đăng công bố thành lập doanh nghiệp.
 8. Tư vấn hoàn toàn miễn phí các thủ tục sau khi thành lập doanh nghiệp.

Ngoài ra, một số công việc mà khách hàng cần hỗ trợ KT Thuận Thiên bao gồm:

 1. Cung cấp thông tin chính xác về doanh nghiệp dự kiến thành lập như tên, trụ sở chính, lĩnh vực kinh doanh, vốn điều lệ,  thông tin của các thành viên và chủ sở hữu.
 2. Ký hồ sơ và nhận kết quả khi được bàn giao.
 3. Chuẩn bị 01 bản sao CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của các thành viên và chủ sở hữu.

Chúng tôi vừa cung cấp cho bạn một tổng quan về Công ty Trách nhiệm Hữu hạn (Công ty TNHH) thông qua bài viết trên đây. Nếu bạn cần tư vấn về việc thành lập công ty TNHH miễn phí, vui lòng liên hệ với ketoanthuanthien.vn qua số hotline 0902.91.91.52 Bên cạnh đó, bạn có thể tham khảo dịch vụ thành lập công ty siêu tốt của chúng tôi tại đường link: Dịch vụ thành lập công ty.

Xem thêm:

Xem thêm:
No data was found
5/5 – (2 bình chọn)

Những câu hỏi thường gặp

Tác Giả Hồng Loan
Hiện đang công tác tại Thuận Thiên, với hơn 9 năm kinh nghiệm làm việc hi vọng sẽ giúp cho mọi người có thể hiểu hơn các vấn đề về Pháp Lý, Thuế Và Kế Toán
DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI
Chỉ từ: 300.000Đ/Tháng
Dịch vụ kế toán trọn gói tại Thuận Thiên
Đăng ký thành lập công ty trọn gói để nhận được
3 tháng DỊCH VỤ thuế miễn phí.

Bình Luận - Hỏi Đáp

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Thành lập công ty trọn gói
Chỉ với: 990.000đ
Dịch vụ thành lập công ty trọn gói

Các Bài Viết Cùng Chủ Đề

Thành lập công ty tại Bắc Ninh cần chuẩn bị những thủ tục, hồ sơ pháp lý phức tạp. Dịch vụ thành lập công ty trọn gói uy tín -...
Pháp lý khi khởi nghiệp thường gặp những vấn đề, khó khăn nào mà các chủ doanh nghiệp cần đặc biệt chú ý? Cùng Thuận Thiên tìm hiểu qua bài...
Cơ quan đăng ký kinh doanh là cơ quan gì? Cơ quan có thẩm quyền và trách nhiệm như thế nào? Hãy cùng Thuận Thiên tìm hiểu về bài viết...
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là một giấy tờ quan trọng được cấp cho hộ kinh doanh sau khi thành lập. Sau đây là những điều cần...
Dịch vụ thành lập công ty tại Bình Dương của Thuận Thiên đảm bảo mang đến cho quý khách hàng một trải nghiệm dịch vụ hiệu quả, nhanh gọn và...
Thành lập doanh nghiệp là một hành trình khó khăn, do đó việc lường trước những vấn đề sẽ gặp phải là điều cần thiết. Bài viết sau sẽ bật...

Bắt đầu bằng câu chuyện hoặc khó khăn của bạn
Liên hệ với Thuận Thiên ngay bạn nhé ♥️

Vui lòng điền thông tin vào form, Thuận Thiên sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất. Hoặc bạn có thể gọi trực tiếp qua Hotline: 0902.91.91.52

* Thông tin khách hàng cung cấp được Thuận Thiên bảo mật và không chia sẽ với bất cứ tổ chức nào khác