Skip links

Phân Biệt Vốn Điều Lệ Và Vốn Pháp Định, Chi Tiết, Dễ Hiểu

Hiểu rõ sự khác biệt và phân biệt vốn điều lệ và vốn pháp định sẽ giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn và tuân thủ quy định của pháp luật.

Tóm Tắt Các Ý Chính

Vốn điều lệ:

 • Là tổng giá trị tài sản do các thành viên cam kết góp vào doanh nghiệp, được quy định cụ thể trong điều lệ.
 • Có thể tăng hoặc giảm trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Vốn pháp định

 • Là mức vốn tối thiểu bắt buộc đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
 • Vốn pháp định không phụ thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà được quy định bởi pháp luật

Doanh nghiệp phải đảm bảo duy trì đủ cả vốn điều lệ đã cam kết và vốn pháp định theo luật định (nếu có)

Vốn điều lệvốn pháp định là hai khái niệm quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp. Mặc dù cả hai đều liên quan chặt chẽ đến cấu trúc vốn của một doanh nghiệp, nhưng sự khác biệt và cách phân biệt vốn điều lệ và vốn pháp định giữa chúng thường không được hiểu một cách rõ ràng. Vì thế, nhiều người vẫn chưa phân biệt rõ ràng giữa hai loại vốn này.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về vốn điều lệ và vốn pháp định. Giúp bạn không chỉ nắm bắt được bản chất của mỗi loại vốn mà còn hiểu cách chúng tác động đến hoạt động và sự tuân thủ pháp lý của doanh nghiệp bạn

Khái Niệm Về Vốn Điều Lệ Và Vốn Pháp Định

Trước khi phân biệt vốn điều lệ và vốn pháp định về pháp lý mà nhà nước quy định. Thì chúng ta phải hiểu được khái niệm và cách hoạt động của 2 loại vốn này

1 Khái Niệm Vốn Điều Lệ

Vốn điều lệ, trong kinh doanh và tài chính, là số vốn ban đầu mà các cổ đông hoặc chủ sở hữu góp vào để thành lập một công ty.
Vốn điều lệ, trong kinh doanh và tài chính, là số vốn ban đầu mà các cổ đông hoặc chủ sở hữu góp vào để thành lập một công ty.

Vốn điều lệ, trong kinh doanh và tài chính, là số vốn ban đầu mà các cổ đông hoặc chủ sở hữu góp vào để thành lập một công ty. Đây là nguồn vốn cố định, phản ánh khả năng tài chính và là cơ sở cho việc vay mượn và mở rộng kinh doanh của công ty. Vốn điều lệ cũng là cơ sở để xác định quy mô hoạt động và mức độ rủi ro mà công ty có thể chấp nhận.

Chi tiết về Vốn Điều Lệ:

 1. Xác Định Quyền Sở Hữu: Vốn điều lệ giúp xác định tỷ lệ phần trăm sở hữu của mỗi cổ đông trong công ty.
 2. Cơ Sở Pháp Lý: Được quy định trong giấy phép kinh doanh và điều lệ công ty.
 3. An Toàn Tài Chính: Vốn điều lệ đảm bảo rằng công ty có đủ tài chính để hoạt động trong giai đoạn đầu, cũng như đối phó với rủi ro và khó khăn tài chính.
 4. Đánh Giá Tín Dụng: Thường được các ngân hàng và nhà đầu tư xem xét để đánh giá khả năng tài chính và độ tin cậy của công ty.
 5. Thuế và Pháp Luật: Kích thước và cấu trúc của vốn điều lệ có thể ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế và tuân thủ pháp luật của công ty.

Ví dụ về Vốn Điều Lệ: Giả sử bạn muốn thành lập một công ty cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin. Bạn và ba đối tác quyết định rằng vốn điều lệ sẽ là 1 tỷ đồng. Bạn đóng góp 400 triệu đồng, chiếm 40% vốn điều lệ, trong khi ba đối tác còn lại mỗi người đóng góp 200 triệu đồng, mỗi người chiếm 20%.

