Skip links

Ban giám đốc công ty là gì? Chức năng, vai trò và cơ cấu tổ chức của ban giám đốc

Ban giám đốc có vai trò quan trọng trong việc định hình tầm nhìn và mục tiêu của công ty, xây dựng mối quan hệ với các bên liên quan như cổ đông, khách hàng và đối tác, và đảm bảo sự phát triển và bền vững của công ty

Tóm Tắt Các Ý Chính

Ban giám đốc đóng vai trò trung tâm trong việc định hình tương lai của công ty, từ việc xác định tầm nhìn đến việc thiết lập mục tiêu cụ thể. Họ không chỉ là những người lãnh đạo chiến lược mà còn là cầu nối quan trọng giữa công ty với cổ đông và khách hàng, tạo dựng mối quan hệ bền vững và tin cậy.

Trách nhiệm chính của ban giám đốc bao gồm việc quản lý hiệu quả tài chính và tài sản của công ty. Họ giám sát chặt chẽ hoạt động thu chi và quản lý nguồn vốn, đảm bảo sức khỏe tài chính cho công ty.

Các quyết định quan trọng, từ chiến lược đến hoạt động hàng ngày, đều do ban giám đốc đưa ra. Họ chịu trách nhiệm cao nhất về kết quả hoạt động của công ty, đồng thời đảm bảo sự phát triển bền vững.

Một phần không thể thiếu trong vai trò của họ là việc xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển dài hạn. Qua đó, ban giám đốc định hướng cho sự tăng trưởng và thích ứng của công ty trong môi trường kinh doanh biến động.

Ban giám đốc thường bao gồm các vị trí chủ chốt như CEO, giám đốc chức năng, cùng với các thành viên khác đại diện cho một loạt các chuyên môn và kinh nghiệm, tạo nên sự đa dạng trong quan điểm và kỹ năng quản lý.

Ban giám đốc có vai trò quan trọng trong việc định hình tầm nhìn và mục tiêu của công ty, xây dựng mối quan hệ với các bên liên quan như cổ đông, khách hàng và đối tác, và đảm bảo sự phát triển và bền vững của công ty. Các quyết định của ban giám đốc ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động và thành công của công ty.

Vậy Ban giám đốc công ty là gì? Chức năng, vai trò và cơ cấu tổ chức của ban giám đốc ra sao, hãy cùng Kế Toán Thuận Thiên tìm hiểu qua bài viết sau đây bạn nhé.

I. Ban giám đốc công ty là gì, vai trò quan trọng của ban giám đốc trong công ty?

Ban giám đốc công ty là một tổ chức hoặc nhóm người đảm nhận vai trò quản lý và điều hành các hoạt động của công ty
Ban giám đốc có vai trò quan trọng trong việc định hình tầm nhìn và mục tiêu của công ty, xây dựng mối quan hệ với các bên liên quan như cổ đông, khách hàng và đối tác

Ban giám đốc công ty (tên tiếng anh: Board Of Directors) là một tổ chức hoặc nhóm người đảm nhận vai trò quản lý và điều hành các hoạt động của công ty. Ban giám đốc thường bao gồm các thành viên có thẩm quyền cao nhất trong công ty, có trách nhiệm quyết định chiến lược và định hướng phát triển của công ty.

Các thành viên trong ban giám đốc có thể bao gồm Chủ tịch, Giám đốc điều hành, Giám đốc tài chính, Giám đốc kinh doanh và các vị trí quan trọng khác.

Ban giám đốc công ty định ra các mục tiêu và chiến lược của công ty, lập kế hoạch và đưa ra quyết định quan trọng về các hoạt động kinh doanh và tài chính. Họ cũng có trách nhiệm giám sát và kiểm soát hoạt động của công ty để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và đạt được mục tiêu kinh doanh.

