Skip links

Thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH [Mới nhất]

Trong quá trình chuyển nhượng vốn góp hay cổ phần của một doanh nghiệp, các thủ tục và điều kiện cần thiết có thể thay đổi tùy theo loại hình công ty. Trong trường hợp của công ty TNHH, các quy định và lưu ý cần lưu ý sẽ khác so với công ty cổ phần. Trong bài viết này, ketoanthuanthien.vn sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các điều kiện, thủ tục, hồ sơ và lưu ý quan trọng khi làm thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH.

1. Vốn góp trong công ty TNHH là gì?

Để có cái nhìn tổng quan về thủ tục chuyển nhượng vốn góp, cần hiểu rõ khái niệm vốn góp trong công ty TNHH là gì? Theo quy định tại Khoản 27 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì “Phần vốn góp là tổng giá trị tài sản của một thành viên đã góp hoặc cam kết góp vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh. Tỷ lệ phần vốn góp là tỷ lệ giữa phần vốn góp của một thành viên và vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh.”

Vốn góp công ty TNHH là gì?
Vốn góp công ty TNHH là gì?
Xem thêm: Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì? Đặc điểm & Loại hình Công ty TNHH

2. Chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên là gì?

Trong công ty TNHH có hai thành viên trở lên, việc chuyển nhượng vốn góp được thực hiện bởi thành viên công ty chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền và nghĩa vụ liên quan đến phần vốn góp của mình trong công ty cho một cá nhân, tổ chức khác không phải là thành viên của công ty.

3. Điều kiện chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH

Trước khi bắt đầu thực hiện các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng vốn góp hoặc cổ phần, cần phải xác định xem đối tượng nhận chuyển nhượng là người Việt Nam (nếu trong một công ty Việt Nam) hay người nước ngoài.

Điều kiện chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH
Điều kiện chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH

Bài viết này sẽ cung cấp thông tin về các điều kiện cần thiết khi chuyển nhượng vốn góp hoặc cổ phần trong hai loại hình công ty khác nhau: công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên. Do đặc thù của từng loại hình doanh nghiệp, điều kiện chuyển nhượng vốn góp hoặc cổ phần sẽ có sự khác biệt.

3.1 Điều kiện chuyển nhượng vốn góp, cổ phần trong công ty TNHH một thành viên

Trong trường hợp của công ty TNHH một thành viên do một người sở hữu, khi có nhu cầu chuyển nhượng vốn, có hai tùy chọn sau:

 • Chuyển nhượng toàn bộ vốn: Điều này có nghĩa là chuyển nhượng toàn bộ phần vốn điều lệ của doanh nghiệp. Trong trường hợp này, chủ sở hữu công ty phải thực hiện đồng thời cả thủ tục chuyển nhượng vốn góp và thủ tục thay đổi chủ sở hữu của công ty.
 • Chuyển nhượng một phần vốn: Trong trường hợp này, công ty phải thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình công ty thành công ty TNHH hai thành viên hoặc công ty cổ phần (nếu muốn thay đổi số lượng thành viên).
Điều kiện chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH MTV
Điều kiện chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH MTV

3.2 Điều kiện chuyển nhượng vốn góp, cổ phần trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Tương tự như công ty TNHH một thành viên, khi chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên, sẽ có hai trường hợp như sau:

 • Không làm ảnh hưởng đến số lượng thành viên: Trong trường hợp số lượng thành viên trong công ty vẫn duy trì từ 2 thành viên trở lên, bạn chỉ cần thực hiện việc lập mẫu thông báo thay đổi thành viên góp vốn cùng với tỷ lệ vốn góp của từng thành viên.
 • Ảnh hưởng đến số lượng thành viên: Trong trường hợp việc chuyển nhượng dẫn đến công ty chỉ còn 1 thành viên, bạn phải thực hiện đồng thời thủ tục thông báo thay đổi số lượng thành viên góp vốn và thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang công ty TNHH một thành viên.
Điều kiện chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 2 Thành viên trở lên
Điều kiện chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 2 Thành viên trở lên
Xem thêm: Khái niệm, đặc điểm của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

4. Thủ tục, hồ sơ chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên trở lên

Để thực hiện việc chuyển nhượng vốn góp hoặc cổ phần trong công ty TNHH một thành viên hoặc công ty TNHH hai thành viên trở lên, bạn cần chuẩn bị các hồ sơ sau:

4.1 Thủ tục, hồ sơ chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH 1 thành viên

Thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH một thành viên bao gồm hai giai đoạn cụ thể như sau:

Giai đoạn 1: Chuyển nhượng phần vốn góp

Để thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH một thành viên, doanh nghiệp cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Thông báo, biên bản họp, quyết định về việc thay đổi.
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp đã được ký kết bởi các bên liên quan.
 • Giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng và được công ty xác nhận.
 • Biên bản thanh lý hoàn thiện việc chuyển nhượng.

Giai đoạn 2: Tiến hành chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Để thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Nếu chuyển đổi một phần vốn góp:
 • Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp.
 • Giấy đề nghị chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 • Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 • Quyết định của chủ sở hữu về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty chuyển đổi.
 • Danh sách thành viên Công ty chuyển đổi.
 • Bản sao hợp lệ của CMND (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực của cá nhân.
 • Bản sao Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh/Đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức.
 • Bản sao hợp lệ của giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo ủy quyền.
 • Quyết định ủy quyền tương ứng của tổ chức.
 • Hợp đồng chuyển nhượng vốn và giấy tờ xác nhận hoàn tất chuyển nhượng.