Số vốn này sẽ được sử dụng để thuê văn phòng, mua sắm thiết bị và tài trợ cho các hoạt động kinh doanh ban đầu. Quyền sở hữu của bạn trong công ty sẽ phản ánh tỷ lệ góp vốn, tức là bạn sở hữu 40% công ty.

2. Khái Niệm Vốn Pháp Định

Là số vốn tối thiểu mà pháp luật quy định một công ty phải có để được đăng ký và hoạt động kinh doanh
Là số vốn tối thiểu mà pháp luật quy định một công ty phải có để được đăng ký và hoạt động kinh doanh

Khái Niệm Vốn Pháp Định

Vốn pháp định là khái niệm thường được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh và pháp lý, đặc biệt là trong quy định về thành lập và hoạt động của các doanh nghiệp. Đây là số vốn tối thiểu mà pháp luật quy định một công ty phải có để được đăng ký và hoạt động kinh doanh trong một số ngành nghề cụ thể, hay còn được gọi là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Mục đích của vốn pháp định là để bảo vệ lợi ích của các bên liên quan, như khách hàng, nhà cung cấp, và đối tác, từ những rủi ro do công ty phát sinh.

Chi Tiết về Vốn Pháp Định:

 1. Yêu Cầu Pháp Lý: Số tiền này thường được quy định trong luật doanh nghiệp hoặc luật liên quan đến loại hình kinh doanh cụ thể.
 2. Ràng Buộc Ngành Nghề: Một số ngành nghề có yêu cầu vốn pháp định cao hơn do tính chất phức tạp và mức độ rủi ro cao, như ngân hàng, bảo hiểm, xây dựng.
 3. Đảm Bảo Năng Lực Tài Chính: Đảm bảo công ty có đủ khả năng tài chính để hoạt động hiệu quả và ổn định.
 4. Tiêu Chuẩn Đăng Ký Kinh Doanh: Là một trong những tiêu chuẩn cần thiết để đăng ký kinh doanh và duy trì hoạt động.

Ví dụ về Vốn Pháp Định: Giả sử bạn muốn mở một ngân hàng tại Việt Nam. Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, một ngân hàng thương mại cần có vốn pháp định tối thiểu là 3.000 tỷ đồng. Số vốn này phải được đảm bảo trước khi ngân hàng được cấp phép hoạt động.

Mục đích của quy định này là để đảm bảo rằng ngân hàng có đủ năng lực tài chính để đối phó với các rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng và bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền.

7 Tiêu Chí Phân Biệt Vốn Điều Lệ và Vốn Pháp Định

Tiêu chíVốn Điều LệVốn Pháp Định
Khái niệmLà tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần. (khoản 34 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020)Là mức vốn tối thiểu theo yêu cầu của một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Hiện nay vốn pháp định thường được yêu cầu trong các văn bản luật chuyên ngành với từng ngành nghề cụ thể. Ví dụ: ngành nghề kinh doanh môi giới chứng khoán yêu cầu số vốn pháp định tối thiểu là 25 tỷ đồng (điểm a khoản 1 Điều 175 Nghị định 155/2020/NĐ-CP).
Cơ sở xác định– Khi thành lập công ty bắt buộc phải đăng ký vốn điều lệ.
– Vốn điều lệ có thể tăng hoặc giảm trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
– Mức vốn điều lệ đăng ký không được thấp hơn so với mức vốn pháp định đối với kinh doanh ngành nghề có điều kiện.
– Pháp luật chuyên ngành quy định về vốn pháp định khi thành lập doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
– Công ty dự định thành lập hoạt động trong ngành nghề kinh doanh có yêu cầu vốn pháp định thì vốn góp đăng ký phải tối thiểu bằng vốn pháp định.
Mức vốn– Pháp luật không quy định mức vốn tối thiểu hay tối đa khi thành lập doanh nghiệp.– Mức vốn pháp định là cố định với từng ngành nghề kinh doanh.
Ví dụ: Hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa có vốn pháp định là 1.000 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh đặt cược đua chó có vốn pháp định là 300 tỷ đồng.
Ký quỹKhông yêu cầu.Một số trường hợp phải ký quỹ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
Thời hạn góp vốnTrong vòng 90 ngày kể từ khi doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.Phải đáp ứng đủ khi hoạt động kinh doanh ngành nghề có điều kiện.
Sự thay đổi vốn trong quá trình hoạt độngTrong quá trình vận hành doanh nghiệp, chủ sở hữu có thể tăng hoặc giảm vốn điều lệ tùy theo tình hình doanh nghiệp.– Vốn pháp định là cố định và được xác định theo từ ngành, nghề kinh doanh cụ thể.
– Vốn điều lệ khi giảm không được thấp hơn mức vốn pháp định với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
Ý nghĩa pháp lý– Là căn cứ khi doanh nghiệp đăng ký thành lập doanh nghiệp;
– Giúp doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh sau khi thành lập.
– Là biện pháp để doanh nghiệp chứng minh cho cơ quan nhà nước thấy rằng mình đủ tiềm lực về kinh tế để kinh doanh trong lĩnh vực này;
– Là cơ sở để doanh nghiệp bảo đảm an toàn, quyền và lợi ích chính đáng của khách hàng, đối tác khi tham gia giao dịch với doanh nghiệp mình.

Trên đây là toàn bộ các kiến thức giúp bạn phân biệt vốn điều vệ và vốn pháp định. Vốn điều lệ và vốn pháp định, mặc dù cùng liên quan đến nguồn vốn trong quản lý doanh nghiệp, lại sở hữu những đặc trưng và mục đích riêng biệt.

Sự nhận thức sâu sắc về những điểm tương đồng và khác biệt giữa hai loại vốn này không chỉ cải thiện hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp mà còn đảm bảo sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp lý, là yếu tố quan trọng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Câu Hỏi Thường Gặp

Có, vốn điều lệ của doanh nghiệp khi thành lập phải đạt mức tối thiểu bằng hoặc lớn hơn mức vốn pháp định quy định cho từng loại hình. Nếu vốn điều lệ nhỏ hơn vốn pháp định thì doanh nghiệp sẽ không được cấp phép hoạt động.

Đặc biệt trong các lĩnh vực kinh doanh có điều kiện hoặc cần sự đảm bảo tài chính cao. Vốn điều lệ thể hiện năng lực tài chính của doanh nghiệp, và việc duy trì số vốn này bằng hoặc lớn hơn vốn pháp định là cần thiết để đảm bảo tuân thủ pháp luật và tạo lòng tin với các bên liên quan.

Để xác định số vốn điều lệ cần thiết cho doanh nghiệp, bạn có thể tham khảo các yếu tố sau:

 • Loại hình và quy mô doanh nghiệp: Vốn điều lệ thường phụ thuộc vào loại hình và quy mô doanh nghiệp. Ví dụ, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn sẽ có các quy định cụ thể về vốn điều lệ theo luật doanh nghiệp
 • Mục đích hoạt động: Mục đích kinh doanh, lĩnh vực hoạt động cũng ảnh hưởng đến việc xác định vốn điều lệ cần thiết
 • Yêu cầu pháp lý: Các ngành nghề kinh doanh có thể có yêu cầu về vốn pháp định cụ thể, từ đó ảnh hưởng đến việc xác định vốn điều lệ

Việc xác định số vốn điều lệ cần thiết cho doanh nghiệp là một quá trình phức tạp, đòi hỏi sự tư vấn kỹ thuật và pháp lý chính xác. Để có thông tin chi tiết và chính xác, bạn nên tham khảo luật sư hoặc chuyên gia tài chính.