II. Chức năng, nhiệm vụ và vai trò chính của ban giám đốc

Chức năng chính của ban giám đốc là quản lý và điều hành các hoạt động của công ty, đồng thời định hình chiến lược và đưa ra quyết định quan trọng để đạt được mục tiêu kinh doanh. Dưới đây là một số chức năng chính của ban giám đốc:

Chức năng chính của ban giám đốc là quản lý và điều hành các hoạt động của công ty, đồng thời định hình chiến lược và đưa ra quyết định quan trọng để đạt được mục tiêu kinh doanh
Chức năng chính của ban giám đốc là quản lý và điều hành các hoạt động của công ty, đồng thời định hình chiến lược và đưa ra quyết định quan trọng để đạt được mục tiêu kinh doanh

1. Điều hành và quản lý hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty

 • Ban giám đốc có trách nhiệm điều hành và quản lý các hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty.
 • Giám sát các bộ phận và nhân viên trong công ty, đảm bảo rằng mọi hoạt động diễn ra hiệu quả và tuân thủ quy trình và quy định công ty.
 • Ban giám đốc cũng thường liên tục theo dõi và đánh giá các chỉ số kinh doanh để đưa ra các biện pháp cần thiết để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.

2. Xây dựng và thực hiện chiến lược tổng thể của công ty

 • Ban giám đốc có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và thực hiện chiến lược tổng thể của công ty.
 • Nắm bắt xu hướng thị trường và phân tích các yếu tố cạnh tranh để đưa ra các quyết định chiến lược phù hợp.
 • Ban giám đốc cùng với các thành viên khác trong ban giám đốc định hình và triển khai kế hoạch hoạt động để đạt được mục tiêu chiến lược của công ty.

3. Lập kế hoạch và định hướng phát triển dài hạn của công ty

 • Ban giám đốc tham gia vào quá trình lập kế hoạch và định hướng phát triển dài hạn của công ty.
 • Xem xét các yếu tố ngoại vi, dự báo tương lai và đưa ra các mục tiêu và kế hoạch phát triển cho công ty trong tương lai.
 • Ban giám đốc cần đảm bảo rằng kế hoạch phát triển dài hạn được tính toán kỹ lưỡng và căn cứ vào nền tảng và sứ mệnh của công ty.

4. Quản lý tài chính và tài sản của công ty

 • Ban giám đốc có trách nhiệm quản lý tài chính và tài sản của công ty một cách bền vững.
 • Họ giám sát việc thu chi, quản lý nguồn vốn và đảm bảo rằng công ty tuân thủ các quy định tài chính và báo cáo tài chính đúng thời hạn.
 • Ban giám đốc cũng thường xuyên đánh giá và cải thiện quy trình quản lý tài chính để đảm bảo hiệu quả và minh bạch trong việc sử dụng tài sản của công ty.

5. Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các bên liên quan

 • Ban giám đốc đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì mối quan hệ với các bên liên quan như cổ đông, đối tác, khách hàng và cơ quan quản lý.
 • Thể hiện vai trò đại diện của công ty và tương tác để đáp ứng nhu cầu và mong muốn của các bên liên quan.

6. Đưa ra quyết định quan trọng và chịu trách nhiệm về kết quả công ty

 • Chịu trách nhiệm cuối cùng về việc đưa ra quyết định quan trọng trong công ty.
 • Họ phải đánh giá các yếu tố liên quan, thu thập thông tin và sử dụng sự hiểu biết và kinh nghiệm của mình để đưa ra những quyết định có lợi cho công ty.
 • Cũng chịu trách nhiệm về kết quả và hiệu suất của công ty trước cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan khác.

7. Tạo đột phá và sáng tạo

 • Ban giám đốc có trách nhiệm thúc đẩy sáng tạo và tạo điều kiện cho sự đột phá trong công ty.
 • Khuyến khích nhân viên thể hiện ý tưởng mới, đề xuất các cải tiến và khai thác tiềm năng phát triển của công ty.

