Skip links

Kế Toán Quản Trị – Vai Trò Và Tầm Quan Trọng Trong Doanh Nghiệp

Vai trò của kế toán quản trị càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Bài viết giúp bạn hiểu rõ hơn về vai trò và tầm quan trọng của kế toán quản trị

Tóm Tắt Các Ý Chính

Kế toán quản trị cung cấp thông tin và phân tích tài chính cần thiết cho công tác ra quyết định và hoạch định chiến lược trong doanh nghiệp.

Kế toán quản trị bao gồm lập kế hoạch tài chính, ngân sách vốn, báo cáo và phân tích chi phí, định giá sản phẩm, đánh giá hiệu quả đầu tư, mô hình hoá quyết định.

Sử dụng công cụ kế toán quản trị phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm chi phí và tối đa hoá lợi nhuận.

Kết hợp với kế toán tài chính để thu thập, xử lý, báo cáo thông tin kế toán và tài chính một cách chính xác, minh bạch.

Áp dụng công nghệ hiện đại (phần mềm, cơ sở dữ liệu, trí tuệ nhân tạo) để hỗ trợ kế toán quản trị hiệu quả hơn.

Kế toán quản trị là một trong những vị trí quan trọng nhất trong bất kỳ doanh nghiệp nào. Với vai trò cung cấp thông tin tài chính và nguồn lực cho các nhà quản lý, kế toán quản trị đóng vai trò quan trọng trong việc ra quyết định ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, vai trò của kế toán quản trị càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Bài viết này Thuận Thiên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vai trò và tầm quan trọng của kế toán quản trị trong doanh nghiệp.

Khái niệm và định nghĩa về kế toán quản trị

Khái niệm về kế toán quản trị

Theo Luật Kế toán Việt Nam, Thông tư 53/2006/TT-BTC, kế toán quản trị được định nghĩa như sau: “Kế toán quản trị là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán.”

Nhiệm vụ chính của kế toán quản trị là đưa ra các thông tin quan trọng để hỗ trợ quyết định ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp. Kế toán quản trị cũng có vai trò quan trọng trong việc dự báo tương lai, đưa ra các kế hoạch và chiến lược phù hợp cho doanh nghiệp.

Định nghĩa về kế toán quản trị

Theo Hiệp hội Kế toán Quản trị Mỹ (IMA), kế toán quản trị được định nghĩa là “quá trình thu thập, phân tích và báo cáo thông tin tài chính và phi tài chính để hỗ trợ quyết định của các nhà quản lý trong việc điều hành doanh nghiệp”. Đây là một khái niệm rất rộng và bao gồm nhiều hoạt động khác nhau như dự báo, phân tích chi phí, kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Vai trò của kế toán quản trị trong doanh nghiệp

Kế toán quản trị là một công cụ quản lý quan trọng giúp các doanh nghiệp đưa ra quyết định một cách hiệu quả và tối ưu hóa hiệu suất hoạt động. Nó cung cấp thông tin tài chính và phi tài chính kịp thời và chính xác để hỗ trợ các nhà quản lý trong quá trình lập kế hoạch, kiểm soát và ra quyết định. Dưới đây là một số vai trò chính của kế toán quản trị trong doanh nghiệp:

Kế toán quản trị đóng vai trò quan trọng trong doanh nghiệp, giúp các nhà quản lý ra quyết định một cách hiệu quả hơn. Cụ thể, kế toán quản trị có các vai trò sau:

1. Giúp các nhà quản lý xây dựng kế hoạch kinh doanh

Thông tin kế toán quản trị cung cấp cho các nhà quản lý những hiểu biết sâu sắc về tình hình tài chính và hoạt động của doanh nghiệp, từ đó giúp họ xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp với mục tiêu và khả năng của doanh nghiệp.

Cụ thể, thông tin kế toán quản trị giúp các nhà quản lý:

 • Đánh giá tình hình tài chính hiện tại của doanh nghiệp, bao gồm doanh thu, chi phí, lợi nhuận, khả năng thanh toán, v.v.
 • Dự báo tình hình tài chính trong tương lai, bao gồm doanh thu, chi phí, lợi nhuận, nhu cầu vốn, v.v.
 • Xác định các mục tiêu và chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp.

2. Giúp các nhà quản lý tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh

Thông tin kế toán quản trị cung cấp cho các nhà quản lý những thông tin về tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh, từ đó giúp họ phát hiện và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh.

