Skip links

Kế toán sản xuất là gì? Quy trình hạch toán sản xuất như thế nào?

Kế toán sản xuất là gì và nội dung chi tiết trong quá trình hạch toán trong doanh nghiệp sản xuất như thế nào?

Tóm Tắt Các Ý Chính

 • Kế toán sản xuất là việc ghi nhận, lập và cung cấp thông tin về chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, và định mức kinh tế kỹ thuật của doanh nghiệp sản xuất.
 • Kế toán sản xuất cung cấp thông tin giúp quản lý chi phí sản xuất, kiểm soát chi phí, đánh giá hiệu quả hoạt động và ra các quyết định kinh tế.
 • Các bước chính trong kế toán sản xuất bao gồm: Tập hợp chi phí, phân loại chi phí, tính giá thành, và báo cáo thông tin.
 • Kế toán sản xuất giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, kiểm soát tốt chi phí, và đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn.
 • Các vấn đề thường gặp trong kế toán sản xuất bao gồm phân bổ chi phí, xác định định mức, và thiếu thông tin kịp thời.
 • Áp dụng hệ thống kế toán sản xuất tốt sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và đạt được lợi thế kinh tế.

Kế toán sản xuất là một lĩnh vực quan trọng trong hệ thống kế toán doanh nghiệp, đòi hỏi sự tập trung và chi tiết cao. Để hiểu rõ hơn về khái niệm kế toán sản xuất là gì? Cùng ketoanthuanthien.vn tìm hiểu về quy trình hạch toán kế toán sản xuất. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về quy trình này và cách thực hiện nó trong doanh nghiệp.

Kế toán sản xuất là gì?

Trong quá trình sản xuất sản phẩm, doanh nghiệp sẽ phải tính toán nhiều khoản chi phí như chi phí nguyên vật liệu, chi phí hao mòn tài sản cố định, chi phí tiền lương công nhân sản xuất, chi phí tổ chức và quản lý.

Kế toán sản xuất là quá trình tổng hợp và ghi nhận các khoản chi phí này vào tài khoản chi phí sản xuất, từ đó tính toán giá thành sản phẩm hoàn thành. Mục đích của kế toán sản xuất là giúp doanh nghiệp có được thông tin về giá thành sản phẩm, từ đó đưa ra quyết định về sản xuất và kinh doanh một cách hiệu quả.

Chi tiết công việc của kế toán sản xuất

Công việc của kế toán sản xuất bao gồm các hoạt động sau

Công tác kế toán

 • Giám sát và quản lý các loại hàng hóa và nguyên vật liệu được mua về, theo dõi nợ công với nhà cung cấp và chuyển các số liệu liên quan đến kế toán cho người đứng đầu bộ phận.
 • Theo dõi, phản ánh và hạch toán chính xác các nguyên liệu, hàng hóa và thành phẩm tại nhà máy là rất quan trọng và cần được thực hiện kịp thời để cập nhật vào sổ sách.
 • Mở sổ theo dõi tài sản cố định và tính toán khấu hao tài sản cũng là một trong những nhiệm vụ của vị trí này.
 • Kế toán sản xuất cần tính toán giá thành sản xuất và giá vốn hàng bán dựa trên định mức nguyên liệu, nhân công và khấu hao tài sản.\
 • Tập hợp, lưu trữ và bảo quản chứng từ kế toán cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, đồng thời bảo mật số liệu kế toán cũng là một phần công việc của vị trí này
 • Kế toán sản xuất cần chịu trách nhiệm sử dụng và khai thác một cách hiệu quả phần mềm kế toán để đảm bảo các tác vụ được thực hiện theo đúng quy trình và đạt được hiệu quả cao nhất.

Công tác quản lý kho

Quản lý kho là một công việc quan trọng trong việc duy trì hoạt động của một doanh nghiệp. Để đảm bảo việc quản lý kho được hiệu quả, cần thực hiện các hoạt động như:

 • Tổ chức, sắp xếp, bảo quản và phân loại các nguyên liệu và hàng hóa sao cho tiện lợi trong việc tìm kiếm và sử dụng.
 • Kiểm tra và rà soát các hoạt động xuất nhập hàng hóa cũng là một bước quan trọng để đảm bảo sự chính xác và đầy đủ của dữ liệu trong quá trình quản lý kho.
 • Thường xuyên theo dõi tình hình kho để cập nhật thông tin về số lượng và tình trạng bảo quản của các mặt hàng trong kho: Việc này sẽ giúp cho doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định kịp thời về việc cải thiện quy trình quản lý kho và tăng cường hiệu quả trong sản xuất và kinh doanh.

Quản lý, điều hành thủ kho

 • Trong việc quản lý kho, việc phân công và quản lý công việc của các nhân viên thủ kho và phụ kho là rất quan trọng. Cần đảm bảo rằng các nhân viên được phân công cho đúng công việc và được hướng dẫn đầy đủ về nhiệm vụ của mình.
 • Ngoài ra, để đảm bảo chất lượng công việc, cần thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và giám sát các nhân viên trong quá trình thực hiện công việc. Điều này sẽ giúp cải thiện hiệu suất làm việc và đảm bảo tuân thủ nội quy trong quá trình quản lý kho.
 • Việc đánh giá nhân viên cũng là một bước quan trọng trong việc quản lý kho. Cần đánh giá các nhân viên dựa trên năng lực và kinh nghiệm của họ để đưa ra các quyết định về việc đào tạo và phát triển nghề nghiệp cho các nhân viên. Việc này sẽ giúp tăng cường sự chuyên nghiệp và hiệu quả trong quá trình quản lý kho.

Kế toán sản xuất cần làm những báo cáo gì?

Trong lĩnh vực kế toán sản xuất, cần thực hiện việc lập các báo cáo sau:

 • Báo cáo tổng doanh thu.
 • Báo cáo chi phí sản xuất.
 • Báo cáo số lượng và giá trị hàng tồn kho.
 • Báo cáo khách hàng chưa thanh toán tiền (công nợ phải thu).
 • Báo cáo nhà cung cấp chưa thanh toán tiền (công nợ phải trả).
 • Báo cáo giá thành sản phẩm.

Quy trình hạch toán của một kế toán sản xuất.

Khi thực hiện hạch toán kế toán trong lĩnh vực sản xuất, việc tuân thủ ba nguyên tắc “hợp pháp, hợp lý và hợp lệ” là rất quan trọng. Để hiểu rõ hơn về quy trình làm sổ sách kế toán trong doanh nghiệp sản xuất, có thể tham khảo các bước thực hiện sau đây.

Bước 1: Tập hợp chứng từ

Chứng từ hóa đơn

Hóa đơn hợp pháp:

 • Để đảm bảo tính hợp pháp của hóa đơn, cần đăng ký với cơ quan thuế và đợi được chấp nhận phát hành.
 • Nếu doanh nghiệp tự in hóa đơn, cần in theo mẫu quy định và được cơ quan thuế chấp nhận.
 • Tuy nhiên, việc lấy hóa đơn đầu vào cũng có một số rủi ro cần lưu ý. Đối với doanh nghiệp có giao dịch mua bán hàng hóa, cần kiểm tra tính chính xác và đầy đủ của hóa đơn tài chính và đảm bảo không có thanh toán ngoài hệ thống ngân hàng nếu hóa đơn có giá trị lớn hơn 20 triệu đồng. Ngoài ra, đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng hóa, cần đảm bảo rằng các mặt hàng này nằm trong phạm vi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Hóa đơn hợp lệ:

Để được xem là hóa đơn hợp lệ, các thông tin trên hóa đơn phải đảm bảo đầy đủ và chính xác.

 • Hóa đơn cần ghi rõ các thông tin như ngày, tháng, năm lập hóa đơn, tên và địa chỉ của người mua và người bán, mã số thuế, hình thức thanh toán, số thứ tự, tên hàng hóa dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thuế suất, thuế GTGT (nếu có) và tổng tiền thanh toán.
 • Hóa đơn cần có chữ ký của người mua, người bán và giám đốc, hoặc có giấy ủy quyền và đóng dấu treo. Các quy định này được quy định trong Thông tư số 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31 tháng 03 năm 2014 và phải được tuân thủ khi lập hóa đơn.

Hóa đơn hợp lý

Khi nói đến tính hợp lý của hóa đơn, chúng ta cần xem xét không chỉ tính hợp lệ của nó mà còn đến chi phí hợp lý phải trả. Để đảm bảo tính hợp lý của hóa đơn, nội dung trên đó cần phải chính xác và phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời phải liên quan đến phạm vi được cấp giấy phép hoạt động.

Chứng từ ngân hàng:

 • Giấy báo nợ, ủy nhiệm chi, séc.
 • Giấy báo có.
 • Phiếu hạch toán ngân hàng.

Các chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước:

 • Thuế TNDN.
 • Thuế GTGT.
 • Thuế TNCN.

Bước 2: Nhập chứng từ vào sổ phản ánh các bút toán

Định khoản các nghiệp vụ phát sinh như:

 • Chứng từ hóa đơn
 • Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước
 • Bảng lương, bảng phân bổ

Bước 3: Tập hợp chi phí

Để xác định chi phí của doanh nghiệp, các yếu tố cần được xem xét bao gồm

 • Bảng lương, bảng khấu hao, bảng chi phí trả trước, bảng nhập xuất tồn kho và bảng tính giá thành sản phẩm.
 • Giá vốn hàng bán, giá vốn NVL và CCDC xuất kho được tính bằng phương pháp bình quân cuối kỳ.

Ngoài ra, còn có các chi phí khác liên quan. Những chứng từ liên quan đến chi phí này cần được kế toán và hạch toán lên sổ sách theo trình tự quy định. Thông tư 03/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thông tư 45/2015/TT-BTC là các căn cứ để xác định các yếu tố này.