Chức năng chính của ban giám đốc thường phụ thuộc vào quy mô và ngành nghề của công ty, và có thể thay đổi tùy theo từng trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, các chức năng trên đại diện cho những trách nhiệm quan trọng mà ban giám đốc phải đảm nhiệm để định hình và điều hành công ty một cách hiệu quả.

III. Cơ cấu tổ chức của ban giám đốc

Ban giám đốc bao gồm các thành viên quan trọng có vai trò quan trọng trong quản lý và điều hành công ty.
Ban giám đốc bao gồm các thành viên quan trọng có vai trò quan trọng trong quản lý và điều hành công ty. Quan trọng là cơ cấu tổ chức của ban giám đốc phải phù hợp và linh hoạt để đảm bảo quản lý hiệu quả và đạt được mục tiêu kinh doanh của công ty.

Cơ cấu tổ chức của ban giám đốc thường thay đổi tùy theo quy mô và cấu trúc của công ty. Tuy nhiên, thông thường, ban giám đốc bao gồm các thành viên quan trọng có vai trò quan trọng trong quản lý và điều hành công ty. Dưới đây là một cơ cấu tổ chức thông thường của ban giám đốc:

1. Giám đốc điều hành (CEO)

Giám đốc điều hành là người đứng đầu ban giám đốc và có trách nhiệm chính trong việc lãnh đạo và quản lý toàn bộ hoạt động của công ty. CEO thường đại diện cho công ty và có quyền ra quyết định chiến lược quan trọng, ký kết các hợp đồng quan trọng và đảm bảo sự phát triển và thành công của công ty.

2. Các giám đốc chức năng

Ban giám đốc cũng có thể bao gồm các giám đốc chức năng như Giám đốc tài chính (CFO), Giám đốc kinh doanh (COO), Giám đốc kỹ thuật (CTO), Giám đốc nhân sự (CHRO), và Giám đốc tiếp thị (CMO). Mỗi giám đốc chức năng có trách nhiệm quản lý một lĩnh vực cụ thể của công ty và đóng góp vào việc thực hiện chiến lược tổng thể.

3. Các thành viên đại diện khác

Ban giám đốc cũng có thể bao gồm các thành viên đại diện khác như các thành viên của Hội đồng quản trị hoặc đại diện của cổ đông. Những thành viên này có thể có quyền phê duyệt quyết định chiến lược quan trọng và tham gia vào quản lý và giám sát hoạt động của công ty.

Ngoài ra, ban giám đốc còn có thể bổ sung các thành viên bên ngoài như các chuyên gia tư vấn hoặc đại diện của các bên liên quan như cổ đông, ngân hàng hoặc các cơ quan quản lý. Sự đa dạng và phân phối trách nhiệm trong ban giám đốc giúp đảm bảo quyết định được đưa ra một cách cân nhắc và có sự đại diện cho các lợi ích khác nhau trong công ty.

Tóm lại, cơ cấu tổ chức của ban giám đốc phụ thuộc vào từng công ty cụ thể, tuy nhiên, thường bao gồm CEO và các thành viên quan trọng khác có vai trò định hướng và quản lý toàn diện công ty. Các thành viên trong ban giám đốc đóng vai trò chuyên môn và đóng góp kiến thức và kỹ năng của mình trong việc đưa ra quyết định và quản lý công ty.

Sự hợp tác và tương tác giữa các thành viên trong ban giám đốc là cốt lõi để đạt được sự thành công và phát triển bền vững cho công ty.

Cấu trúc và số lượng thành viên trong ban giám đốc có thể khác nhau tùy thuộc vào loại công ty và quy mô hoạt động. Đối với một công ty lớn, ban giám đốc có thể bao gồm một số thành viên đại diện từ các bộ phận khác nhau của công ty. Trong khi đó, trong một công ty nhỏ hơn, ban giám đốc có thể chỉ bao gồm CEO và một số giám đốc chức năng chính.

IV. Các vị trí trong ban giám đốc

Các vị trí trong ban giám đốc có thể thay đổi tùy theo quy mô và ngành công ty. Các vị trí trên chỉ là một số ví dụ phổ biến.

