Skip links

Hồ Sơ, Thủ Tục Đăng Ký Tham Gia BHXH Lần Đầu Cho Doanh Nghiệp [Cập Nhật 2024]

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết về thủ tục đăng ký tham gia BHXH lần đầu cho doanh nghiệp và tỉ lệ đóng BHXH

Tóm Tắt Các Ý Chính

 • Đăng ký BHXH là quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, giúp đảm bảo an sinh xã hội.
 • Thủ tục đăng ký đơn giản, chỉ cần chuẩn bị CMND/CCCD, sổ hộ khẩu và hợp đồng lao động.
 • Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đóng 21.5% cho người lao động, và người lao động cần đóng 10.5%.
 • Khi đăng ký, người lao động cần cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân chính xác để được hưởng quyền lợi BHXH sau này.
 • Đăng ký BHXH sớm để đủ điều kiện hưởng lương hưu và các chế độ BHXH khác về già.

Đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) là một trong những thủ tục quan trọng và bắt buộc đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam. Qua việc đóng BHXH, người lao động sẽ được bảo đảm quyền lợi khi gặp các rủi ro trong cuộc sống như bệnh tật, tai nạn lao động, thai sản, hưu trí và tử tuất. Đồng thời, việc đóng BHXH cũng giúp doanh nghiệp đảm bảo các quyền lợi của người lao động và tuân thủ các quy định pháp luật.

Tuy nhiên, việc đăng ký tham gia BHXH lần đầu cho doanh nghiệp có thể gây khó khăn và bỡ ngỡ đối với những người chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Vì vậy, bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết về thủ tục đăng ký tham gia BHXH lần đầu cho doanh nghiệp

Từ đối tượng bắt buộc phải tham gia, hồ sơ đăng ký, mức đóng và tỉ lệ đóng BHXH cho người lao động, đến các lưu ý cần biết khi đăng ký tham gia bhxh lần đầu và những câu hỏi thường gặp. Hãy cùng tìm hiểu để có thể hoàn thành thủ tục này một cách dễ dàng và chính xác nhất.

Qua việc đóng BHXH, người lao động sẽ được bảo đảm quyền lợi khi gặp các rủi ro trong cuộc sống như bệnh tật, tai nạn lao động, thai sản, hưu trí và tử tuất. Đồng thời, việc đóng BHXH cũng giúp doanh nghiệp đảm bảo các quyền lợi của người lao động và tuân thủ các quy định pháp luật.
Qua việc đóng BHXH, người lao động sẽ được bảo đảm quyền lợi khi gặp các rủi ro trong cuộc sống như bệnh tật, tai nạn lao động, thai sản, hưu trí và tử tuất. Đồng thời, việc đóng BHXH cũng giúp doanh nghiệp đảm bảo các quyền lợi của người lao động và tuân thủ các quy định pháp luật.

Đối Tượng Bắt Buộc Phải Tham Gia Bảo Hiểm Xã Hội

Căn cứ theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014Nghị định 143/2018/NĐ-CP, đối tượng bắt buộc phải tham gia BHXH bao gồm:

 1. Người lao động là công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên, đang làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có thu nhập từ lao động.
 2. Người lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam theo giấy phép lao động hoặc hợp đồng lao động.
 3. Các cán bộ, chiến sĩ, quân nhân, công chức, viên chức, người lao động hợp đồng với cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Công an nhân dân.
 4. Người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có thu nhập từ lao động tại khu kinh tế đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu, khu kinh tế vùng sâu, vùng xa, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế khu vực kinh tế đặc biệt.

Hồ Sơ Đăng Ký Bảo Hiểm Xã Hội Lần Đầu Cho Doanh Nghiệp

Thành phần hồ sơ đăng ký BHXH:

1. Đối với người lao động:

a) Đối với người lao động hiện đang làm việc tại đơn vị, yêu cầu bao gồm:

 • Tờ khai tham gia hoặc điều chỉnh thông tin về Bảo hiểm Xã hội (BHXH), Bảo hiểm Y tế (BHYT) (mẫu TK1-TS).
 • Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn, cần bổ sung giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.

b) Đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, cần bổ sung các yêu cầu sau:

 • Tờ khai tham gia hoặc điều chỉnh thông tin về BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS).
 • Hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài hoặc hợp đồng lao động được gia hạn kèm theo văn bản chứng minh hoặc hợp đồng lao động được ký mới tại nước tiếp nhận lao động theo hợp đồng.

2. Đối với doanh nghiệp (đơn vị sử dụng lao động):

 • Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin về BHXH, BHYT (mẫu TK3-TS).
 • Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Bảo hiểm thất nghiệp do tai nạn lao động (BHTNLĐ), Bảo hiểm nuôi dưỡng (BNN) (mẫu D02-LT54).
 • Bản sao Đăng ký kinh doanh của công ty;
 • Hợp đồng lao động công ty – nhân viên có ký tên đóng dấu giáp lai của công ty.

Thủ Tục Các Bước Đăng Ký Tham Gia BHXH Lần Đầu Cho Người Lao Động

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

 • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)
 • Đơn đề nghị tham gia BHXH, BHYT (theo mẫu của cơ quan BHXH)
 • Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS)
 • Bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc (có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền)
 • Bản sao sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân/căn cước công dân của người lao động
 • Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện hưởng BHYT theo quy định (nếu có)

Bước 2: Nộp hồ sơ

 • Nộp hồ sơ xin cấp mã đơn vị BHXH trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc nộp qua mạng. Có 2 cách nộp qua mạng:
 • Thời gian giải quyết tối đa 7 ngày làm việc. Thực tế có thể chỉ mất 1-2 ngày.
 • Sau khi nộp qua mạng, một số tỉnh thành yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bổ sung hồ sơ giấy gồm Mẫu TK3-TS và Bản sao ĐKKD công ty.
 • Trường hợp đơn vị chưa có mã BHXH, nộp thêm tờ khai TK3-TS để nhận mã đơn vị.

Bước 3: Cơ quan BHXH tiếp nhận và xử lý hồ sơ

 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan BHXH sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
 • Nếu hồ sơ hợp lệ, cơ quan BHXH sẽ cấp số BHXH và thẻ BHYT cho doanh nghiệp và người lao động.
 • Nếu hồ sơ không hợp lệ, cơ quan BHXH sẽ thông báo cho doanh nghiệp biết lý do và yêu cầu bổ sung hồ sơ.

Lưu ý:

 • Doanh nghiệp cần nộp hồ sơ tham gia BHXH cho người lao động chậm nhất 30 ngày kể từ ngày người lao động bắt đầu làm việc.
 • Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo cho cơ quan BHXH về những thay đổi liên quan đến thông tin của doanh nghiệp và người lao động tham gia BHXH.

Khi nộp hồ sơ giấy đăng ký BHXH lần đầu, doanh nghiệp có thể kết hợp ngay cả hồ sơ xin cấp mã đơn vị BHXH và hồ sơ đăng ký tham gia BHXH. Đồng thời cần đính kèm thêm CMND photocopy của người lao động.

Mức Đóng Và Tỉ Lệ Đóng Bảo Hiểm Xã Hội

Mức đóng và tỉ lệ đóng BHXH cho người lao động được quy định tại Nghị định số 115/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, mức đóng BHXH tỷ lệ đóng Bảo hiểm Xã hội (BHXH) thường là 32% của mức lương đóng BHXH. Trong đó, doanh nghiệp chịu trách nhiệm đóng 21.5% cho người lao động, và người lao động cần đóng 10.5%.

Công thức tính số tiền đóng BHXH như sau:

 • Số tiền đóng BHXH = 32% x Mức lương đóng BHXH
 • Mức lương đóng BHXH > hoặc = Mức lương tối thiểu vùng
 • Mức lương đóng BHXH = mức lương + phụ cấp + các khoản bổ sung khác theo quy định.

Mức lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường. Ví dụ, ở vùng 1, mức lương tối thiểu là 4.729.400 đồng đối với lao động đã qua đào tạo và 4.420.000 đồng đối với lao động chưa qua đào tạo.

Mức đóng tối đa không vượt quá 20 lần mức lương cơ sở. Kể từ ngày 01/07/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng. Vì vậy, mức đóng BHXH tối đa là 20 lần mức lương cơ sở, tức là 29.800.000 đồng.

Doanh nghiệp có thể đóng BHXH cho nhân viên đã qua đào tạo trong khoảng từ 4.729.400 đồng đến 29.800.000 đồng.

Mức đóng BHXH tỷ lệ đóng Bảo hiểm Xã hội (BHXH) thường là 32% của mức lương đóng BHXH
Mức đóng BHXH tỷ lệ đóng Bảo hiểm Xã hội (BHXH) thường là 32% của mức lương đóng BHXH

Mức đóng BHXH của người lao động

Người lao động

Quỹ BHXH

Quỹ TNLĐ-BNN

Quỹ BHTN

Quỹ BHYT

Tổng mức đóng

Quỹ hưu trí, tử tuất

Quỹ  ốm đau, thai sản

Việt Nam

8%

0

0

1%

1,5%

10,5%

Nước ngoài

8%

0

0

0

1,5%

9,5 %

Bảng tỷ lệ mức đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động năm 2024

Mức đóng BHXH của người sử dụng lao động

Người Sử Dụng Lao Động

Quỹ BHXH

Quỹ TNLĐ-BNN

Quỹ BHTN

Quỹ BHYT

Tổng mức đóng

Quỹ hưu trí, tử tuất

Quỹ  ốm đau, thai sản

Việt Nam

14%

3%

0,5%

1%

3%

21,5%

Nước ngoài

14%

3%

0,5%

0

3%

20,5 %

Bảng tỷ lệ mức đóng BHXH bắt buộc đối với người sử dụng lao động năm 2024

Các Lưu Ý Doanh Nghiệp Cần Biết Khi Đăng Ký Tham Gia BHXH Lần Đầu

quy định về việc đăng ký Bảo hiểm xã hội (BHXH) cho doanh nghiệp và nhân viên là rất quan trọng để đảm bảo quyền lợi và bảo vệ cho người lao động. Dưới đây là một số điểm cần lưu ý:

 1. Đối với doanh nghiệp mới: Doanh nghiệp cần hoàn tất thủ tục đăng ký tham gia BHXH lần đầu trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh.
 2. Đối với người lao động mới: Doanh nghiệp phải đăng ký BHXH lần đầu trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng người lao động.
 3. Đăng ký thay đổi thông tin: Trong trường hợp doanh nghiệp có sự thay đổi về thông tin đăng ký, ví dụ như địa chỉ, số điện thoại, số CMND của người lao động… thì cần thông báo cho Công ty Bảo hiểm xã hội để được cập nhật.
 4. Đóng tiền đúng hạn: Doanh nghiệp cần đảm bảo việc đóng tiền BHXH đúng hạn để tránh bị phạt theo quy định của pháp luật.
 5. Đăng ký tham gia BHYT: Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham gia BHXH lần đầu, doanh nghiệp cũng cần đăng ký tham gia BHYT cho người lao động. Thủ tục này có thể được thực hiện cùng với thủ tục đăng ký BHXH lần đầu.
 6. Mã đơn vị BHXH: Mỗi doanh nghiệp khi đăng ký BHXH lần đầu sẽ được cấp một mã đơn vị để cơ quan quản lý BHXH tại địa phương có thể theo dõi.
 7. Thay đổi địa chỉ: Khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ, đặc biệt là chuyển từ một quận/huyện sang quận/huyện khác hoặc từ một tỉnh/thành phố sang tỉnh/thành phố khác, phải báo giảm nhân viên và chốt sổ BHXH cho nhân viên. Sau đó, phải đăng ký xin cấp lại mã đơn vị BHXH mới và nộp hồ sơ BHXH lần đầu tại địa phương mới. Bảo hiểm y tế: Sau khi doanh nghiệp báo tăng lao động, những người lao động đã có sổ BHXH sẽ chỉ được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Trong trường hợp mất sổ BHXH, cần làm thêm hồ sơ xin cấp lại sổ trước khi hồ sơ báo tăng mới được chấp thuận.

Việc đăng ký tham gia BHXH lần đầu cho doanh nghiệp là một thủ tục bắt buộc và cần được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Qua bài viết này, hy vọng bạn đã có được những thông tin cần thiết để có thể hoàn thành thủ tục này một cách dễ dàng và chính xác nhất.

Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn có thể liên hệ ngay với Thuận Thiên, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong vấn đề Bảo Hiểm Xã Hội Cho Doanh Nghiệp một cách nhanh chóng, tiết kiệm nhất.

Câu Hỏi Thường Gặp

Việc đăng ký Bảo hiểm xã hội (BHXH) là trách nhiệm của doanh nghiệp khi sử dụng lao động và là điều bắt buộc. Quy định này nhằm đảm bảo rằng các nhân viên của doanh nghiệp được bảo vệ và hưởng các quyền lợi từ hệ thống BHXH. Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký BHXH lần đầu trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc từ ngày tuyển dụng người lao động.

Đối với người lao động:

 • Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội (Mẫu TK1-TS);
 • Trường hợp được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn thì bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có).

Đối với doanh nghiệp (đơn vị sử dụng lao động):

 • Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS);
 • Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-LT);
 • Bản sao Đăng ký kinh doanh của công ty;
 • Hợp đồng lao động công ty – nhân viên có ký tên đóng dấu giáp lai của công ty.

Thủ tục đăng ký Bảo hiểm xã hội (BHXH) lần đầu cho doanh nghiệp có hai bước chính:

 1. Xin cấp mã đơn vị BHXH: Doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục để được cấp mã đơn vị BHXH tại cơ quan BHXH địa phương. Thông qua bước này, doanh nghiệp sẽ được gắn mã số đơn vị để tiến hành các thủ tục liên quan đến BHXH cho nhân viên.
 2. Báo tăng/giảm người lao động: Doanh nghiệp cần báo cáo số lượng lao động tại thời điểm đăng ký BHXH lần đầu. Nếu sau này có sự thay đổi về số lượng nhân viên, doanh nghiệp cũng cần thực hiện các thủ tục báo tăng hoặc giảm số lượng lao động đó cho cơ quan BHXH.

Hiện nay, mức đóng BHXH thường là 32% tổng thu nhập, trong đó có phân chia cụ thể như sau:

 • Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đóng 21.5% cho phần của người lao động.
 • Người lao động cũng phải đóng 10.5% từ phần thu nhập của mình.
Tác Giả Hồng Loan

Tác Giả: Hồng Loan

Hiện đang công tác tại Thuận Thiên, với hơn 9 năm kinh nghiệm làm việc hi vọng sẽ giúp cho mọi người có thể hiểu hơn các vấn đề về Pháp Lý, Thuế Và Kế Toán
Mục lục: Hồ Sơ, Thủ Tục Đăng Ký Tham Gia BHXH Lần Đầu Cho Doanh Nghiệp [Cập Nhật 2024]

Bài Viết Cùng Chủ Đề

Cập nhật những bài viết mới, kiến thức lĩnh vực kế toán, pháp lý doanh nghiệp, thuế… với kho kiến thức khổng lồ và chuyên sâu được viết bởi những người đầu ngành của Công Ty Thuận Thiên.
Người lao động khi làm mất sổ bảo hiểm xã hội phải làm sao? Liệu có được cấp lại không và thủ tục xin cấp lại như thế nào? Hãy...
Hiểu rõ về cách tính mức đóng bảo hiểm xã hội giúp doanh nghiệp và người lao động tuân thủ đúng quy định, đảm bảo quyền lợi chính đáng....
Bạn cần tư vấn?
Vui lòng điền thông tin vào form, Thuận Thiên sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất. Hoặc bạn có thể gọi trực tiếp qua Hotline: 0902.91.91.52

* Thông tin khách hàng cung cấp được Thuận Thiên bảo mật và không chia sẽ với bất cứ tổ chức nào khác