Chi phí Nội dung Tài khoản
Bảng lương Tính lương phải trả cho nhân viên văn phòng và nhân viên sản xuất

Nợ TK 642

Nợ TK 622/1542

Có TK 334

Trích bảo hiểm Nợ TK 642

Nợ TK 622/1542

Nợ TK 334

Có TK 338

Khấu trừ thuế TNCN Nợ TK 334

Có TK 3335

Thanh toán lương cho nhân viên Nợ TK 334

Có TK 111/112

Bảng khấu hao TSCĐ Khấu hao cho bộ phận văn phòng

Nợ TK 642

Có TK 214

Khấu hao cho bộ phận sản xuất Nợ TK 627/1543

Có TK 214

Bảng phân bổ Phân bổ cho bộ phận văn phòng

Nợ TK 642

Có TK 242

Phân bổ cho bộ phận sản xuất Nợ TK 627/1543

Có TK 242

Tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Tập hợp chi phí NVL

Nợ TK 621/1541

Có TK 1521

Có TK 1522

Tập hợp chi phí CCDC và nhiên liệu (Nếu có) Nợ TK 627/1543

Có TK 1523

Có TK 153

Kết chuyển sang chi phí 154 (Áp dụng cho các DN sử dụng theo TT 200/2014/TT-BTC) Nợ TK 154

Có TK 621

Có TK 622

Có TK 627

Nhập kho thành phẩm hoàn thành trong kỳ Nợ TK 155

Có TK 154

Tập hợp giá vốn hàng xuất bán thành phẩm

Nợ TK 632

Có TK 155

Các bút toán kết chuyển Kết chuyển thuế GTGT trong kỳ

Nợ TK 3331

Có TK 133

Kết chuyển các khoản doanh thu Nợ TK 511

Nợ TK 515

Nợ TK 711

Có TK 911

Kết chuyển các khoản chi phí Nợ TK 911

Có TK 632

Có TK 635

Có TK 642

Có TK 811

Xác định kết quả kinh doanh (Trong trường hợp doanh nghiệp lãi)

Nợ TK 911

Có TK 421

Xác định kết quả kinh doanh (Trong trường hợp doanh nghiệp lỗ) Nợ TK 421

Có TK 911

Như vậy nhưng thông tin trên đã giúp bạn hiểu hơn về kế toán sản xuất là gì rồi phải không nào? Hy vọng nó sẽ giúp ích cho bạn.

Nếu bạn đang có kế hoạch thành lập công ty mới, hãy tham khảo dịch vụ thành lập công ty trọn gói của Kế Toán Thuận Thiên. Chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng dịch vụ chất lượng cao với quy trình minh bạch và đảm bảo đúng hạn, cùng với hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời trước và sau khi hoàn thành dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ được tặng 3 tháng khai thuế miễn phí.

Ngoài ra, nếu bạn đang gặp bất kỳ vấn đề nào liên quan đến dịch vụ kế toán thuế hoặc báo cáo thuế cuối năm tại TP.HCM, hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline: 0902.91.91.52 để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí.

Tác Giả Hồng Loan

Tác Giả: Hồng Loan

Hiện đang công tác tại Thuận Thiên, với hơn 9 năm kinh nghiệm làm việc hi vọng sẽ giúp cho mọi người có thể hiểu hơn các vấn đề về Pháp Lý, Thuế Và Kế Toán
Mục lục: Kế toán sản xuất là gì? Quy trình hạch toán sản xuất như thế nào?

Bài Viết Cùng Chủ Đề

Cập nhật những bài viết mới, kiến thức lĩnh vực kế toán, pháp lý doanh nghiệp, thuế… với kho kiến thức khổng lồ và chuyên sâu được viết bởi những người đầu ngành của Công Ty Thuận Thiên.
Kiểm toán là một lĩnh vực chuyên nghiệp quan trọng, đóng vai trò không thể thiếu trong hệ thống tài chính và kinh doanh hiện đại....
Vai trò của kế toán quản trị càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Bài viết giúp bạn hiểu rõ hơn về vai trò và tầm quan trọng...
Công ty dịch vụ kế toán nào uy tín và chuyên nghiệp tại Sài Gòn? Hãy cùng Kế toán Thuận Thiên điểm qua 13 công ty kế toán tốt nhất...
Báo cáo nội bộ là một tài liệu cực kỳ quan trọng đối với doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đạt được một đánh giá chính xác về tình hình kinh...
Đối với lĩnh vực tài chính thì có những loại chứng chỉ kế toán gì? Cùng tìm hiểu 8 loại chứng chỉ mà sinh viên tài chính nhất định phải...
Bạn cần tư vấn?
Vui lòng điền thông tin vào form, Thuận Thiên sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất. Hoặc bạn có thể gọi trực tiếp qua Hotline: 0902.91.91.52

* Thông tin khách hàng cung cấp được Thuận Thiên bảo mật và không chia sẽ với bất cứ tổ chức nào khác