 1. Giám đốc Điều hành (Chief Administer Officer/Executive Director).
 2. Giám đốc Phân tích (Chief Analytics Officer/Analysis Director).
 3. Giám đốc Điều hành Kiểm toán (Chief Audit Executive/Executive Auditors).
 4. Giám đốc Thương hiệu (Chief Brand Officer/Brand Director).
 5. Giám đốc Kinh doanh (Chief Business Officer/Business Manager).
 6. Giám đốc Điều báo (Chief Channel Officer/Channel Director).
 7. Giám đốc Thương mại (Chief Commercial Officer/Commercial Director).
 8. Giám đốc Truyền thông (Chief Communications Officer/Communications Director).
 9. Giám đốc Điều hành (Chief Compliance Officer/Managing Director).
 10. Giám đốc Nội dung (Chief Content Officer/Content Manager).
 11. Giám đốc Sáng tạo (Chief Creative Officer/Creative Director).
 12. Giám đốc Dữ liệu (Chief Data Officer/Data Manager).
 13. Giám đốc Kỹ thuật (Chief Digital Officer/Digital Director).
 14. Tổng Giám đốc Điều hành (Chief Executive Officer/Executive Manager).
 15. Giám đốc Kinh nghiệm (Chief Experience Officer/Experience Director).
 16. Giám đốc Tài chính (Chief Financial Officer/Finance Director).
 17. Giám đốc Nhân sự (Chief Human Resource Officer/Human Resource Manager).
 18. Giám đốc Thông tin (Chief Information Officer/ Director).
 19. Giám đốc An ninh Thông tin (Chief Information Security Officer/Information Security Director).
 20. Giám đốc Đổi mới (Chief Innovation Officer/Innovation Director).
 21. Giám đốc Đầu tư (Chief Investment Officer/Investment Director).
 22. Giám đốc Kiến thức (Chief Knowledge Officer/Knowledge Director).
 23. Giám đốc Học vấn (Chief Learning Officer/Academic Director)
 24. Giám đốc Tiếp thị (Chief Marketing Officer/Marketing Director).
 25. Giám đốc Y tế (Chief Medical Officer/Medical Director).
 26. Giám đốc Mạng lưới (Chief Networking Officer/Network Director).
 27. Giám đốc Điều hành (Chief Operating Officer/Operations Director).
 28. Giám đốc Mua sắm (Chief Procurement Officer/Procurement Director).
 29. Giám đốc Sản phẩm (Chief Product Officer/Product Manager).
 30. Giám đốc Nghiên cứu (Chief Research Officer/Research Director).
 31. Giám đốc Tái cơ cấu (Chief Restructuring Officer/Restructure Director).
 32. Giám đốc Doanh thu (Chief Revenue Officer/Sales Director).
 33. Giám đốc Rủi ro (Chief Risk Officer/Risk Manager).
 34. Giám đốc Khoa học (Chief Science Officer/Scientific Director).
 35. Giám đốc Chiến lược (Chief Strategy Officer/Strategic Director).
 36. Giám đốc Công nghệ (Chief Technology Officer/Technology Director).
 37. Giám đốc Tầm nhìn (Chief Visionary Officer/Vision Director).
 38. Giám đốc Mạng (Chief Web Officer/Web Director).
 39. Giám đốc Pháp chế (Chief Legal Officer/Legal Director).