Cụ thể, thông tin kế toán quản trị giúp các nhà quản lý:

 • Theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh, bao gồm doanh thu, chi phí, lợi nhuận, v.v.
 • Phát hiện các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh, bao gồm sai lệch về doanh thu, chi phí, lợi nhuận, v.v.
 • Đưa ra các biện pháp điều chỉnh kịp thời để đảm bảo kế hoạch kinh doanh được thực hiện đúng tiến độ và đạt được mục tiêu đề ra.

3. Giúp các nhà quản lý kiểm soát hoạt động kinh doanh

Thông tin kế toán quản trị cung cấp cho các nhà quản lý những thông tin về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, từ đó giúp họ xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

 • Cụ thể, thông tin kế toán quản trị giúp các nhà quản lý:
 • Đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm hiệu quả sử dụng tài sản, nhân lực, v.v.
 • Xác định các lĩnh vực cần cải thiện để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

4. Giúp các nhà quản lý đưa ra quyết định kinh doanh

Thông tin kế toán quản trị cung cấp cho các nhà quản lý những thông tin về các lựa chọn thay thế khác nhau, từ đó giúp họ đưa ra quyết định kinh doanh đúng đắn.

Cụ thể, thông tin kế toán quản trị giúp các nhà quản lý:

 • Đánh giá các lựa chọn thay thế khác nhau, bao gồm các yếu tố như chi phí, lợi nhuận, rủi ro, v.v.
 • Đưa ra quyết định kinh doanh phù hợp với mục tiêu và khả năng của doanh nghiệp.

Kế toán quản trị là một công cụ quan trọng giúp các nhà quản lý ra quyết định kinh doanh hiệu quả. Doanh nghiệp nào có hệ thống kế toán quản trị tốt sẽ có khả năng cạnh tranh cao hơn.

Chức năng của một kế toán quản trị

Một kế toán quản trị không chỉ đơn thuần là người thu thập và phân tích thông tin tài chính, mà còn có nhiều chức năng khác trong doanh nghiệp. Dưới đây là một số chức năng cơ bản của một kế toán quản trị:

Hoạch định và kiểm soát ngân sách: Kế toán quản trị tham gia vào quá trình lập ngân sách, phân bổ ngân sách và kiểm soát chi tiêu theo ngân sách đã phê duyệt. Điều này giúp doanh nghiệp quản lý dòng tiền hiệu quả hơn và đạt được mục tiêu tài chính của mình.

Tính giá thành sản phẩm: Kế toán quản trị chịu trách nhiệm tính toán giá thành sản xuất hoặc dịch vụ của doanh nghiệp. Điều này bao gồm cả chi phí trực tiếp (chi phí nguyên vật liệu, nhân công trực tiếp) và chi phí gián tiếp (chi phí quản lý, chi phí tiếp thị, chi phí bán hàng). Việc tính giá thành chính xác giúp doanh nghiệp định giá sản phẩm hoặc dịch vụ của mình một cách hợp lý, đảm bảo lợi nhuận và tránh thua lỗ.

Phân tích chi phí-lợi ích: Kế toán quản trị thực hiện các phân tích chi phí-lợi ích để đánh giá tính khả thi của các dự án đầu tư hoặc các quyết định kinh doanh khác. Điều này giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định sáng suốt hơn, tránh lãng phí tài nguyên và tối đa hóa lợi nhuận.

Đánh giá hiệu quả hoạt động: Kế toán quản trị đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thông qua các báo cáo tài chính và các số liệu thống kê khác. Điều này giúp doanh nghiệp xác định các điểm mạnh, điểm yếu của mình và đưa ra các biện pháp cải thiện hiệu quả hoạt động.

Quản lý rủi ro: Kế toán quản trị nhận dạng, đánh giá và quản lý rủi ro tài chính của doanh nghiệp. Điều này giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro và bảo vệ tài sản của mình.

Tư vấn cho lãnh đạo: Kế toán quản trị cung cấp thông tin và tư vấn cho lãnh đạo doanh nghiệp trong quá trình ra quyết định. Điều này giúp lãnh đạo doanh nghiệp có cơ sở để đưa ra các quyết định sáng suốt, phù hợp với mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp.

Cải tiến quy trình: Kế toán quản trị liên tục tìm kiếm các cách để cải tiến quy trình hoạt động của doanh nghiệp. Điều này giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả và nâng cao năng suất.

Kỹ năng cần có để trở thành kế toán quản trị

Kế toán quản trị là một công việc đòi hỏi nhiều kỹ năng khác nhau, bao gồm cả kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm.