Doanh nghiệp có thể xem xét giảm vốn điều lệ xuống dưới mức vốn pháp định trong một số trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như khi có sự thay đổi về loại hình kinh doanh hoặc cơ cấu tổ chức, và doanh nghiệp không còn thuộc vào phạm vi của những ngành nghề yêu cầu phải có vốn pháp định.

Tuy nhiên, việc này phải được thực hiện theo đúng trình tự pháp lý và cần phải được thông qua bởi các cơ quan quản lý có thẩm quyền. Doanh nghiệp cũng cần thông báo đến các bên liên quan và xem xét kỹ lưỡng mọi hậu quả pháp lý cũng như tác động đến hoạt động kinh doanh trước khi thực hiện việc giảm vốn.

Có, vốn điều lệ có thể được tăng hoặc giảm thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc các thành viên công ty. Việc thay đổi vốn điều lệ phải tuân theo quy định của pháp luật và cần được đăng ký lại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Không tuân thủ vốn pháp định có thể dẫn đến nhiều hậu quả pháp lý nghiêm trọng cho doanh nghiệp. Điều này bao gồm việc bị từ chối cấp phép kinh doanh, phạt tiền, hoặc thậm chí là việc buộc giải thể doanh nghiệp trong một số trường hợp.

Ngoài ra, nó cũng làm mất lòng tin của nhà đầu tư và đối tác, ảnh hưởng đến uy tín và khả năng kinh doanh của công ty trên thị trường. Do đó, việc tuân thủ vốn pháp định không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là yếu tố quan trọng đối với sự ổn định và phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

Tác Giả Hồng Loan

Tác Giả: Hồng Loan

Hiện đang công tác tại Thuận Thiên, với hơn 9 năm kinh nghiệm làm việc hi vọng sẽ giúp cho mọi người có thể hiểu hơn các vấn đề về Pháp Lý, Thuế Và Kế Toán
Mục lục: Phân Biệt Vốn Điều Lệ Và Vốn Pháp Định, Chi Tiết, Dễ Hiểu

Bài Viết Cùng Chủ Đề

Cập nhật những bài viết mới, kiến thức lĩnh vực kế toán, pháp lý doanh nghiệp, thuế… với kho kiến thức khổng lồ và chuyên sâu được viết bởi những người đầu ngành của Công Ty Thuận Thiên.
Với dịch vụ thành lập công ty tại Hà Tĩnh của Thuận Thiên sẽ giúp khách hàng tiết kiệm chi phí, thời gian mà thủ tục còn nhanh chóng và...
Tìm hiểu sự khác biệt giữa chi nhánh và văn phòng đại diện, từ khía cạnh pháp lý đến hoạt động thực tế, để lựa chọn hình thức phù hợp...
Chỉ với 990.000đ, Thuận Thiên sẽ hỗ trợ bạn trong việc thành lập công ty tại Huế, từ khi chuẩn bị hồ sơ, đến lúc khách hàng nhận được GPKD...
Thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện? Hãy cùng tìm hiểu sự khác biệt về chức năng, thủ tục, ưu nhược điểm của hai hình thức này nhé...
Chỉ với 990.000đ, dịch vụ thành lập công ty trọn gói tại Ninh Thuận sẽ được hỗ trợ từ A đến Z, từ tư vấn ban đầu, chuẩn bị hồ...
Kế Toán Thuận Thiên cung cấp cho khách hàng dịch vụ thành lập công ty tại Cần Thơ trọn gói với chi phí vô cùng ưu đãi chỉ 990.000đ, giúp...
Bạn cần tư vấn?
Vui lòng điền thông tin vào form, Thuận Thiên sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất. Hoặc bạn có thể gọi trực tiếp qua Hotline: 0902.91.91.52

* Thông tin khách hàng cung cấp được Thuận Thiên bảo mật và không chia sẽ với bất cứ tổ chức nào khác