Skip links

Kế toán ngân hàng là gì? Vai trò và mức lương của kế toán ngân hàng

Lĩnh vực kế toán đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển của doanh nghiệp, đơn vị nhà nước, tổ chức có phát sinh nghiệp vụ kinh tế, tài chính. Trong lĩnh vực kế toán, có nhiều thuật ngữ được sử dụng, khiến nhiều người khó khăn trong việc phân loại và sử dụng.

Nghiệp vụ kế toán ngân hàng là một trong những thuật ngữ được sử dụng khá phổ biến, nhưng lại có ít người hiểu rõ. Bạn đọc quan tâm: “Kế toán ngân hàng là gì? Nhiệm vụ và công việc chính gồm những gì?” Hãy cùng Thuận Thiên tìm hiểu qua bài viết sau nhé!

Kế toán ngân hàng là gì?

Kế toán ngân hàng là một ngành nghề trong lĩnh vực kế toán đặc biệt tập trung vào hoạt động tài chính của các tổ chức ngân hàng. Với vai trò quan trọng trong ngành ngân hàng, kế toán ngân hàng chịu trách nhiệm ghi chép, phân tích và báo cáo các giao dịch tài chính liên quan đến hoạt động gửi tiền, cho vay, đầu tư và các hoạt động tài chính khác của ngân hàng.

Dựa trên kết quả mà kế toán ngân hàng mang lại, người quản lý đánh giá được tình hình hoạt động, kết quả thu được từ các chiến lược kinh doanh của ngân hàng. Từ đó, chủ ngân hàng có thể điều chỉnh, thay đổi chiến lược kinh doanh, xây dựng kế hoạch tiếp cận khách hàng mới, phù hợp với từng mục tiêu cụ thể, tại từng thời điểm nhất định.

Kế toán ngân hàng là gì?

Kế toán ngân hàng là gì? (Nguồn: Internet)

Vai trò, nhiệm vụ của kế toán ngân hàng là gì?

Vai trò của kế toán ngân hàng

Vai trò của kế toán ngân hàng không chỉ giới hạn ở việc quản lý tài chính và báo cáo tài chính, mà còn bao gồm việc thực hiện các thủ tục thanh toán, quản lý tài sản và tuân thủ các quy định pháp luật và quy chuẩn kế toán. Đồng thời, kế toán ngân hàng cũng có thể tham gia vào các hoạt động tư vấn khách hàng và đề xuất giải pháp tài chính cho ngân hàng.

Nhiệm vụ, công việc kế toán ngân hàng

Công việc của một kế toán ngân hàng bao gồm nhiều nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo hoạt động tài chính của ngân hàng được thực hiện một cách chính xác và hiệu quả. Dưới đây là các nhiệm vụ chính của kế toán ngân hàng:

 1. Ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính của ngân hàng: Kế toán ngân hàng ghi chép và đăng ký các giao dịch tài chính hàng ngày của ngân hàng, bao gồm tiền gửi, cho vay, thu chi và các khoản phí. Họ đảm bảo rằng mọi giao dịch được ghi nhận chính xác và tuân thủ quy định kế toán.
 2. Tổng hợp và phân tích các báo cáo tài chính của ngân hàng: Kế toán ngân hàng tổng hợp thông tin từ các bộ phận khác nhau trong ngân hàng và tạo ra các báo cáo tài chính như báo cáo tài sản, báo cáo lãi lỗ và báo cáo dòng tiền. Họ phân tích các số liệu tài chính để đánh giá hiệu suất kinh doanh và tình hình tài chính của ngân hàng.
 3. Cung cấp thông tin tài chính cho các nhà quản lý ngân hàng: Kế toán ngân hàng chịu trách nhiệm cung cấp thông tin tài chính chi tiết cho các nhà quản lý ngân hàng. Thông qua các báo cáo tài chính, họ giúp quản lý hiểu rõ về tình hình tài chính của ngân hàng và đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp.
 4. Thực hiện các thủ tục thanh toán và thu chi của ngân hàng: Kế toán ngân hàng thực hiện các thủ tục thanh toán và thu chi của ngân hàng. Điều này bao gồm kiểm tra và xác nhận các giao dịch thanh toán, xử lý các yêu cầu rút tiền và nộp tiền, và đảm bảo tính chính xác và an toàn của quy trình thanh toán trong ngân hàng.
 5. Quản lý các tài sản của ngân hàng: Kế toán ngân hàng có trách nhiệm quản lý và theo dõi các tài sản của ngân hàng, bao gồm tiền mặt, tài sản tài chính và tài sản cố định. Họ đảm bảo rằng các tài sản được ghi nhận đúng giá trị và được quản lý một cách hiệu quả.
 6. Thực hiện các báo cáo thuế của ngân hàng: Kế toán ngân hàng đảm bảo tuân thủ quy định về thuế và thực hiện các báo cáo thuế đúng thời hạn. Họ kiểm tra, thu thập và tổ chức thông tin liên quan đến thuế và chuẩn bị báo cáo thuế để đảm bảo tuân thủ các quy định thuế hiện hành.

