Skip links

Hồ Sơ, Thủ Tục Thành Lập Công Ty Gồm Những Gì?

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn danh sách đầy đủ các hồ sơ thủ tục cần thiết để thành lập công ty theo quy định của pháp luật.

Tóm Tắt Các Ý Chính

Các bước thủ tục thành lập công ty bao gồm: lập hồ sơ, chuẩn bị vốn điều lệ, ký điều lệ, đăng ký kinh doanh, cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh.

Cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ theo quy định như CMND, mẫu đơn, điều lệ công ty.

Vốn điều lệ tối thiểu cần có tùy theo loại hình công ty đăng ký.

Sau khi được cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh, cần làm thêm các thủ tục khác như con dấu, thuế, ngân hàng.

Có thể thuê dịch vụ làm thủ tục hoặc tự mình thực hiện tùy trường hợp.

Cần cân nhắc kỹ lựa chọn loại hình và ngành nghề kinh doanh phù hợp.

Trước khi bắt đầu thành lập công ty, bạn cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thủ tục thành lập công ty cần thiết. Hồ sơ này bao gồm các giấy tờ pháp lý, thông tin về công ty và các thành viên sáng lập. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn danh sách đầy đủ các hồ sơ thủ tục cần thiết để thành lập công ty theo quy định của pháp luật.

Thành lập công ty là gì?

Thành lập công ty là quá trình bắt đầu một doanh nghiệp hoặc tổ chức mới. Trong đó, các cá nhân, nhóm người hoặc các chủ sở hữu hướng đến mục tiêu chung sẽ tập trung vào các hoạt động kinh doanh. Thuật ngữ này có thể được áp dụng cho bất kỳ doanh nghiệp tự quản nào, bất kể quy mô hay mục đích.

Công ty là một tổ chức kinh doanh có tư cách pháp nhân, được thành lập theo quy định của pháp luật. Công ty có thể do một hoặc nhiều cá nhân hoặc tổ chức cùng góp vốn thành lập. Công ty có quyền tự chủ về tài chính, kế toán, nhân sự, kinh doanh và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

Có nhiều loại hình công ty phổ biến hiện nay ở Việt Nam, nhưng có 4 loại hình phổ biến mà bạn có thể tìm hiểu bao gồm:

Công ty TNHH (Trách nhiệm hữu hạn): Loại công ty này có ít nhất 1 thành viên và tối đa 50 thành viên. Trách nhiệm của mỗi cổ đông bị hạn chế đến số vốn mà họ cam kết góp vào công ty.

Công ty Cổ phần: Là công ty mà vốn điều lệ được chia thành các cổ phần và không giới hạn số lượng cổ đông. Mỗi cổ đông chỉ chịu trách nhiệm với công ty theo số vốn góp.

Công ty hợp danh: Được thành lập từ 2 hoặc nhiều cá nhân, tổ chức cùng góp vốn, lao động để thực hiện mục tiêu kinh doanh và chia sẻ lợi nhuận theo tỷ lệ đã thoả thuận.

Doanh nghiệp tư nhân: Là doanh nghiệp có một người sở hữu vốn và chịu trách nhiệm không hạn chế đối với nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Hồ sơ cần chuẩn bị khi đăng ký thành lập công ty gồm những gì

Khi chuẩn bị đăng ký thành lập công ty, bạn cần chuẩn bị một số hồ sơ sau:

 1. Đơn đăng ký thành lập công ty.
 2. Bản điều lệ công ty
 3. Bản sao CMND hoặc hộ chiếu của các cá nhân là người đại diện theo quy định.
 4. Danh sách các thành viên góp vốn (đối với công ty TNHH) hoặc danh sách cổ đông (đối với công ty cổ phần).
 5. Giấy phép hoạt động kinh doanh (đối với trường hợp chuyển đổi từ công ty cá thể sang công ty TNHH hoặc công ty cổ phần).
 6. Văn bản ủy quyền (nếu có)

Các bước và thủ tục thành lập công ty

Bước 1: Lựa chọn loại hình công ty

Trước khi thành lập công ty, bạn cần quyết định xem mình muốn thành lập loại hình công ty nào. Bên trên Thuận Thiên đã đưa ra các loại hình phổ biến, tuỳ vào mục đích và nhu cầu bạn có thể chọn loại hình phù hợp.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty

Sau khi đã lựa chọn loại hình công ty, bạn cần chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty. Các hồ sơ này cần được chuẩn bị kỹ và tránh sai sót, sẽ giúp tiết kiệm thời gian thành lập

Bước 3: Nộp hồ sơ thành lập công ty

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, bạn cần nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh, thành phố nơi bạn muốn thành lập công ty, hoặc có thể nộp trực tiếp tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Thời gian để Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định hồ sơ là 7 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ.

Bước 4: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Sau khi hồ sơ được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, bạn sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Giấy chứng nhận này có hiệu lực trong vòng 3 năm kể từ ngày cấp, nếu không có gì sai sót. Trường hợp bị sai sót, bổ sung thì bạn phải làm lại hồ sơ.

Đến đây thì bạn đã có giấy phép kinh doanh, sau bước này thì bạn cần phải chuẩn bị các việc sau đăng ký để có thể hoạt động theo đúng pháp luật 

Những việc cần làm ngay khi thành lập công ty

Sau khi thành lập công ty thì bạn chưa thể hoạt động liền mà phải thực hiện thêm các việc sau đây, trong đó đăng thông tin bố cáo trên cổng thông tin quốc gia, treo biển hiệu doanh nghiệp, mua hoá đơn điện tử và chữ ký số là quan trọng nhất.

 1. Đăng công bố thành lập doanh nghiệp: Cần thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp​​.
 2. Treo bảng hiệu công ty: Theo Luật Doanh nghiệp, tên doanh nghiệp cần được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện​​​​.
 3. Mở tài khoản ngân hàng: Đây là bước quan trọng để thực hiện các giao dịch tài chính và nộp thuế​​​​.
 4. Mua chữ ký số: Điều này cần thiết để nộp tờ khai thuế qua mạng và thực hiện các giao dịch điện tử khác​​​​.
 5. Khai và nộp thuế môn bài: Đây là nghĩa vụ pháp lý cần thực hiện sau khi công ty được thành lập​​​​.
 6. Lựa chọn phương pháp khai thuế GTGT và TNCN: Doanh nghiệp cần xác định cách thức kê khai thuế phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình​​.
 7. Tham gia bảo hiểm cho người lao động: Đây là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động của mình​​.
 8. Làm thủ tục phát hành hóa đơn điện tử: Hóa đơn điện tử hiện đã trở thành yêu cầu bắt buộc cho các doanh nghiệp​​.
 9. Hoàn thiện các điều kiện về giấy phép, chứng chỉ, vốn: Bất kỳ thông tin còn thiếu nào trong quá trình đăng ký kinh doanh cũng cần được bổ sung đầy đủ​​.

Yêu cầu và điều kiện để thành lập công ty

Để thành lập công ty, cá nhân, tổ chức cần đáp ứng các điều kiện sau:

Điều kiện đáp ứng loại hình doanh nghiệp

 • Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:
  • Có một thành viên là cá nhân hoặc tổ chức.
  • Người đại diện theo pháp luật của công ty là thành viên hoặc người khác.
 • Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:
  • Có từ hai thành viên trở lên là cá nhân hoặc tổ chức.
  • Có ít nhất một thành viên là cá nhân.
  • Người đại diện theo pháp luật của công ty là thành viên hoặc người khác.
 • Đối với công ty cổ phần:
  • Có từ ba cổ đông trở lên.
  • Có cổ đông sáng lập là cá nhân hoặc tổ chức.
  • Có ít nhất một cổ đông là cá nhân.
  • Người đại diện theo pháp luật của công ty là thành viên hội đồng quản trị hoặc người khác.
 • Đối với công ty hợp danh:
  • Có ít nhất hai thành viên hợp danh.
  • Có ít nhất một thành viên hợp danh là cá nhân.
  • Có thể có thành viên góp vốn là cá nhân hoặc tổ chức.
  • Người đại diện theo pháp luật của công ty là thành viên hợp danh hoặc người khác.
 • Đối với doanh nghiệp tư nhân:
  • Có một chủ sở hữu là cá nhân.
  • Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

Điều kiện về chủ thể thành lập công ty

Cá nhân, tổ chức có quyền thành lập công ty khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
 • Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều kiện về ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp phải thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh được quy định tại Phụ lục IV của Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Điều kiện về tên công ty

Tên công ty phải có đủ các thành tố sau:

 • Tên tiếng Việt gồm hai thành tố trở lên, trong đó thành tố thứ nhất là tên loại hình doanh nghiệp, thành tố thứ hai là tên riêng. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu.
 • Tên tiếng nước ngoài được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng nước ngoài, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu.
 • Tên công ty không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký thành lập trước đó trên phạm vi toàn quốc.

