Skip links

Thủ Tục, Hồ Sơ Chuyển Đổi Công Ty TNHH Thành Công Ty Cổ Phần

Chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, từ việc mở rộng vốn, tăng tính minh bạch trong quản lý

Tóm Tắt Các Ý Chính

 • Chuyển đổi công ty TNHH sang công ty cổ phần là quá trình thay đổi hình thức pháp lý của doanh nghiệp, từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần.
 • Các bước cơ bản trong quá trình chuyển đổi bao gồm: chuẩn bị hồ sơ, tổ chức Đại hội đồng cổ đông, đăng ký thay đổi với cơ quan nhà nước.
 • Hồ sơ chuyển đổi bao gồm: Nghị quyết chuyển đổi, Điều lệ công ty cổ phần, danh sách cổ đông sáng lập, các tài liệu khác.
 • Việc chuyển đổi giúp công ty huy động được nhiều nguồn vốn hơn, tăng quy mô hoạt động, nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh.
 • Các vấn đề cần lưu ý khi chuyển đổi bao gồm: xác định giá trị thực tế của công ty, phân chia cổ phần, quyền và lợi ích của các bên.
 • Sau khi chuyển đổi, công ty cổ phần sẽ hoạt động theo mô hình quản trị khác, có sự tách biệt giữa sở hữu và quản lý điều hành.
 • Quá trình chuyển đổi cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, tuân thủ đúng quy định pháp luật để đảm bảo hiệu quả và tránh rủi ro pháp lý.

Chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần là quá trình phức tạp nhưng mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, từ việc mở rộng vốn, tăng tính minh bạch trong quản lý đến thu hút đầu tư và phát triển bền vững. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các quy định pháp lý, điều kiện, thủ tục và lưu ý quan trọng khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH sang công ty cổ phần.

Căn Cứ Pháp Lý

Khi Nào Cần Chuyển Đổi công ty TNHH Thành Công Ty Cổ Phần

 • Công ty TNHH có đủ từ 3 thành viên trở lên muốn chuyển đổi thành công ty cổ phần.
 • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới và vượt quá 50 thành viên phải chuyển đổi thành công ty cổ phần.
 • Muốn huy động vốn từ nhà đầu tư: Việc chuyển đổi thành công ty cổ phần sẽ giúp công ty dễ dàng huy động vốn từ các nhà đầu tư thông qua việc chào bán cổ phiếu.
 • Muốn mở rộng quy mô hoạt động: Khi chuyển đổi thành công ty cổ phần, công ty sẽ có thể nâng cao năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.
 • Muốn nâng cao uy tín và thương hiệu: Việc chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần sẽ giúp công ty nâng cao uy tín và thương hiệu trên thị trường, tạo niềm tin cho khách hàng và đối tác.
 • Tính minh bạch và quản lý chuyên nghiệp: Khi chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần thường có cơ cấu quản trị chuyên nghiệp hơn, với sự minh bạch trong hoạt động kinh doanh. Điều này giúp tạo niềm tin cho cổ đông, đối tác và khách hàng, đồng thời nâng cao uy tín và danh tiếng của doanh nghiệp trên thị trường.
Chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần là quá trình phức tạp nhưng mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, từ việc mở rộng vốn, tăng tính minh bạch trong quản lý đến thu hút đầu tư và phát triển bền vững.
Chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần là quá trình phức tạp nhưng mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, từ việc mở rộng vốn, tăng tính minh bạch trong quản lý đến thu hút đầu tư và phát triển bền vững.

Những Trường Hợp Không Được Chuyển Đổi Công Ty TNHH Thành Công Ty Cổ Phần

Khi nói đến việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, không phải tất cả các trường hợp đều được phép thực hiện. Dưới đây là một số trường hợp Theo Luật Doanh nghiệp 2020 không được chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần:

 1. Công ty TNHH một thành viên: Theo quy định, công ty TNHH một thành viên không thể chuyển đổi thành công ty cổ phần. Lý do là vì công ty cổ phần phải có ít nhất 3 thành viên sáng lập.
 2. Công ty TNHH đang trong quá trình giải thể: Công ty TNHH đang trong quá trình giải thể không được phép chuyển đổi thành công ty cổ phần. Việc chuyển đổi chỉ có thể thực hiện khi công ty đã hoàn tất thủ tục giải thể và xóa đăng ký doanh nghiệp.
 3. Công ty TNHH có vi phạm pháp luật: Công ty TNHH đang có vi phạm pháp luật chưa được xử lý hoặc đang trong quá trình xử lý cũng không được phép chuyển đổi thành công ty cổ phần.
 4. Công ty TNHH hoạt động trong lĩnh vực cấm: Công ty TNHH hoạt động trong lĩnh vực cấm theo quy định của pháp luật cũng không được phép chuyển đổi thành công ty cổ phần.
 5. Công ty đang nợ thuế, nợ các khoản phí khác: Doanh nghiệp cần đảm bảo đã thanh toán đầy đủ các khoản nợ thuế, phí trước khi tiến hành chuyển đổi loại hình.
 6. Không có sự đồng thuận của tất cả cổ đông: Trong trường hợp không đạt được sự đồng thuận của tất cả cổ đông, quá trình chuyển đổi cũng sẽ gặp khó khăn và không thể tiến hành.
 7. Các Hình Thức Chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần

Phương Thức và Trường Hợp Chuyển Đổi Công Ty TNHH Thành Công Ty Cổ Phần

1. Các phương thức chuyển đổi:

 • Tự chuyển đổi: Doanh nghiệp giữ nguyên vốn góp và thành viên, phù hợp với mục tiêu củng cố cấu trúc quản trị nội bộ.
 • Mở rộng vốn góp: Thu hút nhà đầu tư mới, gia tăng nguồn lực tài chính và mở rộng quy mô hoạt động.
 • Chuyển nhượng vốn góp: Thay đổi cơ cấu sở hữu, thu hút nguồn lực chiến lược hoặc tái cấu trúc doanh nghiệp.

Linh hoạt kết hợp: Doanh nghiệp có thể kết hợp các phương thức trên để tối ưu hóa mục tiêu chuyển đổi.

2. Các trường hợp bắt buộc chuyển đổi:

 • Công ty TNHH có từ 3 thành viên trở lên muốn chuyển đổi thành công ty cổ phần.
 • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới và vượt quá 50 thành viên.
 • Công ty TNHH 1 thành viên hoặc công ty TNHH 2 thành viên trở lên tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới và có nhu cầu chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Hồ Sơ Chuyển Đổi Công Ty TNHH 1 Thành Viên, 2 Thành Viên Thành Công Ty

Bộ hồ sơ chung:

 1. Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần: Theo mẫu quy định tại Phụ lục I Nghị định 01/2021/NĐ-CP.
 2. Điều lệ công ty cổ phần: Được lập thành văn bản, thể hiện đầy đủ các nội dung theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.
 3. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần: Liệt kê đầy đủ thông tin về các cổ đông sáng lập, bao gồm: họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số lượng cổ phần góp vốn.
 4. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của các cổ đông và người đại diện theo pháp luật.
 5. Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cổ đông là tổ chức.
 6. Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của cổ đông tổ chức và bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền.

Bộ hồ sơ riêng dành cho công ty TNHH 1 Thành Viên và công ty TNHH 2 Thành Viên trở lên:

Công ty TNHH 1 thành viên:

 • Quyết định của chủ sở hữu về việc chuyển đổi hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

 • Quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.
 • Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp và biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng.

Bộ hồ sơ bổ sung:

 • Giấy tờ xác nhận góp vốn của cổ đông mới.
 • Thông báo cập nhật số điện thoại (bắt buộc nếu trước đó công ty chưa đăng ký số điện thoại).

Chú ý: Khi chuyển đổi từ một công ty TNHH sang một công ty cổ phần, các biến đổi sau đây có thể được thực hiện cùng lúc: thay đổi tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ hoặc người đại diện pháp lý…

Thủ Tục Các Bước Chuyển Đổi Công Ty TNHH 1 Thành Viên, 2 Thành Viên Thành Công Ty Cổ Phần

