Skip links

Mức Đóng Bảo Hiểm Xã Hội Năm 2024 Người Lao Động Cần Biết

Hiểu rõ về cách tính mức đóng bảo hiểm xã hội giúp doanh nghiệp và người lao động tuân thủ đúng quy định, đảm bảo quyền lợi chính đáng.

Tóm Tắt Các Ý Chính

 • Bảo hiểm xã hội là một chính sách an sinh xã hội bắt buộc, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi gặp rủi ro về việc làm, thu nhập, sức khỏe.
 • Tổng tỉ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động là 10,5%, cho người sử dụng lao động là 21,5%.
 • Công thức tính mức đóng bảo hiểm năm 2024 của người lao động = 10,5% x mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
 • Mức đóng bảo hiểm xã hội bao gồm các khoản: Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp.
 • Tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương hoặc thu nhập làm căn cứ đóng BHXH.

Bảo hiểm xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc an sinh cho người lao động, đảm bảo quyền lợi trong những trường hợp tai nạn lao động, ốm đau, thai sản, nghỉ hưu… Hiểu rõ về cách tính mức đóng bảo hiểm xã hội giúp doanh nghiệp và người lao động tuân thủ đúng quy định, đảm bảo quyền lợi chính đáng.

Bài viết này Thuận Thiên sẽ hướng dẫn chi tiết cách tính mức đóng bảo hiểm xã hội dựa trên những quy định mới nhất năm 2024. Giúp bạn nắm rõ quy định về mức đóng bảo hiểm mới nhất

Hiểu rõ về cách tính mức đóng bảo hiểm xã hội giúp doanh nghiệp và người lao động tuân thủ đúng quy định, đảm bảo quyền lợi chính đáng.
Hiểu rõ về cách tính mức đóng bảo hiểm xã hội giúp doanh nghiệp và người lao động tuân thủ đúng quy định, đảm bảo quyền lợi chính đáng.

Căn Cứ Pháp Lý

Cách Xác Định Tiền Lương Tháng Tính Đóng Bảo Hiểm Xã Hội Bắt Buộc

Căn cứ theo khoản 2 Điều 5 Luật Bảo hiểm xã hội, quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương hàng tháng của người lao động.

Thu nhập bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội

Theo khoản 2 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, quy định tiền lương tháng đóng bảo hiểm bắt buộc gồm:

 • Mức lương;
 • Phụ cấp;
 • Các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

Thu nhập không bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội

Theo quy định tại Khoản 26 Điều 1 của Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH, tiền lương tháng để đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các khoản sau đây:

 1. Các chế độ và phúc lợi khác như thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động.
 2. Tiền thưởng sáng kiến.
 3. Tiền ăn giữa ca.
 4. Các khoản hỗ trợ như xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ.
 5. Hỗ trợ cho người lao động trong các tình huống như tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, và các sự kiện như chết, kết hôn, sinh nhật của người thân.
 6. Các khoản hỗ trợ khác được ghi rõ trong hợp đồng lao động, không xác định mức tiền cụ thể theo thỏa thuận của hai bên.

Lưu ý rằng mặc dù các khoản phúc lợi này không phải là phần của chi phí bắt buộc cho bảo hiểm xã hội, nhưng doanh nghiệp, người sử dụng lao động có thể chọn đóng cho người lao động nếu muốn. Tuy nhiên, các khoản phúc lợi này vẫn được xem là thu nhập của người lao động và phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Mức Đóng Và Tỉ Lệ Đóng Bảo Hiểm Xã Hội Bắt Buộc Năm 2024 Là Bao Nhiêu

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được áp dụng cho người lao động là công dân Việt Nam.

Loại bảo hiểm Người lao động Doanh nghiệp (Người Sử Dụng Lao Động)
Bảo hiểm hưu trí và tử tuất 8% mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc 14% mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc
Bảo hiểm y tế 1.5% mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc 3% mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc
Bảo hiểm thất nghiệp 1% mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc 1% mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc
Bảo hiểm ốm đau thai sản 3% mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc
Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Mức đóng tùy theo mức độ rủi ro của ngành nghề kinh doanh, dao động từ 0,3% đến 1,5% mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc
Tổng mức đóng 10,5% (8% + 1,5% + 1%) 21,5% (14% + 3% + 1% + 3%)

Như vậy, tổng tỉ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động là 10,5%, cho người sử dụng lao động là 21,5%.

 • Mức đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động là người nước ngoài là 9,5%.

Mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối thiểu năm 2024

Mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối thiểu năm 2024 không thấp hơn 80% mức lương tối thiểu vùng áp dụng tại địa bàn nơi người lao động làm việc.

Dưới đây là bảng mức lương tối thiểu vùng năm 2024 (đã áp dụng từ ngày 01/07/2024): Theo quy định của Nghị định 38/2022/NĐ-CP đang có hiệu lực hiện này thì mức lương tối thiểu vùng theo tháng được xác định như sau:

Vùng Mức lương tối thiểu hiện hành Mức tăng so với năm 2023
I 4.960.000 đồng/tháng 280.000 đồng/tháng
II 4.410.000 đồng/tháng 250.000 đồng/tháng
III 3.860.000 đồng/tháng 220.000 đồng/tháng
IV 3.450.000 đồng/tháng 200.000 đồng/tháng
 • Mức lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối thiểu năm 2024 là 4.680.000 đồng/tháng.
 • Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối thiểu cho người lao động là: 4.680.000 x 10,5% = 492.600 đồng/tháng.
 • Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối thiểu cho người sử dụng lao động là: 4.680.000 x 18,5% = 868.200 đồng/tháng.

Ví dụ cách tính:

 • Công ty A có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh (thuộc vùng 1).
 • Nhân viên B làm việc tại công ty A với mức lương 5.000.000 đồng/tháng.

Cách tính:

 • Mức lương đóng BHXH bắt buộc tối thiểu của nhân viên B từ 01/01/2024 đến 30/06/2024 là 4.680.000 đồng/tháng.
 • Mức lương đóng BHXH bắt buộc tối thiểu của nhân viên B từ 01/07/2024 đến 31/12/2024 là 4.960.000 đồng/tháng.

Mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối đa năm 2024

Mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối đa theo quy định khoản 3 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH sẽ là 20 tháng lương cơ sở.

Theo quy định hiện hành, mức lương cơ sở áp dụng năm 2024 là 1.800.000 đồng/tháng. Theo đó mức lương cơ sở được áp dụng như sau:

Thời điểm Mức lương Căn cứ pháp lý
Trước 30/6/2023 1,49 triệu đồng/tháng Nghị quyết 70/2018/QH14

Nghị định 38/2019/NĐ-CP

01/7/2023 đến 01/07/2024 1,8 triệu đồng/tháng Nghị quyết 69/2022/QH15

Nghị định 24/2023/NĐ-CP

Như vậy, mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối đa năm 2024 tối đa là: 20 x 1,8 = 36 triệu đồng/tháng.

Mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối thiểu năm 2024

 

Mức đóng BHXH đối với người tham gia tự nguyện

1. Tỉ Lệ Và Mức Đóng Đóng Bảo Hiểm Xã Hội Tự Nguyện

Đối với những đối tượng thuộc diện đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, mức đóng sẽ do người tham gia tự lựa chọn đóng cho các loại hình bảo hiểm: hưu trí, y tế, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp. Tỉ lệ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện quy định tại Điều 10 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP của Chính phủ như sau:

 • Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện hiện nay (2024) là 22% mức thu nhập tháng do người tham gia lựa chọn. Mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện
 • Thấp nhất: bằng 22% mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn do Thủ tướng Chính phủ quy định.
 • Cao nhất: bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

Lưu ý:

 • Người tham gia BHXH tự nguyện có thể lựa chọn đóng theo tháng, quý, 6 tháng hoặc 12 tháng.
 • Người tham gia BHXH tự nguyện có quyền thay đổi mức thu nhập tháng và mức đóng BHXH.
 • Người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng các quyền lợi như người tham gia BHXH bắt buộc khi đủ điều kiện theo quy định.

Những trường hợp được miễn, giảm mức đóng bảo hiểm xã hội

 • Người lao động đang hưởng chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản.
 • Người lao động nghỉ việc không hưởng lương.
 • Người lao động bị tạm giam, tạm giữ, chấp hành án phạt tù.
 • Người lao động bị thương, ốm đau nặng phải điều trị dài ngày (từ 6 tháng trở lên).
 • Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định của pháp luật.
 • Người sử dụng lao động gặp khó khăn về tài chính do thiên tai, dịch bệnh, biến động thị trường…

Bài viết này đã hướng dẫn chi tiết cách tính mức đóng bảo hiểm xã hội theo quy định mới nhất năm 2024. Việc hiểu rõ và thực hiện đúng quy định về đóng bảo hiểm xã hội không chỉ giúp đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động mà còn góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội vững mạnh. Do đó, cần thường xuyên cập nhật và tuân thủ đúng quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Câu Hỏi Thường Gặp

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tại Việt Nam hiện nay có 5 chế độ chính:

1. Chế độ ốm đau:

 • Hỗ trợ chi phí khi người tham gia BHXH bị ốm đau, thai sản, sinh con.
 • Mức trợ cấp và thời gian hưởng chế độ tùy thuộc vào thời gian đóng BHXH và mức lương đóng.