Điều kiện về địa chỉ trụ sở chính

 • Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngõ (ngách), phố (đường), phường (xã), quận (huyện), thành phố (tỉnh).
 • Trụ sở chính của doanh nghiệp không được đặt tại địa chỉ giả mạo hoặc không đúng thực tế.

Điều kiện về vốn điều lệ

 • Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp khi thành lập doanh nghiệp. Vốn điều lệ của doanh nghiệp được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Mức vốn điều lệ của doanh nghiệp do các thành viên, cổ đông tự quyết định, tuy nhiên phải đảm bảo không thấp hơn mức vốn pháp định đối với loại hình doanh nghiệp mà mình lựa chọn.

Điều kiện về người đại diện pháp luật

 • Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trước pháp luật.
 • Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp có thể là thành viên, cổ đông góp vốn hoặc người khác.

Lợi ích của việc thành lập công ty

Việc thành lập công ty mang lại nhiều lợi ích cho các cá nhân, tổ chức, bao gồm cả lợi ích về pháp lý, lợi ích về kinh tế và lợi ích về xã hội.

Tư cách pháp nhân: Doanh nghiệp là pháp nhân, có quyền tự chủ trong hoạt động kinh doanh, tự chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của mình. Điều này giúp doanh nghiệp có thể tham gia các hoạt động kinh doanh mà cá nhân không thể thực hiện được, chẳng hạn như xuất nhập khẩu, đấu thầu, vay vốn ngân hàng,…

Tính hợp pháp: Việc thành lập công ty theo đúng quy định của pháp luật sẽ giúp doanh nghiệp hoạt động kinh doanh một cách hợp pháp, tránh được các rủi ro pháp lý.

Tăng tính uy tín: Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân sẽ tạo được sự tin tưởng cho đối tác và khách hàng. Điều này giúp doanh nghiệp dễ dàng ký kết hợp đồng, thu hút khách hàng và mở rộng quy mô kinh doanh.

Dễ dàng huy động vốn: Doanh nghiệp có thể huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như vốn góp của chủ sở hữu, vốn vay từ ngân hàng, vốn đầu tư từ các nhà đầu tư khác. Điều này giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực để phát triển kinh doanh.

Tăng khả năng cạnh tranh: Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật sẽ có nhiều lợi thế cạnh tranh hơn so với các cá nhân kinh doanh. Điều này giúp doanh nghiệp dễ dàng mở rộng thị trường và thu hút khách hàng.

Tạo thêm việc làm: Doanh nghiệp được thành lập sẽ tạo thêm việc làm cho người lao động, góp phần giải quyết vấn đề thất nghiệp.

Tăng thu ngân sách Nhà nước: Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh sẽ đóng góp thuế, phí cho Nhà nước, góp phần tăng thu ngân sách Nhà nước.

Phát triển kinh tế – xã hội: Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh sẽ góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Dịch vụ thành lập công ty trọn gói tại Thuận Thiên

Hiện nay, xu hướng sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói đang dần trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều doanh nhân/doanh nghiệp mới thành lập. Lý do là dịch vụ này giúp tiết kiệm được thời gian, công sức và chi phí cho việc chuẩn bị hồ sơ pháp lý cũng như thực hiện các thủ tục tại các cơ quan chức năng.

Thuận Thiên là đơn vị cung cấp dịch vụ thành lập công ty tư nhân, công ty TNHH trọn gói uy tín, giá cả hợp lý. Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, Thuận Thiên cam kết sẽ hỗ trợ Khách hàng thực hiện một cách nhanh chóng và chính xác toàn bộ quy trình, các thủ tục đăng ký kinh doanh.

Đồng thời, Khách hàng cũng sẽ nhận được những tư vấn miễn phí, hữu ích xoay quanh các vấn đề liên quan đến hình thức kinh doanh, lựa chọn ngành nghề, cơ cấu tổ chức nhân sự ban đầu, dự toán chi phí, lập kế hoạch kinh doanh để chuẩn bị cho những bước đi đầu tiên.