STT Hướng dẫn Mô tả
1 Chuẩn bị hồ sơ Chuẩn bị hồ sơ chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần
2 Nộp hồ sơ Để nộp hồ sơ, có thể thực hiện theo hai cách sau:
 • Cách 1: Trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh/thành phố mà doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng ở một số địa phương lớn như Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương, việc nộp hồ sơ chỉ được thực hiện trực tuyến thông qua hệ thống online của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Sở KHĐT), không chấp nhận hồ sơ nộp trên giấy.
 • Cách 2: Thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc chữ ký số công cộng.
3 Sở KHĐT kiểm tra hồ sơ và trả kết quả Trong khoảng thời gian từ 5 đến 7 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, Phòng Đăng ký Kinh doanh tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo kết quả như sau:
 • Trường hợp hồ sơ được xem là hợp lệ, Phòng Đăng ký Kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu, Phòng Đăng ký Kinh doanh sẽ gửi thông báo bằng văn bản chi tiết lý do, nhằm hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ và nộp lại.
4 Đăng bố cáo Theo quy định của Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2020, các doanh nghiệp được yêu cầu thực hiện công bố công khai về quá trình chuyển đổi loại hình doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày, tính từ ngày nhận Giấy phép kinh doanh.Thủ tục với cơ quan thuế sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Thủ Tục Với Cơ Quan Thuế Sau Khi Chuyển Đổi Công Ty TNHH Thành Công Ty Cổ Phần

Sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, các thủ tục với cơ quan thuế phải được tuân thủ để có thể hoạt động đúng quy định
Sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, các thủ tục với cơ quan thuế phải được tuân thủ để có thể hoạt động đúng quy định

Sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, các thủ tục với cơ quan thuế được thực hiện như sau:

1. Quyết toán thuế

Trường hợp kế thừa toàn bộ nghĩa vụ thuế: Theo điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC sửa đổi Điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTC. Doanh nghiệp không cần khai quyết toán thuế đến thời điểm chuyển đổi. Thay vào đó, doanh nghiệp chỉ thực hiện khai quyết toán thuế năm theo quy định.

2. Xử lý hóa đơn

Cách 1: Hủy hết số hóa đơn cũ nếu không sử dụng. Doanh nghiệp cần gửi Thông báo hủy hóa đơn đến cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

Cách 2: Điều chỉnh thông tin hóa đơn cũ và tiếp tục sử dụng nếu có nhu cầu. Doanh nghiệp cần thực hiện mẫu TB04/AC – Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn và gửi đến cơ quan quản lý thuế trong vòng 10 ngày kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh mới.

Lưu ý: Tuyệt đối không xuất hóa đơn trong thời gian thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Doanh nghiệp chỉ được xuất hóa đơn khi:

 • Thông tin hóa đơn không thay đổi sau khi hoàn tất thủ tục chuyển đổi.
 • Hoặc đã hoàn tất thủ tục điều chỉnh thông tin hóa đơn.

3. Kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn

Việc khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn được quy định như sau:

 • Cá nhân phải khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp chậm nhất vào ngày thứ 10 kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng vốn góp có hiệu lực.
 • Trong trường hợp doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là trước thời điểm làm thủ tục thay đổi danh sách thành viên góp vốn theo quy định của pháp luật.

Những Lưu Ý Khi Chuyển Đổi Công Ty TNHH Thành Công Ty Cổ Phần

Khi thực hiện quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, doanh nghiệp cần lưu ý các điểm sau:

STT Công việc Mô tả
1 Khắc lại con dấu pháp nhân Thay đổi thông tin công ty trên con dấu
2 Làm lại biển hiệu công ty Cập nhật tên mới, logo, thông tin liên lạc
3 Cập nhật thông tin Chữ ký số, tài khoản hải quan, thuế điện tử, bảo hiểm xã hội, ngân hàng
4 Đăng ký thay đổi thông tin Cơ quan bảo hiểm xã hội
5 Thay đổi thông tin tài sản Cập nhật tên công ty trên tài sản sở hữu
6 Thông báo cho khách hàng, đối tác Thông báo về việc chuyển đổi thành công ty cổ phần
7 Thay đổi thông tin giấy phép kinh doanh (nếu có) Cập nhật tên mới cho chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về quy định pháp lý, điều kiện, thủ tục và lưu ý quan trọng khi chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần. Việc thực hiện quá trình chuyển đổi đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tuân thủ đúng quy định pháp luật và tư vấn từ chuyên gia pháp lý để đảm bảo sự thành công và minh bạch trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Câu Hỏi Thường Gặp

Thông thường nếu đầy đủ hồ sơ và hồ sơ hợp lệ thì thời gian chuyển đổi sẽ tầm 5-7 ngày bạn sẽ có GPKD mới

Để chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần, bạn sẽ phải đóng một số lệ phí cố định cho nhà nước, bao gồm lệ phí nộp hồ sơ 200.000đ, phí khắc lại dấu 450.000đ và phí công bố mẫu dấu 300.000đ. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến chi phí cao hơn nếu bạn làm hồ sơ bị sai sót…

Hiện tại Thuận Thiên cung cấp dịch vụ chuyển đổi công ty TNHH thành công ty Cổ Phần chi phí chỉ 1.500.000đ.

