Skip links

Quy trình, thủ tục thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Năm 2023 là thời điểm số lượng nhà đầu tư nước ngoài vào nước ta tăng mạnh. Chính phủ Việt Nam đã nhiều tạo điều kiện cho các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài đi vào hoạt động, kinh doanh. Vậy quy trình, thủ tục thành lập công ty 100 vốn nước ngoài sẽ như thế nào? Cùng tìm hiểu qua bài viết sau nhé.

Bước 1: Đăng ký chủ trương đầu tư thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Khác so với nhà đầu tư Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường nước ta, cần được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Một số trường hợp, ngành nghề kinh doanh sẽ phải đăng ký chủ trương đầu tư với Thủ tướng chính phủ, Quốc hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh – nơi đặt dự án.

Trường hợp đăng ký chủ trương với ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Luật đầu tư quy định, chỉ các trường hợp sau được phép đăng ký với ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

 • Dự án sử dụng công nghệ, thuộc diện hạn chế chuyển giao (theo quy định pháp luật về chuyển giao công nghệ).
 • Dự án được nhà nước giao đất/ cho thuê đất không qua đấu giá/ đấu thầu/ nhận chuyển nhượng hay dự án có yêu cầu chuyển nhượng quyền mục đích sử dụng đất.

Hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư, nộp ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cụ thể sẽ bao gồm:

 • Giấy đề nghị thực hiện đầu tư dự án.
 • Bản sao nhân dân và căn cước/ hộ chiếu (với nhà thầu cá nhân).
 • Bản sao chứng nhận thành lập/ tài liệu xác nhận tư cách pháp nhân tương đương (với nhà thầu là tổ chức).
 • Đề án dự án đầu tư, bao gồm các nội dung: Kế hoạch, mục tiêu, nhà thầu dự án, phương án huy động vốn, tiến độ đầu tư, đánh giá tác động kinh tế/ môi trường/ xã hội…
 • Bản sao các tài liệu liên quan đến tài chính như: Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất/ cam kết hỗ trợ tài chính từ công ty mẹ/ bảo lãnh năng lực tài chính của nhà đầu tư nước ngoài…
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất áp dụng cho trường hợp không đề nghị nhà nước giao đất, chuyển đổi quyền sử dụng đất…
 • Văn bản giải trình công nghệ.
 • Hợp đồng BCC với dự án theo hình thức BCC.

Trường hợp đăng ký chủ trương với thủ tướng chính phủ

Theo Luật đầu tư 2020, các trường hợp khác cần đăng ký chủ trương với thủ tướng chính phủ, phải hoạt động trong các lĩnh vực: Kinh doanh vận tải biển, viễn thông có hạ tầng mạng, xuất bản báo chí, trồng rừng, tổ chức khoa học/ công nghệ.
Hồ sơ xin cấp phép chủ trương đầu tư của thủ tướng chính phủ sẽ bao gồm:

 • Các giấy tờ giống với hình thức xin phép chủ trương đầu tư cấp tỉnh.
 • Bản phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư.
 • Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, giải pháp bảo vệ môi trường đi kèm.
 • Đánh giá tác động lên hiệu quả kinh tế và các vấn đề xã hội.

Trường hợp đăng ký chủ trương với Quốc hội

Luật đầu tư 2020 quy định, các trường hợp đăng ký chủ trương với Quốc hội:

 • Dự án nhà máy điện hạt nhân.
 • Dự án yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc hộ/ đặc dụng/ rừng đầu nguồn từ 50 ha trở lên, rừng phòng hộ chắn gió/ chắn cát/ chắn sóng từ 500 ha trở lên, rừng sản xuất từ
 • 1000 ha trở lên.
 • Dự án có yêu cầu di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên (vùng núi), từ 50.000 người trở lên (với các vùng khác).

Hồ sơ yêu cầu chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội:

 • Phương án giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư.
 • Bản đề xuất các phương án và chính sách đầu tư cụ thể.
 • Bản đánh giá tác động môi trường, tác động kinh tế – xã hội.

Đăng ký chủ trương đầu tư thành lập công ty 100% vốn nước ngoài là bước quan trọng trong thủ tục thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Đăng ký chủ trương đầu tư thành lập công ty 100% vốn nước ngoài là bước quan trọng trong thủ tục thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Bước 2: Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư công ty 100 vốn nước ngoài

Với các dự án không sử dụng đất/ không sử dụng công nghệ thuộc danh mục hạn chế chuyển giao, sẽ không phải thực hiện bước 1. Nhà đầu tư cần xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Có các trường hợp sau sẽ xảy ra, khi xin cấp chứng nhận đăng ký đầu tư:

 • Với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan chức năng sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận đầu tư cho đơn vị, thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư từ cơ quan chức năng.
 • Với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, cần thực hiện thủ tục yêu cầu cấp chứng nhận đầu tư như sau: Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện kê khai trực tuyến thông tin dự án trên cổng thông tin quốc gia, tiếp theo là nộp hồ sơ theo quy định, hồ sơ hợp lệ cơ quan chức năng sẽ cấp mã số cho dự án.

Xem thêm: Chi phí thành lập doanh nghiệp

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ bao gồm các giấy tờ sau:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.
 • Các giấy tờ với nhà đầu tư là tổ chức: Giấy chứng nhận thành lập/ tài liệu xác nhận tư cách pháp nhân, báo cáo tài chính/ bảo lãnh năng lực tài chính/ cam kết hỗ trợ tài chính từ công ty mẹ, hộ chiếu của người đại diện trước pháp luật, điều lệ của tổ chức, hợp đồng thuê trụ sở, bản giải trình công nghệ với dự án có sử dụng công nghệ.
 • Các giấy tờ với nhà đầu tư cá nhân: Bản sao hộ chiếu/ căn cước, sao kê số dư tài khoản ngân hàng, hợp đồng thuê trụ sở hoặc giấy tờ tương đương quyền sử dụng đất theo quy định.

Bước 3: Xin cấp Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài

Sau khi đã có giấy chứng nhận đầu tư, đơn vị cần tiến hành xin giấy phép kinh doanh/ thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam. Cụ thể, hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài sẽ bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu quy định.
 • Điều lệ của công ty 100% vốn nước ngoài, có chữ ký của các thành viên.
 • Danh sách thành viên hoặc cổ đông góp vốn, sáng lập.
 • Bản sao căn cước, hộ chiếu của các thành viên/ cổ đông sáng lập, góp vốn.
 • Quyết định thành lập công ty 100 vốn nước ngoài/ tài liệu tương đương được hợp pháp hóa bởi lãnh sự quán.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của công ty 100 vốn nước ngoài.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài, được nộp tại phòng đăng ký kinh doanh, sở kế hoạch đầu tư cấp tỉnh. Cơ quan chức năng sẽ thẩm định giấy tờ hợp lệ, và cấp đăng ký kinh doanh từ 3-5 ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ đăng ký kinh doanh có thiếu sót cơ quan chức năng sẽ đưa văn bản hướng dẫn đi kèm, yêu cầu bổ sung chỉnh sửa.

Xin cấp Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài

Xin cấp Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài

Bước 4: Đăng công bố thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Sau khi đã có giấy phép đăng ký kinh doanh, thành lập công ty 100 vốn nước ngoài, đơn vị cần tiến hành công bố thông tin trên cổng thông tin quốc gia. Thời hạn đăng bố cáo hạn cuối là 30 ngày, kể từ ngày nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Thông tin đăng công bố sẽ bao gồm: Tên doanh nghiệp 100 vốn đầu tư nước ngoài, lĩnh vực đầu tư kinh doanh, danh sách thành viên và cổ đông sáng lập. Bộ phận thực hiện nhiệm vụ đăng ký bố cáo, tại sở kế hoạch đầu tư sẽ trực tiếp đăng thông tin. Hoặc doanh nghiệp có thể thực hiện trực tiếp trên cổng thông tin quốc gia, nộp phí theo quy định.

Bước 5: Tiến hành khắc dấu công ty 100 vốn đầu tư nước ngoài

Sau khi đã có quyết định thành lập và đăng bố cáo, công ty 100 vốn đầu tư nước ngoài, cần thực hiện khắc dấu tại cơ quan công an. Doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài sẽ tự quyết định số lượng, mẫu và hình thức con dấu pháp nhân.