Ngoài những nhiệm vụ trên, kế toán ngân hàng cũng có thể tham gia vào các hoạt động khác như tư vấn cho khách hàng về các vấn đề tài chính, đề xuất giải pháp tài chính cho ngân hàng và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của nhà quản lý.

 1. Tư vấn cho khách hàng về các vấn đề tài chính: Kế toán ngân hàng có kiến thức vững về các vấn đề tài chính và quy trình ngân hàng. Họ có thể cung cấp thông tin và tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ và sản phẩm tài chính phù hợp, giúp khách hàng có quyết định thông minh về tài chính cá nhân hoặc doanh nghiệp.
 2. Đề xuất các giải pháp tài chính cho ngân hàng: Kế toán ngân hàng có thể tham gia vào quá trình đề xuất các giải pháp tài chính nhằm tối ưu hóa hoạt động và tăng cường hiệu quả của ngân hàng. Họ có thể tham gia vào việc phân tích và đánh giá các dự án, xây dựng kế hoạch tài chính, và đề xuất các chiến lược tài chính phù hợp với mục tiêu và tình hình của ngân hàng.
 3. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của nhà quản lý: Kế toán ngân hàng có thể được giao phụ trách các nhiệm vụ đặc biệt hoặc các dự án đặc thù của ngân hàng. Điều này có thể bao gồm việc tham gia vào quá trình triển khai các hệ thống kế toán mới, tham gia vào các dự án cải tiến quy trình làm việc, hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác để đáp ứng yêu cầu của nhà quản lý và đảm bảo sự phát triển của ngân hàng.
Công việc của một kế toán ngân hàng bao gồm nhiều nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo hoạt động tài chính của ngân hàng được thực hiện một cách chính xác và hiệu quả.
Công việc của một kế toán ngân hàng bao gồm nhiều nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo hoạt động tài chính của ngân hàng được thực hiện một cách chính xác và hiệu quả.

Đặc điểm nổi bật của kế toán ngân hàng

Mỗi lĩnh vực kế toán có đặc trưng riêng, tùy theo đặc thù từng nhóm ngành. Trong đó, đặc điểm của kế toán ngân hàng được thể hiện ở các điểm sau:

 1. Tính tổng hợp cao: Lĩnh vực ngân hàng mang tính xã hội và tính tổng hợp cao, ngành ngân hàng đóng góp quan trọng vào sự phát triển của nền kinh tế và xã hội. Kế toán ngân hàng phải có cái nhìn toàn diện về hoạt động tài chính và sự ảnh hưởng của ngân hàng đối với cộng đồng.
 2. Kiến thức về lĩnh vực ngân hàng: Kế toán ngân hàng cần có kiến thức sâu về lĩnh vực ngân hàng, bao gồm quy trình hoạt động của ngân hàng, các sản phẩm và dịch vụ tài chính, các quy định và quy trình pháp lý liên quan đến hoạt động ngân hàng.
 3. Kiến thức về kế tài chính: Kế toán ngân hàng phải nắm vững kiến thức về kế toán và tài chính để thực hiện các nhiệm vụ kế toán như ghi chép giao dịch, tổng hợp và phân tích báo cáo tài chính, định giá tài sản và nợ phải thu, và thực hiện các quy trình kiểm toán tài chính.
 4. Sự cẩn trọng và chính xác: Kế toán ngân hàng phải làm việc với số liệu tài chính quan trọng của ngân hàng, do đó sự cẩn trọng và chính xác là yếu tố quan trọng. Một sai sót nhỏ trong công việc kế toán có thể gây ra hậu quả lớn và ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của ngân hàng.
 5. Khả năng làm việc trong môi trường phức tạp: Ngành ngân hàng là một môi trường phức tạp và thay đổi liên tục. Kế toán ngân hàng cần có khả năng làm việc trong môi trường này, đáp ứng các yêu cầu thay đổi nhanh chóng và xử lý các tình huống phức tạp.
 6. Kiên nhẫn và sự tỉ mỉ: Kế toán ngân hàng thường phải làm việc với số liệu chi tiết, tiến hành kiểm tra và phân tích các giao dịch tài chính. Việc này đòi hỏi sự kiên nhẫn và sự tỉ mỉ để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của công việc kế toán.
 7. Kỹ năng giao tiếp: Kế toán ngân hàng thường phải làm việc trong một nhóm hoặc tương tác với các bộ phận khác trong ngân hàng. Vì vậy, kỹ năng giao tiếp tốt là cần thiết để truyền đạt thông tin và làm việc hiệu quả với các đối tác nội bộ và khách hàng.
 8. Lĩnh vực ngân hàng có nhiều chứng từ phức tạp và khối lượng lớn, yêu cầu nghiệp vụ kế toán cần đáp ứng được: Ngành ngân hàng thường có số lượng giao dịch lớn và các chứng từ phức tạp như hợp đồng vay, chứng từ thanh toán, báo cáo tài chính, và các loại hợp đồng tài chính phức tạp khác. Kế toán ngân hàng cần có kiến thức chuyên môn và kỹ năng xử lý chính xác các chứng từ này để đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật.
 9. Ngành ngân hàng cần thực hiện nghiệp vụ kế toán với tính chính xác và kịp thời cao hơn các nhóm ngành khác: Do tính phức tạp và quy mô lớn của hoạt động ngân hàng, kế toán ngân hàng phải đảm bảo tính chính xác và kịp thời trong việc ghi chép, phân tích và báo cáo tài chính. Điều này đòi hỏi kỹ năng tinh thần sắc bén và khả năng làm việc dưới áp lực.
Do tính phức tạp và quy mô lớn của hoạt động ngân hàng, kế toán ngân hàng phải đảm bảo tính chính xác và kịp thời trong việc ghi chép, phân tích và báo cáo tài chính.
Do tính phức tạp và quy mô lớn của hoạt động ngân hàng, kế toán ngân hàng phải đảm bảo tính chính xác và kịp thời trong việc ghi chép, phân tích và báo cáo tài chính.