2. Chế độ thai sản:

 • Hỗ trợ chi phí khi người tham gia BHXH sinh con.
 • Mức trợ cấp và thời gian hưởng chế độ tùy thuộc vào thời gian đóng BHXH và mức lương đóng.

3. Chế độ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp:

 • Bồi thường tổn thất do tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp.
 • Mức bồi thường tùy thuộc vào mức độ tổn thương sức khỏe và mức lương đóng BHXH.

4. Chế độ hưu trí:

 • Hưởng lương hưu hàng tháng khi đến tuổi nghỉ hưu.
 • Mức lương hưu tùy thuộc vào thời gian đóng BHXH và mức lương đóng.

5. Chế độ tử tuất:

 • Hỗ trợ chi phí mai táng khi người tham gia BHXH qua đời.
 • Mức trợ cấp tùy thuộc vào thời gian đóng BHXH và mức lương đóng.

Ngoài ra, BHXH còn có một số chế độ khác như:

 • Chế độ trợ cấp thất nghiệp
 • Chế độ bảo hiểm thất nghiệp
 • Chế độ bảo hiểm y tế

Công thức tính mức đóng bảo hiểm năm 2024 của người lao động = 10,5% x mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Các khoản phụ cấp phải đóng BHXH

Các khoản phụ cấp nhằm bù đắp các yếu tố liên quan đến điều kiện lao động, sinh hoạt, tính chất phức tạp của công việc như: phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên,.. và các phụ cấp có tính chất tương tự khác.

Các khoản phụ cấp không phải đóng BHXH

Các khoản phúc lợi như tiền ăn, phụ cấp xăng xe, điện thoại, tiền thưởng,… Và các khoản trợ cấp khác theo Khoản 11 Điều 4 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.

Có. Mức đóng bảo hiểm xã hội có thể thay đổi theo từng năm tùy theo quy định của Nhà nước. Thông thường là 2 năm 1 lần

Có. Người lao động hoặc người sử dụng lao động có thể đóng bảo hiểm xã hội một lần cho nhiều tháng. Tuy nhiên, thời gian đóng bảo hiểm xã hội không được vượt quá thời hạn nộp theo quy định.

Tác Giả Hồng Loan

Tác Giả: Hồng Loan

Hiện đang công tác tại Thuận Thiên, với hơn 9 năm kinh nghiệm làm việc hi vọng sẽ giúp cho mọi người có thể hiểu hơn các vấn đề về Pháp Lý, Thuế Và Kế Toán
Mục lục: Mức Đóng Bảo Hiểm Xã Hội Năm 2024 Người Lao Động Cần Biết

Bài Viết Cùng Chủ Đề

Cập nhật những bài viết mới, kiến thức lĩnh vực kế toán, pháp lý doanh nghiệp, thuế… với kho kiến thức khổng lồ và chuyên sâu được viết bởi những người đầu ngành của Công Ty Thuận Thiên.
Tìm hiểu toàn diện về Công ty Cổ phần, bao gồm định nghĩa, vai trò quan trọng trong nền kinh tế, những ưu điểm và hạn chế. ...
Tổng hợp những thông tin cần thiết về Công ty Trách nhiệm Hữu hạn, giúp bạn hiểu rõ về loại hình doanh nghiệp này. ...
Hướng dẫn đầy đủ nhất về hồ sơ, các bước thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên năm 2024 ....
Chứng chỉ hành nghề là một trong những giấy tờ quan trọng, thể hiện trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức của một cá nhân trong một lĩnh vực...
Chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, từ việc mở rộng vốn, tăng tính minh bạch trong quản lý...
Người lao động khi làm mất sổ bảo hiểm xã hội phải làm sao? Liệu có được cấp lại không và thủ tục xin cấp lại như thế nào? Hãy...
Bạn cần tư vấn?
Vui lòng điền thông tin vào form, Thuận Thiên sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất. Hoặc bạn có thể gọi trực tiếp qua Hotline: 0902.91.91.52

* Thông tin khách hàng cung cấp được Thuận Thiên bảo mật và không chia sẽ với bất cứ tổ chức nào khác