V. Ban giám đốc có quan hệ với Hội đồng Quản trị thế nào?

Hai tổ chức này thường tương tác và có mối quan hệ tương đối trong quá trình quản lý công ty
Hai tổ chức này thường tương tác và có mối quan hệ tương đối trong quá trình quản lý công ty

Ban giám đốc và Hội đồng quản trị là hai cơ quan quản lý quan trọng trong một công ty. Mặc dù chức năng và trách nhiệm của họ có sự chênh lệch, nhưng hai tổ chức này thường tương tác và có mối quan hệ tương đối trong quá trình quản lý công ty. Dưới đây là mô tả về quan hệ giữa Ban giám đốc và Hội đồng quản trị:

1. Chức năng và trách nhiệm:

 • Ban giám đốc: Ban giám đốc chịu trách nhiệm hàng ngày về việc điều hành và quản lý các hoạt động kinh doanh của công ty. Các thành viên trong ban giám đốc thường được bổ nhiệm để giám sát và đưa ra quyết định hàng ngày về mọi khía cạnh của công ty, từ chiến lược kinh doanh, tài chính, nhân sự đến vận hành và tiếp thị.
 • Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị có trách nhiệm cao cấp hơn và có quyền giám sát và định hướng chiến lược dài hạn của công ty. Hội đồng quản trị bao gồm các thành viên đại diện cho cổ đông và có trách nhiệm giám sát hoạt động của ban giám đốc. Họ thường tham gia vào việc quyết định chiến lược tổng thể, xem xét kế hoạch tài chính và đánh giá hiệu suất của ban giám đốc.

2. Mối quan hệ tương tác

 • Thông tin và báo cáo: Ban giám đốc thường cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh và kết quả tài chính cho Hội đồng quản trị. Điều này giúp Hội đồng quản trị hiểu rõ tình hình của công ty và đưa ra các quyết định chiến lược dựa trên thông tin này. Ban giám đốc cũng thường phải tham gia vào các cuộc họp Hội đồng quản trị để trình bày và giải thích các quyết định và kế hoạch.
 • Quyết định chiến lược: Hội đồng quản trị có quyền tham gia vào việc đề xuất và phê duyệt chiến lược tổng thể của công ty. Họ có thể yêu cầu ban giám đốc thực hiện các thay đổi chiến lược hoặc đưa ra đánh giá về các kế hoạch hiện tại. Ban giám đốc thường phải tuân thủ và thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị.
 • Giám sát và báo cáo: Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát hoạt động của ban giám đốc và đảm bảo rằng công ty hoạt động theo đúng quy định pháp luật và quy chuẩn. Ban giám đốc cần báo cáo thường xuyên về hoạt động, tình hình tài chính và các vấn đề quan trọng khác cho Hội đồng quản trị.

Tuy nhiên, quan hệ giữa Ban giám đốc và Hội đồng quản trị có thể khác nhau tùy thuộc vào quy mô và cấu trúc của công ty, cũng như yêu cầu pháp lý và quy định cụ thể. Điều quan trọng là sự tương tác và hợp tác giữa hai tổ chức này để đảm bảo quản lý hiệu quả và phát triển bền vững của công ty.

Thông thường, Ban giám đốc và Hội đồng quản trị luôn xác định ranh giới làm việc. Sự xác định này thể hiện bằng văn bản, tránh được sự chồng chéo, lạm quyền. Đặc biệt, trong các công ty cỡ vừa, người ta bắt đầu phải dựa vào các nguyên tắc của cơ chế quản trị công ty (corporate governence) để phân định rõ ranh giới của hai bên cả về quyền hạn và trách nhiệm.

Hai trường hợp sau đều dễ dàng xảy ra:

 • Ban giám đốc làm sai: có thể là lạm quyền, là không hoàn thành chức trách… dẫn đến các hậu quả cho công ty.
 • Ban giám đốc bị chèn ép: sinh méo mó trong cả chức năng và hành vi. Nhiều trường hợp vẫn có sự chồng chéo, Hội đồng quản trị làm thay Ban giám đốc hay lạm quyền của ban này.

Tóm tại, khi Hội đồng quản trị là đại diện của chủ sở hữu thì Ban giám đốc thường là đại diện của những người làm thuê cao cấp nhất của một công ty. Ban giám đốc có thể bị thay bởi Hội đồng quản trị bất kỳ lúc nào; trừ khi bản Điều lệ công ty quy định khác đi.