Kỹ năng chuyên môn

Kỹ năng chuyên môn là những kỹ năng cần thiết để thực hiện các công việc liên quan đến kế toán quản trị. Các kỹ năng chuyên môn cần có cho kế toán quản trị bao gồm:

 • Kiến thức về kế toán: Đây là kỹ năng quan trọng nhất đối với kế toán quản trị. Kế toán quản trị sử dụng các kỹ thuật kế toán để thu thập, xử lý và phân tích thông tin tài chính. Do đó, kế toán quản trị cần có kiến thức vững chắc về các nguyên tắc kế toán, các phương pháp kế toán, v.v.
 • Kiến thức về kinh doanh: Kế toán quản trị cung cấp thông tin cho các nhà quản lý để họ đưa ra quyết định kinh doanh. Do đó, kế toán quản trị cần có kiến thức về kinh doanh, bao gồm các lĩnh vực như marketing, sản xuất, tài chính, v.v.
 • Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán: Phần mềm kế toán là một công cụ quan trọng trong công việc của kế toán quản trị. Do đó, kế toán quản trị cần có kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán phổ biến.
 • Kiến thức về kế toán chi phí: Kế toán quản trị cần có kiến thức về kế toán chi phí để có thể đưa ra các chiến lược và quyết định phù hợp cho doanh nghiệp. Điều này yêu cầu bạn phải hiểu rõ về các nguyên tắc và phương pháp kế toán chi phí để có thể tính toán và phân tích chi phí trong doanh nghiệp.

Kỹ năng mềm

Kỹ năng mềm là những kỹ năng cần thiết để giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề. Các kỹ năng mềm cần có cho kế toán quản trị bao gồm:

 • Kỹ năng giao tiếp: Kế toán quản trị cần có khả năng giao tiếp hiệu quả với các nhà quản lý, nhân viên và các bên liên quan khác.
 • Kỹ năng làm việc nhóm: Kế toán quản trị thường làm việc trong các nhóm, do đó cần có khả năng làm việc nhóm hiệu quả.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề: Kế toán quản trị thường phải giải quyết các vấn đề liên quan đến tài chính và kinh doanh. Do đó, cần có khả năng giải quyết vấn đề hiệu quả.
 • Kỹ năng lãnh đạo: Kế toán quản trị cũng cần có khả năng lãnh đạo để có thể điều hành và tổ chức các hoạt động trong doanh nghiệp. Điều này yêu cầu bạn phải có khả năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục để đưa ra các quyết định và thực hiện các kế hoạch cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, kế toán quản trị cũng cần có các kỹ năng khác như:

 • Kỹ năng phân tích: Kế toán quản trị cần có khả năng phân tích thông tin tài chính để đưa ra các kết luận và khuyến nghị.
 • Kỹ năng tư duy phản biện: Kế toán quản trị cần có khả năng tư duy phản biện để đánh giá thông tin và đưa ra các quyết định sáng suốt.
 • Kỹ năng sáng tạo: Kế toán quản trị cần có khả năng sáng tạo để tìm ra các giải pháp mới cho các vấn đề kinh doanh.
 • Kỹ năng công nghệ thông tin: Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển, kế toán quản trị cần có kỹ năng sử dụng tốt các phần mềm kế toán và các công cụ phân tích dữ liệu để có thể xử lý khối lượng thông tin tài chính lớn một cách hiệu quả.

Các loại kế toán quản trị phổ biến là gì?

Kế toán quản trị là một nhánh của kế toán tập trung vào việc thu thập, phân tích và sử dụng thông tin kế toán để hỗ trợ quá trình ra quyết định của các nhà quản lý. Kế toán quản trị có thể được phân thành nhiều loại khác nhau, tùy thuộc vào mục đích sử dụng của thông tin kế toán.

Dưới đây là một số loại kế toán quản trị phổ biến:

 • Kế toán chi phí: Loại kế toán này tập trung vào việc xác định, phân bổ và phân tích chi phí của các sản phẩm, dịch vụ hoặc hoạt động của doanh nghiệp. Kế toán chi phí cung cấp thông tin cho các nhà quản lý để ra quyết định về giá cả, sản lượng, lợi nhuận và hiệu quả hoạt động.
 • Kế toán doanh thu: Loại kế toán này tập trung vào việc xác định, đo lường và ghi nhận doanh thu của doanh nghiệp. Kế toán doanh thu cung cấp thông tin cho các nhà quản lý để ra quyết định về chiến lược giá cả, tiếp thị và bán hàng.
 • Kế toán ngân sách: Loại kế toán này tập trung vào việc lập, thực hiện và kiểm soát ngân sách của doanh nghiệp. Kế toán ngân sách cung cấp thông tin cho các nhà quản lý để ra quyết định về tài chính và nguồn lực.
 • Kế toán dự báo: Loại kế toán này tập trung vào việc dự báo các khoản thu nhập, chi phí và dòng tiền của doanh nghiệp. Kế toán dự báo cung cấp thông tin cho các nhà quản lý để ra quyết định về chiến lược kinh doanh và đầu tư.
 • Kế toán phân tích: Loại kế toán này tập trung vào việc phân tích các dữ liệu kế toán để tìm ra xu hướng, mối quan hệ và các vấn đề tiềm ẩn. Kế toán phân tích cung cấp thông tin cho các nhà quản lý để ra quyết định về cải thiện hiệu quả hoạt động và quản trị rủi ro.

Ngoài ra, còn có một số loại kế toán quản trị khác, chẳng hạn như:

 • Kế toán quản trị tài sản: Loại kế toán này tập trung vào việc quản lý và phân tích các tài sản của doanh nghiệp.
 • Kế toán quản trị vốn nhân lực: Loại kế toán này tập trung vào việc quản lý và phân tích các nguồn lực con người của doanh nghiệp.
 • Kế toán quản trị môi trường: Loại kế toán này tập trung vào việc quản lý và phân tích tác động của doanh nghiệp đến môi trường.

Việc lựa chọn loại kế toán quản trị nào để sử dụng phụ thuộc vào nhu cầu và mục tiêu của từng doanh nghiệp. Các doanh nghiệp nhỏ thường chỉ sử dụng một số loại kế toán quản trị cơ bản, trong khi các doanh nghiệp lớn thường sử dụng nhiều loại kế toán quản trị khác nhau.

Tầm quan trọng của kế toán quản trị trong doanh nghiệp

Kế toán quản trị đóng vai trò quan trọng trong doanh nghiệp, giúp các nhà quản lý ra quyết định một cách hiệu quả hơn. Thông tin từ kế toán quản trị cung cấp cho các nhà quản lý những hiểu biết sâu sắc về tình hình tài chính và hoạt động của doanh nghiệp, từ đó giúp họ:

 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh: Kế toán quản trị cung cấp thông tin về các yếu tố như chi phí, doanh thu, nhu cầu thị trường, v.v. để các nhà quản lý có thể xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp với mục tiêu và khả năng của doanh nghiệp.
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh: Kế toán quản trị cung cấp thông tin về tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh, từ đó giúp các nhà quản lý phát hiện và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh.
 • Kiểm soát hoạt động kinh doanh: Kế toán quản trị cung cấp thông tin về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, từ đó giúp các nhà quản lý xác định các lĩnh vực cần cải thiện.
 • Đưa ra quyết định kinh doanh: Kế toán quản trị cung cấp thông tin về các lựa chọn thay thế khác nhau, từ đó giúp các nhà quản lý đưa ra quyết định kinh doanh đúng đắn.

Cụ thể, tầm quan trọng của kế toán quản trị trong doanh nghiệp được thể hiện qua các khía cạnh sau:

Kế toán quản trị giúp các nhà quản lý hiểu rõ tình hình tài chính của doanh nghiệp: Thông qua các báo cáo kế toán quản trị, các nhà quản lý có thể nắm bắt được các thông tin quan trọng về tình hình tài chính của doanh nghiệp, bao gồm:

 • Doanh thu: Doanh thu là nguồn thu nhập chính của doanh nghiệp. Thông tin về doanh thu giúp các nhà quản lý đánh giá được hiệu quả của hoạt động kinh doanh và khả năng tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp.
 • Chi phí: Chi phí là các khoản tiền mà doanh nghiệp phải bỏ ra để sản xuất và cung cấp sản phẩm, dịch vụ. Thông tin về chi phí giúp các nhà quản lý xác định được mức độ hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh và tìm ra các giải pháp để giảm chi phí.
 • Lợi nhuận: Lợi nhuận là phần chênh lệch giữa doanh thu và chi phí. Thông tin về lợi nhuận giúp các nhà quản lý đánh giá được hiệu quả hoạt động kinh doanh tổng thể của doanh nghiệp.