Nghiệp vụ của của kế toán ngân hàng?

Mỗi lĩnh vực kế toán đều xác định đối tượng cụ thể, mang đặc trưng riêng của ngành. Vậy, nghiệp vụ của đối tượng kế toán ngân hàng là những thành phần nào?

Đối tượng của nghiệp vụ kế toán trong lĩnh vực ngân hàng bao gồm các yếu tố sau:

 • Các loại tài sản có, nguồn vốn và sử dụng vốn của ngân hàng: Kế toán ngân hàng đảm nhận việc ghi chép và theo dõi các loại tài sản như tiền mặt, khoản đầu tư, tài sản cố định, nợ phải thu, và các khoản tiền gửi của khách hàng. Họ cũng ghi nhận nguồn vốn chủ sở hữu, bao gồm vốn điều lệ và lợi nhuận tích lũy, cùng với sử dụng vốn cho các hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
 • Nguồn vốn chủ sở hữu và tài sản nợ: Kế toán ngân hàng phải theo dõi và ghi chép về nguồn vốn chủ sở hữu của ngân hàng, bao gồm vốn điều lệ, cổ phiếu, và các khoản dự phòng vốn. Họ cũng ghi nhận và quản lý các khoản tài sản nợ, bao gồm các khoản vay, nợ khác và các khoản tín dụng khác của khách hàng.
 • Chu chuyển tiền giữa các ngân hàng cùng hệ thống hoặc giữa hệ thống ngân hàng trong cùng một quốc gia: Kế toán ngân hàng thực hiện ghi chép và theo dõi quá trình chu chuyển tiền từ một ngân hàng đến ngân hàng khác trong cùng hệ thống hoặc giữa các hệ thống ngân hàng trong cùng một quốc gia. Điều này bao gồm các giao dịch chuyển khoản, thanh toán và các hoạt động liên quan đến tiền tệ.

Với ngân hàng thương mại, nghiệp vụ kế toán tập trung vào các đối tượng sau:

 • Số vốn ngân hàng thương mại: Kế toán ngân hàng ghi chép và quản lý số vốn mà ngân hàng sở hữu. Điều này bao gồm vốn điều lệ của ngân hàng, tức là số tiền mà cổ đông đã góp vào để thành lập ngân hàng và duy trì hoạt động của nó. Kế toán ngân hàng cũng ghi nhận các khoản vốn khác như dự phòng vốn và lợi nhuận tích lũy.
 • Sự vận động của vốn trong hoạt động giao dịch tiền tệ: Kế toán ngân hàng theo dõi và ghi chép về sự vận động của vốn trong các hoạt động giao dịch tiền tệ, bao gồm các giao dịch cho vay, tiền gửi, các khoản nợ và các khoản tín dụng khác. Họ ghi chép các khoản thu và chi tiền, đảm bảo tính chính xác và minh bạch của các giao dịch này.
 • