Skip links

Một Cá Nhân Được Thành Lập Bao Nhiêu Công Ty? Quy Định Mới Nhất 2024

Tìm hiểu quy định pháp luật về một cá nhân được thành lập bao nhiêu công ty. Bài viết sẽ cung cấp thông tin chi tiết và những lưu ý quan trọng

Tóm Tắt Các Ý Chính

 • Pháp luật Việt Nam không hạn chế số lượng công ty TNHH và CTCP mà một cá nhân có thể thành lập hoặc góp vốn. Tuy nhiên, mỗi cá nhân chỉ được phép thành lập một doanh nghiệp tư nhân duy nhất.
 • Một cá nhân có thể đồng thời là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn tại nhiều công ty khác nhau.
 • Số lượng công ty mà một cá nhân được tham gia góp vốn hoặc là chủ sở hữu không bị giới hạn bởi pháp luật. Tuy nhiên, cá nhân chỉ được đảm nhiệm chức vụ Giám đốc/Tổng giám đốc tại một công ty duy nhất.
 • Việc tham gia nhiều công ty đồng nghĩa với việc cá nhân phải chịu trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ tài chính tương ứng tại các công ty đó.
 • Cần phân bổ nguồn lực, thời gian và công sức hợp lý để đảm bảo quản lý và điều hành hiệu quả tại mỗi công ty.
 • Lưu ý các nguy cơ xung đột lợi ích, bảo mật thông tin, cạnh tranh không lành mạnh khi tham gia nhiều công ty cùng ngành.
 • Tuân thủ đầy đủ các quy định về công bố thông tin, báo cáo tài chính và nghĩa vụ khác của pháp luật doanh nghiệp.

Việc thành lập doanh nghiệp là một trong những bước đi quan trọng đối với những cá nhân có mong muốn khởi nghiệp và kinh doanh. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về quy định pháp luật liên quan đến số lượng công ty mà một cá nhân được phép thành lập. Bài viết này sẽ giúp bạn làm rõ một cá nhân được thành lập bao nhiêu công ty, cùng với những quy định pháp luật liên quan.

Căn Cứ Pháp Lý

I. Một Cá Nhân Được Thành Lập Bao Nhiêu Công Ty, Theo Quy Định Pháp Luật

Pháp luật Việt Nam không hạn chế số lượng công ty TNHH và CTCP mà một cá nhân có thể thành lập hoặc góp vốn.
Pháp luật Việt Nam không hạn chế số lượng công ty TNHH và CTCP mà một cá nhân có thể thành lập hoặc góp vốn.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, số lượng công ty mà một cá nhân được phép thành lập phụ thuộc vào loại hình doanh nghiệp:

 • Doanh nghiệp tư nhân (DNTN): Mỗi cá nhân chỉ được thành lập 01 (một) DNTN. Điều này có nghĩa là bạn không thể đồng thời sở hữu hai hoặc nhiều doanh nghiệp tư nhân cùng một lúc.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH): Không có giới hạn về số lượng công ty TNHH mà một cá nhân có thể thành lập hoặc góp vốn. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể thành lập hoặc tham gia góp vốn vào nhiều công ty TNHH khác nhau.
 • Công ty cổ phần (CTCP): Tương tự như công ty TNHH, không có giới hạn về số lượng CTCP mà một cá nhân có thể thành lập hoặc góp vốn. Bạn hoàn toàn có thể sở hữu cổ phần hoặc tham gia thành lập nhiều công ty cổ phần.
 • Đối với công ty hợp danh: Một cá nhân là thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân và không được làm thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

Như vậy, pháp luật Việt Nam không hạn chế số lượng công ty TNHH và CTCP mà một cá nhân có thể thành lập hoặc góp vốn. Tuy nhiên, mỗi cá nhân chỉ được phép thành lập một doanh nghiệp tư nhân duy nhất.