Sự thành công của công ty phụ thuộc mạnh mẽ vào vai trò và năng lực của ban giám đốc trong định hình và thúc đẩy sự phát triển bền vững.
Sự thành công của công ty phụ thuộc mạnh mẽ vào vai trò và năng lực của ban giám đốc trong định hình và thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Ban giám đốc đóng vai trò then chốt trong việc điều hành và quản lý công ty. Chức năng chính của ban giám đốc bao gồm điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày, xây dựng và thực hiện chiến lược tổng thể của công ty, lập kế hoạch và định hướng phát triển dài hạn, quản lý tài chính và tài sản, xây dựng và duy trì mối quan hệ với các bên liên quan, cũng như đưa ra quyết định quan trọng và chịu trách nhiệm về kết quả công ty.

Việc ban giám đốc hiểu rõ thị trường, định hướng chiến lược và quản lý tài chính cẩn thận là điều quan trọng để đảm bảo thành công của công ty. Đồng thời, họ cũng phải xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các bên liên quan như cổ đông, đối tác và khách hàng, để đảm bảo sự ủng hộ và hỗ trợ cho công ty.

Tóm lại, vai trò của ban giám đốc không chỉ giới hạn trong việc điều hành và quản lý công ty một cách hiệu quả mà còn bao gồm việc xác định chiến lược, quản lý tài chính, xây dựng mối quan hệ và đưa ra quyết định quan trọng. Sự thành công của công ty phụ thuộc mạnh mẽ vào vai trò và năng lực của ban giám đốc trong định hình và thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Câu Hỏi Thường Gặp

Sự tương tác và hợp tác giữa ban giám đốc và các cơ quan quản lý khác như Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, cổ đông và các bộ phận chức năng trong công ty là cực kỳ quan trọng để đạt được sự phát triển bền vững. Sự tương tác này giúp đảm bảo sự cân đối giữa lợi ích của công ty và các bên liên quan, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và các tiêu chuẩn quản lý.

Trong nhiều trường hợp, công ty có thể có một vị trí giám đốc với hai người đảm nhận quyền ngang hàng. Đây thường được gọi là mô hình “đồng giám đốc” (co-directorship) hoặc “giám đốc chung” (co-CEO). Trong trường hợp này, hai người giám đốc chia sẻ quyền lực và trách nhiệm tương đương và có thể có chuyên môn, kỹ năng và trách nhiệm khác nhau.

Mô hình đồng giám đốc có thể được áp dụng khi các thành viên trong ban giám đốc muốn chia sẻ trách nhiệm lãnh đạo và quản lý công ty. Các quyết định và nhiệm vụ thường được phân chia rõ ràng giữa hai người giám đốc, và họ phối hợp để đạt được mục tiêu và sự phát triển của công ty. Có thể tồn tại sự phân chia trách nhiệm theo lĩnh vực chuyên môn, khu vực địa lý hoặc chức danh trong công ty.

Mô hình đồng giám đốc có thể được áp dụng trong các công ty lớn, đặc biệt là khi sự phức tạp và quy mô của công ty đòi hỏi sự đa dạng về chuyên môn và kỹ năng lãnh đạo. Điều quan trọng là các giám đốc cùng nhau hiểu và tôn trọng vai trò và quyền lực của đối tác cùng làm việc để đảm bảo sự hòa hợp và thành công chung của công ty.

Có, một người có thể làm giám đốc hoặc tổng giám đốc của nhiều công ty đồng thời. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào quy định của pháp luật và các yêu cầu cụ thể của từng quốc gia hoặc khu vực.