Nếu chuyển đổi toàn bộ vốn góp:

 • Thông báo thay đổi chủ sở hữu của công ty.
 • Bản sao hợp lệ của các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của chủ sở hữu mới.
 • Điều lệ sửa đổi của công ty.
 • Hợp đồng chuyển nhượng vốn.
Thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH
Thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH

4.2 Thủ tục, hồ sơ chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH 2 thành viên

Để thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên, cần chuẩn bị các giấy tờ và thủ tục sau:

 • Giấy thông báo thay đổi Thành viên góp vốn của công ty.
 • Quyết định bằng văn bản và bản sao về việc chuyển nhượng vốn góp.
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc chuyển nhượng vốn góp.
 • Hợp đồng chuyển nhượng và giấy xác nhận việc hoàn tất chuyển nhượng.
 • Các giấy tờ của bên nhận chuyển nhượng, bao gồm bản sao hợp lệ của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập nếu thành viên nhận chuyển nhượng là tổ chức.
 • Nếu người chuyển nhượng không tham gia trực tiếp trong thủ tục chuyển nhượng, cần có bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền.
⭐ Nơi tiếp nhận hồ sơ: ✅ Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở KH&ĐT.
⭐ Thời gian trả kết quả:  ✅ Ước tính trong vòng 5 – 7 ngày làm việc, tính từ ngày nộp hồ sơ.

5. Những lưu ý khi chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH

Khi công ty TNHH thực hiện chuyển nhượng vốn góp hoặc cổ phần, cần lưu ý các vấn đề sau:

 • Thành viên nhận chuyển nhượng phải góp đủ số vốn cam kết trong thời hạn 10 ngày. Sau đó, công ty mới được thực hiện thông báo thay đổi thành viên góp vốn và gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đăng ký thành lập. Việc chậm góp vốn, chậm thông báo hoặc không thông báo sẽ bị Sở Kế hoạch và Đầu tư xử phạt vi phạm hành chính.
 • Sau khi chuyển nhượng hoàn tất, trong vòng 10 ngày, người chuyển nhượng phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân lên Chi cục Thuế, nơi quản lý thuế của doanh nghiệp.
Lưu ý khi chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH
Lưu ý khi chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH

Thuận thiên hy vọng rằng qua bài viết này, bạn đã có được những kiến thức cơ bản về điều kiện và thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH. Bằng cách nắm vững những thông tin này, bạn sẽ dễ dàng chuẩn bị các giấy tờ và thực hiện thủ tục chuyển nhượng một cách chính xác và hiệu quả. Chúc bạn thành công trong quá trình kinh doanh và đầu tư của mình!

Xem thêm: Hướng dẫn cách tính thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn góp
Xem thêm:
No data was found
5/5 – (1 bình chọn)

Những câu hỏi thường gặp

Tùy thuộc vào đối tượng chuyển nhượng cũng như số lượng vốn chuyển nhượng là 1 phần hay toàn phần, mà hoạt động có làm thay đổi số lượng thành viên góp vốn hay không.

Trường hợp công ty TNHH 2 thành viên có thay đổi số lượng thành viên, công ty cần nộp thông báo thay đổi số lượng thành viên và làm thủ tục thay đổi mô hình doanh nghiệp (nếu có).

Tác Giả Hồng Loan
Hiện đang công tác tại Thuận Thiên, với hơn 9 năm kinh nghiệm làm việc hi vọng sẽ giúp cho mọi người có thể hiểu hơn các vấn đề về Pháp Lý, Thuế Và Kế Toán
DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI
Chỉ từ: 300.000Đ/Tháng
Dịch vụ kế toán trọn gói tại Thuận Thiên
Đăng ký thành lập công ty trọn gói để nhận được
3 tháng DỊCH VỤ thuế miễn phí.

Bình Luận - Hỏi Đáp

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Thành lập công ty trọn gói
Chỉ với: 990.000đ
Dịch vụ thành lập công ty trọn gói

Các Bài Viết Cùng Chủ Đề

Ban giám đốc có vai trò quan trọng trong việc định hình tầm nhìn và mục tiêu của công ty, xây dựng mối quan hệ với các bên liên quan...
Vốn pháp định là gì và những đặc điểm như thế nào? Hãy cùng Thuận Thiên tìm hiểu ngay qua bài viết sau nhé!...
Thành lập công ty tại Bắc Ninh cần chuẩn bị những thủ tục, hồ sơ pháp lý phức tạp. Dịch vụ thành lập công ty trọn gói uy tín -...
Pháp lý khi khởi nghiệp thường gặp những vấn đề, khó khăn nào mà các chủ doanh nghiệp cần đặc biệt chú ý? Cùng Thuận Thiên tìm hiểu qua bài...
Cá nhân kinh doanh là hình thức hoạt động kinh doanh do một cá nhân đứng ra tổ chức và điều hành. Người cá nhân này chịu trách nhiệm về...
Pháp nhân là gì? Cần thỏa những điều kiện gì thì mới được các định tư cách pháp nhân? Hãy cùng Thuận Thiên tìm hiểu qua bài viết sau nhé...

Bắt đầu bằng câu chuyện hoặc khó khăn của bạn
Liên hệ với Thuận Thiên ngay bạn nhé ♥️

Vui lòng điền thông tin vào form, Thuận Thiên sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất. Hoặc bạn có thể gọi trực tiếp qua Hotline: 0902.91.91.52

* Thông tin khách hàng cung cấp được Thuận Thiên bảo mật và không chia sẽ với bất cứ tổ chức nào khác