Kế toán quản trị giúp các nhà quản lý hiểu rõ tình hình hoạt động của doanh nghiệp: Thông qua các báo cáo kế toán quản trị, các nhà quản lý có thể nắm bắt được các thông tin quan trọng về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm:

 • Khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường: Thông tin về doanh số bán hàng, thị phần, v.v. giúp các nhà quản lý đánh giá được khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường của doanh nghiệp.
 • Chất lượng sản phẩm, dịch vụ: Thông tin về chất lượng sản phẩm, dịch vụ, v.v. giúp các nhà quản lý đánh giá được mức độ hài lòng của khách hàng và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
 • Hiệu quả sử dụng nguồn lực: Thông tin về hiệu quả sử dụng nhân lực, tài sản, v.v. giúp các nhà quản lý xác định được các lĩnh vực cần cải thiện để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Kế toán quản trị giúp các nhà quản lý ra quyết định kinh doanh hiệu quả: Thông tin từ kế toán quản trị cung cấp cho các nhà quản lý những hiểu biết sâu sắc về tình hình tài chính và hoạt động của doanh nghiệp, từ đó giúp họ ra quyết định kinh doanh một cách hiệu quả hơn, chẳng hạn như:

 • Quyết định về giá cả: Thông tin về chi phí sản xuất, giá cả thị trường, v.v. giúp các nhà quản lý đưa ra quyết định về giá cả sản phẩm, dịch vụ một cách hợp lý, đảm bảo lợi nhuận cho doanh nghiệp.
 • Quyết định về sản lượng: Thông tin về nhu cầu thị trường, khả năng sản xuất, v.v. giúp các nhà quản lý đưa ra quyết định về sản lượng sản xuất một cách phù hợp, đảm bảo đáp ứng nhu cầu thị trường và tối đa hóa lợi nhuận.
 • Quyết định về đầu tư: Thông tin về khả năng tài chính, rủi ro, v.v. giúp các nhà quản lý đưa ra quyết định đầu tư một cách hợp lý, đảm bảo lợi nhuận và an toàn cho doanh nghiệp.

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về vai trò và chức năng của kế toán quản trị trong doanh nghiệp. Kế toán quản trị không chỉ đơn thuần là người thu thập và phân tích thông tin tài chính, mà còn có vai trò quan trọng trong việc xây dựng kế hoạch, thực hiện tổ chức và điều hành, kiểm soát và đánh giá kết quả thực hiện, cũng như đưa ra quyết định cho doanh nghiệp.

Để trở thành một kế toán quản trị thành công, bạn cần có những kỹ năng cần thiết như tư duy phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phân tích, kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, tổ chức và kiến thức về kế toán chi phí. Chỉ khi có đầy đủ những kỹ năng này, bạn mới có thể đóng góp hiệu quả vào việc tối ưu hóa hiệu suất của doanh nghiệp.

Câu Hỏi Thường Gặp

Tác Giả Hồng Loan

Tác Giả: Hồng Loan

Hiện đang công tác tại Thuận Thiên, với hơn 9 năm kinh nghiệm làm việc hi vọng sẽ giúp cho mọi người có thể hiểu hơn các vấn đề về Pháp Lý, Thuế Và Kế Toán
Mục lục: Kế Toán Quản Trị – Vai Trò Và Tầm Quan Trọng Trong Doanh Nghiệp

Bài Viết Cùng Chủ Đề

Cập nhật những bài viết mới, kiến thức lĩnh vực kế toán, pháp lý doanh nghiệp, thuế… với kho kiến thức khổng lồ và chuyên sâu được viết bởi những người đầu ngành của Công Ty Thuận Thiên.
Kiểm toán là một lĩnh vực chuyên nghiệp quan trọng, đóng vai trò không thể thiếu trong hệ thống tài chính và kinh doanh hiện đại....
Kế toán sản xuất là gì và nội dung chi tiết trong quá trình hạch toán trong doanh nghiệp sản xuất như thế nào?...
Công ty dịch vụ kế toán nào uy tín và chuyên nghiệp tại Sài Gòn? Hãy cùng Kế toán Thuận Thiên điểm qua 13 công ty kế toán tốt nhất...
Báo cáo nội bộ là một tài liệu cực kỳ quan trọng đối với doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đạt được một đánh giá chính xác về tình hình kinh...
Đối với lĩnh vực tài chính thì có những loại chứng chỉ kế toán gì? Cùng tìm hiểu 8 loại chứng chỉ mà sinh viên tài chính nhất định phải...
Bạn cần tư vấn?
Vui lòng điền thông tin vào form, Thuận Thiên sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất. Hoặc bạn có thể gọi trực tiếp qua Hotline: 0902.91.91.52

* Thông tin khách hàng cung cấp được Thuận Thiên bảo mật và không chia sẽ với bất cứ tổ chức nào khác