Không có hạn chế về số lượng công ty mà một người có thể giữ chức vụ giám đốc hoặc tổng giám đốc. Tuy nhiên, việc làm giám đốc hoặc tổng giám đốc của nhiều công ty đồng thời đòi hỏi người đó phải có khả năng quản lý, sắp xếp thời gian và tài nguyên một cách hiệu quả. Điều này đòi hỏi sự tập trung cao đối với công việc và khả năng đồng thời giữ vai trò lãnh đạo và quản lý trong các tổ chức khác nhau.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc làm giám đốc hoặc tổng giám đốc của nhiều công ty đồng thời có thể đòi hỏi sự cam kết và kiến thức rộng và sâu, vì mỗi công ty đòi hỏi sự các kỹ năng quản lý riêng biệt. Nếu một người làm giám đốc của nhiều công ty, điều quan trọng là họ phải có khả năng quản lý thời gian và tài nguyên một cách hiệu quả để đảm bảo sự thành công và hiệu quả trong vai trò lãnh đạo của mình.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014, Công ty trách nhiệm hữu hạn và Công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ Công ty sẽ quy định chi tiết về số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật.

Với sự cho phép của pháp luật, một Công ty có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật và không có hạn chế về việc một vị trí giám đốc/tổng giám đốc chỉ được đảm nhiệm bởi một người, trừ khi Điều lệ Công ty quy định khác.

Do đó, vị trí giám đốc/tổng giám đốc trong một Công ty có thể được giữ bởi nhiều người tùy thuộc vào sự phân bổ của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị hoặc quy định trong Điều lệ Công ty. Việc này cho phép mô hình quản lý đa người đảm nhận vai trò giám đốc/tổng giám đốc và phù hợp với yêu cầu và sự phân công công việc trong công ty.

Có một số trường hợp mà một người không được làm giám đốc/tổng giám đốc tại nhiều Công ty, gồm:

 • Người đó không đủ năng lực hành vi dân sự hoặc thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.
 • Người đó không có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của Công ty, trừ khi Điều lệ của Công ty có quy định khác.
 • Đối với Công ty con của Công ty mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, giám đốc hoặc tổng giám đốc không được là vợ/chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý Công ty mẹ và người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty đó.

Ngoài ra, còn có các trường hợp đặc biệt khác, chẳng hạn như các giám đốc/tổng giám đốc của Công ty xổ số kiến thiết và Cảng hàng không không được phép giữ chức vụ giám đốc/tổng giám đốc ở Công ty khác.

Tuy nhiên, để biết chính xác về các trường hợp không được làm giám đốc/tổng giám đốc tại nhiều Công ty, cần tham khảo Luật Doanh nghiệp và các quy định cụ thể của từng Công ty.

Tác Giả Hồng Loan

Tác Giả: Hồng Loan

Hiện đang công tác tại Thuận Thiên, với hơn 9 năm kinh nghiệm làm việc hi vọng sẽ giúp cho mọi người có thể hiểu hơn các vấn đề về Pháp Lý, Thuế Và Kế Toán
Mục lục: Ban giám đốc công ty là gì? Chức năng, vai trò và cơ cấu tổ chức của ban giám đốc

Bài Viết Cùng Chủ Đề

Cập nhật những bài viết mới, kiến thức lĩnh vực kế toán, pháp lý doanh nghiệp, thuế… với kho kiến thức khổng lồ và chuyên sâu được viết bởi những người đầu ngành của Công Ty Thuận Thiên.
Sự xuất sắc của ban lãnh đạo sẽ đóng góp quan trọng trong việc đạt được các mục tiêu của tổ chức, xây dựng và duy trì môi trường làm...
Khó khăn khi khởi nghiệp chắc chắn là một điều mà đa số chủ doanh nghiệp nào cũng phải trải qua. Sau đây là 8 khó khăn lớn nhất bạn...
Quá trình onboarding được xem là một yếu tố quan trọng để giúp nhân viên mới có thể hoà nhập với văn hoá công ty một cách nhanh chóng...
Bạn cần tư vấn?
Vui lòng điền thông tin vào form, Thuận Thiên sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất. Hoặc bạn có thể gọi trực tiếp qua Hotline: 0902.91.91.52

* Thông tin khách hàng cung cấp được Thuận Thiên bảo mật và không chia sẽ với bất cứ tổ chức nào khác