Skip links

Các Đối Tượng, Trường Hợp Được Miễn Thuế Môn Bài 2024

Cung cấp thông tin về các đối tượng và trường hợp được miễn thuế môn bài trong năm 2024, và những thay đổi mới nhất về chính sách thuế.

Tóm Tắt Các Ý Chính

Bài viết cung cấp thông tin chi tiết về các đối tượng và trường hợp được miễn thuế môn bài trong năm 2024, bao gồm cả những thay đổi mới nhất về chính sách thuế.
Các trường hợp được miễn thuế môn bài bao gồm hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh với doanh thu hàng năm dưới một ngưỡng nhất định, cũng như các trường hợp đặc biệt khác theo quy định của pháp luật.
Bài viết cũng đề cập đến các yêu cầu về nộp tờ khai thuế môn bài, cũng như mức phạt vi phạm hành chính đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài.

Thuế môn bài, một hình thức thuế quen thuộc với mọi doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh, đóng vai trò không nhỏ trong cơ cấu thu ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều phải nộp loại thuế này. Luật thuế đôi khi có những điều khoản miễn trừ nhằm hỗ trợ các đối tượng nhất định trong nền kinh tế, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế đầy biến động như hiện nay.

Bài viết sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các đối tượng và trường hợp được miễn lệ phí môn bài trong năm 2024, bao gồm cả những thay đổi mới nhất trong chính sách thuế. Đây là thông tin hết sức quan trọng và hữu ích cho cả doanh nghiệp và cá nhân, giúp họ hiểu rõ hơn về nghĩa vụ thuế của mình và tận dụng các cơ hội miễn thuế mà pháp luật đưa ra.

Thuế Môn Bài Là Gì?

Bản chất của thuế môn bài là loại thuế mà các tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải nộp để có thể sản xuất, kinh doanh, trừ trường hợp được miễn.
Bản chất của thuế môn bài là loại thuế mà các tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải nộp để có thể sản xuất, kinh doanh, trừ trường hợp được miễn.

Thuế môn bài, còn được gọi là lệ phí môn bài, là một loại thuế trực thu mà các tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và các hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh phải nộp định kỳ hàng năm. Mức thuế này được xác định dựa trên vốn điều lệ/vốn đầu tư của tổ chức hoặc doanh thu theo năm của hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Bản chất của thuế môn bài là loại thuế mà các tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải nộp để có thể sản xuất, kinh doanh, trừ trường hợp được miễn.

Các Trường Hợp Được Miễn Thuế Môn Bài 2024

Căn cứ Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP (được bổ sung bởi khoản 1 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP), các trường hợp được miễn lệ phí môn 2024 bao gồm:

7 trường hợp được miễn thuế môn bài trong xuyên suốt quá trình hoạt động

SttTrường hợp được miễn thuế môn bài trong xuyên suốt quá trình hoạt động
1Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm ít hơn hoặc bằng 100.000.000 đồng hoặc hoạt động không thường xuyên, không có địa điểm cố định theo quy định của Bộ Tài chính.
2Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.
3Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá
4Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử)
5Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp
6Quỹ tín dụng nhân dân; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.
7Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập

3 trường hợp được miễn thuế môn bài có thời hạn

SttTrường hợp được miễn thuế môn bài có thời hạn
1Đối tượng được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu hoạt động (từ ngày 01/01 – 31/12) đối với:
 • Các tổ chức thành lập mới, bao gồm doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân, nhóm cá nhân được cấp mã số thuế/doanh nghiệp mới.
 • Các đơn vị trực thuộc như chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được thành lập mới cùng thời điểm với tổ chức chính.
 • Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.
2Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định.
 • Kinh doanh không thường xuyên: Được xác định tùy theo đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh của từng lĩnh vực, ngành nghề và do cá nhân tự xác định để lựa chọn phương pháp khai thuế.
 • Không có địa điểm kinh doanh cố định: Là trường hợp không có tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh như địa điểm giao dịch, cửa hàng, cửa hiệu, nhà xưởng, nhà kho, bến, bãi hoặc địa điểm tương tự khác.
3Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Trong thời gian được miễn lệ phí môn bài, nếu các đối tượng nêu trên có thành lập thêm các địa điểm kinh doanh mới như chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh, thì những đơn vị mới này cũng sẽ được hưởng chính sách miễn lệ phí tương ứng.
Cụ thể, thời hạn miễn lệ phí môn bài đối với các đơn vị mới thành lập này sẽ được tính bằng thời gian còn lại mà đơn vị chính đang được hưởng. Khi hết thời hạn miễn lệ phí trên, các cá nhân, tổ chức kinh doanh cần kê khai và đóng lệ phí môn bài theo đúng mức phí quy định cho từng đối tượng cụ thể.

Trường Hợp được miễn thuế môn bài có phải nộp tờ khai không?

Mặc dù được miễn thuế môn bài nhưng các trường hợp sau vẫn phải nộp tờ khai thuế
Mặc dù được miễn thuế môn bài nhưng các trường hợp sau vẫn phải nộp tờ khai thuế

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, chủ thể nộp thuế môn bài bao gồm doanh nghiệp, đơn vị phụ thuộc và các tổ chức kinh tế khác. Trong đó, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh được miễn nộp tờ khai thuế môn bài do cơ quan thuế tự xác định số thuế phải nộp dựa trên hồ sơ khai thuế.

Cụ thể, đối tượng phải nộp tờ khai thuế môn bài bao gồm:

 • Doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc mới thành lập, kể cả khi được miễn lệ phí môn bài.
 • Doanh nghiệp thành lập thêm địa điểm kinh doanh, đơn vị phụ thuộc mới.
 • Doanh nghiệp bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm tiếp theo năm phát sinh các sự kiện trên. Ngoài ra, trường hợp tăng, giảm vốn điều lệ trong năm thì doanh nghiệp cũng phải kê khai bổ sung trước ngày 30/01 năm sau.

Như vậy, các doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2023 sẽ phải nộp tờ khai thuế môn bài trước ngày 30/01/2024, kể cả khi được miễn lệ phí theo quy định.

Mức phạt vi phạm hành chính đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài năm 2024

Sẽ bị phạt từ 2 - 25 triệu tuỳ thuộc vào mức độ vi phạm
Sẽ bị phạt từ 2 – 25 triệu tuỳ thuộc vào mức độ vi phạm

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, mức phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài năm 2024 cụ thể như sau:

 1. Phạt cảnh cáo: Nếu nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.
 2. Phạt tiền từ 2 triệu đến 5 triệu đồng: Đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 đến 30 ngày, trừ trường hợp đã phạt cảnh cáo.
 3. Phạt tiền từ 5 triệu đến 8 triệu đồng: Nếu nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 31 đến 60 ngày.
 4. Phạt tiền từ 8 triệu đến 15 triệu đồng: Áp dụng cho các hành vi vi phạm như nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 61 đến 90 ngày, và các trường hợp sau đây
  • Nộp hồ sơ khai thuế quá 91 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp
  • không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp
  • không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế.
 5. Phạt tiền từ 15 triệu đến 25 triệu đồng: Đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế kiểm tra hoặc lập biên bản về hành vi chậm nộp.

Trường hợp số tiền phạt lớn hơn số tiền thuế phát sinh thì số tiền phạt tối đa bằng số tiền thuế phải nộp trên hồ sơ khai thuế.

Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị yêu cầu nộp đủ số tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước và nộp hồ sơ khai thuế, phụ lục kèm theo hồ sơ khai thuế nếu cần thiết.

Mức thu lệ phí môn bài 2024 đối với doanh nghiệp là bao nhiêu?

Đối Với doanh nghiệp, Vốn điều lệ công ty có liên quan đến mức thuế môn bài phải đóng. Về mức lệ phí môn bài mà doanh nghiệp phải đóng hàng năm, nó thường được xác định dựa trên mức vốn điều lệ của doanh nghiệp. Cụ thể, lệ phí môn bài có thể được tính như sau:

Vốn điều lệLệ phí môn bài phải đóng
Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng3.000.000 đồng/năm
Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống2.000.000 đồng/năm
Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh…1.000.000 đồng/năm

Đối với hộ kinh doanh mức lệ phí môn bài tuỳ thuộc vào doanh thu

Doanh thuLệ phí môn bài phải đóng
Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm1.000.000 đồng/năm
Doanh có doanh thu 300 – 500 triệu đồng/năm500.000 đồng/năm
Doanh có doanh thu 100 – 300 triệu đồng/năm…300.000 đồng/năm

Thời Hạn Nộp Thuế Môn Bài 2024

Căn cứ theo khoản 9 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định về thời hạn nộp lệ phí môn bài năm 2024 như sau:

 • Thời hạn nộp lệ phí môn bài: Thời hạn chung để nộp lệ phí môn bài là ngày 30/01/2024. Điều này áp dụng cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân đã hoạt động trong năm trước và không có thay đổi về vốn điều lệ hoặc không thêm mới chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
 • Các trường hợp đặc biệt:
  • Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh:
   • Nếu kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong 6 tháng đầu năm: Thời hạn nộp lệ phí môn bài là ngày 30/7 của năm kết thúc thời gian miễn.
   • Nếu kết thúc trong 6 tháng cuối năm: Thời hạn nộp lệ phí môn bài là ngày 30/01 của năm tiếp theo.
  • Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chấm dứt và hoạt động trở lại:
   • Hoạt động trở lại trong 6 tháng đầu năm: Nộp chậm nhất là ngày 30/7.
   • Hoạt động trở lại trong 6 tháng cuối năm: Nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm tiếp theo.
 • Nộp tờ khai lệ phí môn bài: Đối với những tổ chức, doanh nghiệp mới thành lập hoặc có thay đổi về vốn, thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài là ngày 30/01 của năm sau năm thành lập hoặc năm phát sinh thông tin thay đổi.

Các tổ chức và cá nhân có thể nộp tờ khai lệ phí môn bài trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc thông qua hệ thống thuế điện tử của Tổng cục Thuế hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

Câu Hỏi Thường Gặp

 • Các tổ chức, doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2023
 • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh lần đầu ra hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023
 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn trong 3 năm kể từ khi được cấp phép kinh doanh
 • Các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh mới được thành lập trong năm 2023 hoặc trong thời gian doanh nghiệp chính được miễn thuế môn bài.
 • Thời gian miễn thuế môn bài là 1 năm, tính từ ngày thành lập hoặc ngày bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tiên đối với các tổ chức, doanh nghiệp mới.
 • Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn trong vòng 3 năm kể từ ngày được cấp phép kinh doanh lần đầu.
 • Các đơn vị trực thuộc như chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh mới cũng được miễn theo thời gian còn lại mà doanh nghiệp chính đang được hưởng.
 • Sau khi hết thời gian miễn thuế môn bài, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh sẽ phải nộp lệ phí môn bài theo đúng mức phí quy định.
 • Không được gia hạn thêm thời gian miễn thuế môn bài. Các đối tượng sau khi hết thời hạn miễn sẽ phải nộp thuế môn bài bình thường từ năm tiếp theo.
Tác Giả Hồng Loan

Tác Giả: Hồng Loan

Hiện đang công tác tại Thuận Thiên, với hơn 9 năm kinh nghiệm làm việc hi vọng sẽ giúp cho mọi người có thể hiểu hơn các vấn đề về Pháp Lý, Thuế Và Kế Toán
Mục lục: Các Đối Tượng, Trường Hợp Được Miễn Thuế Môn Bài 2024

Bài Viết Cùng Chủ Đề

Cập nhật những bài viết mới, kiến thức lĩnh vực kế toán, pháp lý doanh nghiệp, thuế… với kho kiến thức khổng lồ và chuyên sâu được viết bởi những người đầu ngành của Công Ty Thuận Thiên.
Tìm hiểu cách tra mã số thuế cá nhân online nhanh chóng, chính xác, dễ thực hiện, chỉ cần vài thông tin cơ bản...
Tìm hiểu mã số thuế, mã số doanh nghiệp là gì? cấu trúc của MST, ý nghĩa và cách tra cứu nhanh chóng và chính xác nhất....
Kinh Doanh Online Có Phải Đóng Thuế? Các Loại Thuế Phải Đóng, cùng tìm hiểu tất tần tật về việc đóng thuế khi kinh doanh online. ...
Bài viết cung cấp thông tin chi tiết về lợi nhuận sau thuế (LNST), cách tính LNST chính xác, ý nghĩa của LNST trong đánh giá hiệu quả kinh doanh...
Công cụ tính thuế thu nhập cá nhân online 2024 do Thuận Thiên phát triền giúp bạn tính thuế TNCN một cách chính xác và cập nhật thường xuyên...
Tìm hiểu chi tiết về cách tính thuế thu nhập cá nhân áp dụng từ năm 2024, bao gồm mức thuế suất, các khoản miễn trừ và hướng dẫn tính...
Bạn cần tư vấn?
Vui lòng điền thông tin vào form, Thuận Thiên sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất. Hoặc bạn có thể gọi trực tiếp qua Hotline: 0902.91.91.52

* Thông tin khách hàng cung cấp được Thuận Thiên bảo mật và không chia sẽ với bất cứ tổ chức nào khác