Theo quy định trong Luật Doanh nghiệp 2020, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, doanh nghiệp tự khắc con dấu và tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng con dấu pháp nhân. Do vậy, công ty không cần đăng ký bố cáo mẫu con dấu trên cổng thông tin, như quy định trước đó.

Lời kết

Trên đây là những bước quan trọng mà nhà đầu tư cần thực hiện để đăng ký thành lập công ty 100 vốn nước ngoài. Luật doanh nghiệp 2020 và Luật đầu tư 2020 có nêu rõ về điều kiện, thủ tục thành lập công ty 100 vốn nước ngoài có thể đăng ký hoạt động tại thị trường Việt Nam. Để đăng ký hiệu quả, các đơn vị nên lựa chọn dịch vụ tư vấn thành lập công ty 100 vốn nước ngoài chuyên nghiệp để được hỗ trợ, nắm rõ quy định và chuẩn bị hồ sơ chính xác, nhanh chóng.

Xem thêm:

Xem thêm:
5/5 – (1 bình chọn)

Những câu hỏi thường gặp

Theo quy định của Luật đầu tư 2020, nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam có thể theo các hình thức sau: Thành lập công ty mới/ góp vốn, mua cổ phần, mua phần góp vốn/ thực hiện dự án đầu tư/ đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC/ các hình thức đầu tư và loại hình kinh tế mới theo quy định của Chính phủ.

Tùy thuộc vào lĩnh vực hoạt động kinh doanh, mà chính phủ Việt Nam có quy định về tỷ lệ góp vốn của các nhà đầu tư nước ngoài. Một số nhóm ngành, lĩnh vực mà nhà đầu tư nước ngoài có thể góp vốn toàn bộ như: Xây dựng, thương mại, dịch vụ tư vấn Thuế, bất động sản, vệ sinh công nghiệp/ vệ sinh tòa nhà, dịch vụ điều tra, dịch vụ giải trí…

Tác Giả Hồng Loan
Hiện đang công tác tại Thuận Thiên, với hơn 9 năm kinh nghiệm làm việc hi vọng sẽ giúp cho mọi người có thể hiểu hơn các vấn đề về Pháp Lý, Thuế Và Kế Toán
DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI
Chỉ từ: 300.000Đ/Tháng
Dịch vụ kế toán trọn gói tại Thuận Thiên
Đăng ký thành lập công ty trọn gói để nhận được
3 tháng DỊCH VỤ thuế miễn phí.

Bình Luận - Hỏi Đáp

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Thành lập công ty trọn gói
Chỉ với: 990.000đ
Dịch vụ thành lập công ty trọn gói

Các Bài Viết Cùng Chủ Đề

Ban giám đốc có vai trò quan trọng trong việc định hình tầm nhìn và mục tiêu của công ty, xây dựng mối quan hệ với các bên liên quan...
Vốn pháp định là gì và những đặc điểm như thế nào? Hãy cùng Thuận Thiên tìm hiểu ngay qua bài viết sau nhé!...
Thành lập công ty tại Bắc Ninh cần chuẩn bị những thủ tục, hồ sơ pháp lý phức tạp. Dịch vụ thành lập công ty trọn gói uy tín -...
Pháp lý khi khởi nghiệp thường gặp những vấn đề, khó khăn nào mà các chủ doanh nghiệp cần đặc biệt chú ý? Cùng Thuận Thiên tìm hiểu qua bài...
Cá nhân kinh doanh là hình thức hoạt động kinh doanh do một cá nhân đứng ra tổ chức và điều hành. Người cá nhân này chịu trách nhiệm về...
Pháp nhân là gì? Cần thỏa những điều kiện gì thì mới được các định tư cách pháp nhân? Hãy cùng Thuận Thiên tìm hiểu qua bài viết sau nhé...

Bắt đầu bằng câu chuyện hoặc khó khăn của bạn
Liên hệ với Thuận Thiên ngay bạn nhé ♥️

Vui lòng điền thông tin vào form, Thuận Thiên sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất. Hoặc bạn có thể gọi trực tiếp qua Hotline: 0902.91.91.52

* Thông tin khách hàng cung cấp được Thuận Thiên bảo mật và không chia sẽ với bất cứ tổ chức nào khác