Chi tiết: Dịch Vụ Thay Đổi Loại Hình Doanh Nghiệp

Việc thay đổi tên công ty sau khi chuyển đổi không bắt buộc nhưng có thể được xem xét để phản ánh đúng loại hình mới của doanh nghiệp.

Huy động vốn:

 • Dễ dàng huy động vốn từ nhiều nguồn.
 • Vốn điều lệ tăng, mở rộng quy mô hoạt động.
 • Cổ đông dễ dàng chuyển nhượng cổ phần.

Nâng cao uy tín:

 • Doanh nghiệp minh bạch, chuyên nghiệp hơn.
 • Hình ảnh lớn mạnh, tiềm năng, thu hút nhà đầu tư.

Mở rộng cơ hội:

 • Thu hút nhân tài bằng chào bán cổ phiếu.
 • Mở rộng thị trường, đầu tư dự án mới.
 • Hợp tác với các doanh nghiệp khác.

Chia sẻ rủi ro và lợi nhuận:

 • Rủi ro được chia sẻ giữa các cổ đông.
 • Lợi nhuận được chia cho các cổ đông.

Tăng cường quản trị:

 • Hệ thống quản trị minh bạch, chuyên nghiệp.
 • Quản lý tài chính và hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Khi bạn tiến hành thủ tục chuyển đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần thì bạn có thể bổ sung các hồ sơ để thay đổi luôn ngành nghề kinh doanh, địa chỉ trụ sở, các thông tin khác… và bạn cũng cần phải chuẩn bị hồ sơ bổ sung để chuyển đổi các thông tin trên>

Tác Giả Hồng Loan

Tác Giả: Hồng Loan

Hiện đang công tác tại Thuận Thiên, với hơn 9 năm kinh nghiệm làm việc hi vọng sẽ giúp cho mọi người có thể hiểu hơn các vấn đề về Pháp Lý, Thuế Và Kế Toán
Mục lục: Thủ Tục, Hồ Sơ Chuyển Đổi Công Ty TNHH Thành Công Ty Cổ Phần

Bài Viết Cùng Chủ Đề

Cập nhật những bài viết mới, kiến thức lĩnh vực kế toán, pháp lý doanh nghiệp, thuế… với kho kiến thức khổng lồ và chuyên sâu được viết bởi những người đầu ngành của Công Ty Thuận Thiên.
Tìm hiểu toàn diện về Công ty Cổ phần, bao gồm định nghĩa, vai trò quan trọng trong nền kinh tế, những ưu điểm và hạn chế. ...
Tổng hợp những thông tin cần thiết về Công ty Trách nhiệm Hữu hạn, giúp bạn hiểu rõ về loại hình doanh nghiệp này. ...
Hướng dẫn đầy đủ nhất về hồ sơ, các bước thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên năm 2024 ....
Chứng chỉ hành nghề là một trong những giấy tờ quan trọng, thể hiện trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức của một cá nhân trong một lĩnh vực...
Người lao động khi làm mất sổ bảo hiểm xã hội phải làm sao? Liệu có được cấp lại không và thủ tục xin cấp lại như thế nào? Hãy...
Thuận Thiên cung cấp cho bạn dịch vụ thành lập công ty tại Tây Ninh trọn gói với 990.000đ, giúp bạn tiết kiệm thời gian, công sức và chi...
Bạn cần tư vấn?
Vui lòng điền thông tin vào form, Thuận Thiên sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất. Hoặc bạn có thể gọi trực tiếp qua Hotline: 0902.91.91.52

* Thông tin khách hàng cung cấp được Thuận Thiên bảo mật và không chia sẽ với bất cứ tổ chức nào khác