II. Các Trường Hợp Đặc Biệt

Bên cạnh những quy định chung về số lượng công ty mà một cá nhân được thành lập, có một số trường hợp đặc biệt cần lưu ý:

 • Cá nhân là chủ doanh nghiệp tư nhân: Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh hoặc là thành viên hợp danh của công ty hợp danh. Điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch và tránh xung đột lợi ích trong hoạt động kinh doanh.
 • Cá nhân là thành viên góp vốn: Một cá nhân có thể góp vốn vào nhiều công ty TNHH hoặc CTCP khác nhau mà không bị giới hạn về số lượng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc góp vốn vào nhiều công ty có thể dẫn đến việc phân tán nguồn lực và khó khăn trong quản lý. Do đó, bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định đầu tư vào nhiều công ty cùng lúc.
 • Cá nhân là người đại diện theo pháp luật: Một cá nhân có thể là người đại diện theo pháp luật của nhiều công ty cùng một lúc, miễn là không vi phạm các quy định về kiêm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

III. Những Trường Hợp Cấm Tham Gia Góp Vốn Hoặc Thành Lập Công Ty

Theo quy định của pháp luật, một số đối tượng sẽ bị cấm tham gia góp vốn hoặc thành lập công ty, bao gồm:

 • Cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp vì lợi ích riêng.
 • Cán bộ, công chức, viên chức theo Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.
 • Quân nhân, công nhân trong lực lượng vũ trang (trừ trường hợp được ủy quyền đại diện vốn nhà nước).
 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước (trừ trường hợp được ủy quyền đại diện vốn nhà nước).
 • Người chưa thành niên, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, tổ chức không có tư cách pháp nhân.
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, tạm giam, chấp hành hình phạt tù, cai nghiện bắt buộc, cấm đảm nhiệm chức vụ.
 • Khi cơ quan đăng ký kinh doanh yêu cầu, phải nộp phiếu lý lịch tư pháp.
 • Tổ chức pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh trong một số lĩnh vực theo Bộ luật Hình sự.

Những quy định trên nhằm đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ pháp luật trong hoạt động thành lập và quản lý công ty.

Việc thành lập và quản lý nhiều công ty đồng thời sẽ yêu cầu cá nhân phải đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý và tài chính liên quan đến từng công ty. Việc sở hữu nhiều công ty mang lại cơ hội đa dạng hóa danh mục đầu tư và tận dụng nguồn lực, nhưng cũng tiềm ẩn các rủi ro về quản lý, trách nhiệm pháp lý.
Việc sở hữu nhiều công ty mang lại cơ hội đa dạng hóa danh mục đầu tư và tận dụng nguồn lực, nhưng cũng tiềm ẩn các rủi ro về quản lý, trách nhiệm pháp lý.

Việc thành lập và quản lý nhiều công ty đồng thời sẽ yêu cầu cá nhân phải đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý và tài chính liên quan đến từng công ty. Việc sở hữu nhiều công ty mang lại cơ hội đa dạng hóa danh mục đầu tư và tận dụng nguồn lực, nhưng cũng tiềm ẩn các rủi ro về quản lý, trách nhiệm pháp lý.

Vì vậy, khi thành lập và sở hữu nhiều công ty, cá nhân cần phải có kế hoạch quản lý hiệu quả, đảm bảo tuân thủ pháp luật và phân chia rõ ràng trách nhiệm pháp lý của từng công ty. Việc áp dụng các mô hình sở hữu như công ty mẹ – công ty con, công ty liên kết hoặc sở hữu cá nhân cũng có thể giúp cá nhân quản lý nhiều công ty một cách hiệu quả hơn.