Dưới đây là chi tiết bảng giá thành lập công ty tại Kế Toán Thuận Thiên.

STT Nội dung thực hiện Gói Cơ Bản Gói Đầy Đủ Gói VIP
990.000đ 3.790.000đ 4.990.000đ
1 Giấy phép kinh doanh
2 Đăng bố cáo tại cổng thông tin
3 Dấu tròn doanh nghiệp
4 Đăng ký thuế ban đầu tại Cơ quan thuế Tư vấn
5 Thông báo sử dụng hoá đơn Tư vấn
6 Mở tài khoản ngân hàng số đẹp Tư vấn
7 Tặng: Dấu tên Đại diện Pháp luật
8 Tặng: Biển hiệu công ty
9 Tặng: Khai thuế miễn phí 1 tháng 3 tháng
10 Chữ ký số (Token) 1 năm 3 năm
11 Dịch vụ hóa đơn điện tử 300 số 500 số

Như vậy, việc thành lập công ty đòi hỏi bạn phải tìm hiểu và thực hiện đúng các quy định pháp luật liên quan. Tuy nhiên, nếu có sự chuẩn bị kỹ càng và tuân thủ đúng quy trình, việc thành lập công ty sẽ mang lại nhiều lợi ích lớn cho bạn trong việc kinh doanh và phát triển doanh nghiệp.

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quá trình thành lập công ty tại Việt Nam. Chúc bạn thành công trong việc khởi tạo và phát triển doanh nghiệp của mình!

Câu Hỏi Thường Gặp

Hiện nay, các cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh cho phép đăng ký thành lập công ty trực tuyến. Bạn có thể chuẩn bị hồ sơ và nộp trực tiếp tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Bạn có thể tự mình làm các thủ tục cần thiết để thành lập công ty. Tuy nhiên, nếu bạn không có kinh nghiệm hoặc không hiểu rõ về quy định pháp luật, nên sử dụng dịch vụ của các chuyên gia để đảm bảo quá trình đăng ký diễn ra thuận lợi.

Thời gian xử lý hồ sơ đăng ký thành lập công ty là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.

Hiện nay không có quy định về số vốn tối thiểu để thành lập công ty mà phụ thuộc vào tình hình tài chính của các cổ đông góp vốn. Tuy nhiên bạn cần chú ý về vốn pháp định nếu công ty bạn đăng ký ngành nghề yêu cầu vốn pháp định thì buộc phải có đủ vốn pháp định để hoạt động đúng pháp luật.

Tác Giả Hồng Loan

Tác Giả: Hồng Loan

Hiện đang công tác tại Thuận Thiên, với hơn 9 năm kinh nghiệm làm việc hi vọng sẽ giúp cho mọi người có thể hiểu hơn các vấn đề về Pháp Lý, Thuế Và Kế Toán
Mục lục: Hồ Sơ, Thủ Tục Thành Lập Công Ty Gồm Những Gì?

Bài Viết Cùng Chủ Đề

Cập nhật những bài viết mới, kiến thức lĩnh vực kế toán, pháp lý doanh nghiệp, thuế… với kho kiến thức khổng lồ và chuyên sâu được viết bởi những người đầu ngành của Công Ty Thuận Thiên.
Tìm hiểu các kiến thức về điều kiện thành lập doanh nghiệp giúp quá trình thành lập diễn ra nhanh chóng và suôn sẽ...
Tìm hiểu quy định pháp luật về một cá nhân được thành lập bao nhiêu công ty. Bài viết sẽ cung cấp thông tin chi tiết và những lưu ý...
So Sánh Các Loại Hình Công Ty sự khác biệt về trách nhiệm pháp lý giữa các thành viên trong công ty, theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020. ...
Có nên thành lập công ty là câu hỏi của rất nhiều người khi mới khởi nghiệp, hãy cùng Thuận Thiên phân tích ưu điểm và hạn chế nhé....
Việc hiểu rõ về các loại hình doanh nghiệp để có thể chọn lựa đúng phù hợp với nhu cầu và mục tiêu kinh doanh của mình....
Bạn cần tư vấn?
Vui lòng điền thông tin vào form, Thuận Thiên sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất. Hoặc bạn có thể gọi trực tiếp qua Hotline: 0902.91.91.52

* Thông tin khách hàng cung cấp được Thuận Thiên bảo mật và không chia sẽ với bất cứ tổ chức nào khác