Câu Hỏi Thường Gặp

 • Doanh nghiệp tư nhân là một hình thức doanh nghiệp đặc biệt, trong đó chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm vô hạn với toàn bộ tài sản cá nhân đối với mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là nếu doanh nghiệp gặp khó khăn, thua lỗ hay phá sản, chủ doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm bằng chính tài sản cá nhân của mình.
 • Chính vì lý do này, pháp luật chỉ cho phép mỗi cá nhân được thành lập một doanh nghiệp tư nhân duy nhất. Quy định này nhằm bảo vệ quyền lợi của các đối tác, khách hàng và chủ nợ khi giao dịch với doanh nghiệp tư nhân.
 • Nếu cho phép một cá nhân thành lập nhiều doanh nghiệp tư nhân, sẽ dễ dẫn đến tình trạng lạm dụng pháp luật, chuyển tài sản giữa các doanh nghiệp để trốn tránh nghĩa vụ, gây thiệt hại cho các bên liên quan.
 • Bên cạnh đó, việc hạn chế mỗi cá nhân chỉ được thành lập một doanh nghiệp tư nhân cũng nhằm ngăn chặn các hành vi lợi dụng hình thức doanh nghiệp tư nhân để trá hình, trục lợi hoặc thực hiện các hoạt động bất hợp pháp.
 • Tóm lại, quy định mỗi cá nhân chỉ được thành lập một doanh nghiệp tư nhân là một biện pháp quan trọng để đảm bảo tính minh bạch, trách nhiệm pháp lý và quyền lợi của các bên liên quan khi giao dịch với loại hình doanh nghiệp này.
 • Một cá nhân chỉ được thành lập một hộ kinh doanh duy nhất trong phạm vi cả nước.
 • Hộ kinh doanh là một hình thức tổ chức kinh tế nhỏ, do một cá nhân hoặc các thành viên trong một hộ gia đình đăng ký thành lập. Theo quy định của pháp luật, hộ kinh doanh chỉ được đăng ký tại một địa điểm cố định, có quy mô sử dụng lao động dưới 10 người và chủ hộ phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản cá nhân.
 • Tuy nhiên, cá nhân đó vẫn có thể góp vốn hoặc mua cổ phần tại các doanh nghiệp khác với tư cách nhà đầu tư cá nhân.
 • Quy định này nhằm đảm bảo tính minh bạch, tránh tình trạng lạm dụng hình thức hộ kinh doanh để trốn tránh nghĩa vụ hoặc các hoạt động bất hợp pháp. Đồng thời, nó cũng giúp cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát và quản lý hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh một cách hiệu quả hơn.
Tác Giả Hồng Loan

Tác Giả: Hồng Loan

Hiện đang công tác tại Thuận Thiên, với hơn 9 năm kinh nghiệm làm việc hi vọng sẽ giúp cho mọi người có thể hiểu hơn các vấn đề về Pháp Lý, Thuế Và Kế Toán
Mục lục: Một Cá Nhân Được Thành Lập Bao Nhiêu Công Ty? Quy Định Mới Nhất 2024

Bài Viết Cùng Chủ Đề

Cập nhật những bài viết mới, kiến thức lĩnh vực kế toán, pháp lý doanh nghiệp, thuế… với kho kiến thức khổng lồ và chuyên sâu được viết bởi những người đầu ngành của Công Ty Thuận Thiên.
Với dịch vụ thành lập công ty tại Hà Tĩnh của Thuận Thiên sẽ giúp khách hàng tiết kiệm chi phí, thời gian mà thủ tục còn nhanh chóng và...
Tìm hiểu sự khác biệt giữa chi nhánh và văn phòng đại diện, từ khía cạnh pháp lý đến hoạt động thực tế, để lựa chọn hình thức phù hợp...
Chỉ với 990.000đ, Thuận Thiên sẽ hỗ trợ bạn trong việc thành lập công ty tại Huế, từ khi chuẩn bị hồ sơ, đến lúc khách hàng nhận được GPKD...
Thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện? Hãy cùng tìm hiểu sự khác biệt về chức năng, thủ tục, ưu nhược điểm của hai hình thức này nhé...
Chỉ với 990.000đ, dịch vụ thành lập công ty trọn gói tại Ninh Thuận sẽ được hỗ trợ từ A đến Z, từ tư vấn ban đầu, chuẩn bị hồ...
Kế Toán Thuận Thiên cung cấp cho khách hàng dịch vụ thành lập công ty tại Cần Thơ trọn gói với chi phí vô cùng ưu đãi chỉ 990.000đ, giúp...
Bạn cần tư vấn?
Vui lòng điền thông tin vào form, Thuận Thiên sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất. Hoặc bạn có thể gọi trực tiếp qua Hotline: 0902.91.91.52

* Thông tin khách hàng cung cấp được Thuận Thiên bảo mật và không chia sẽ với bất cứ tổ chức nào khác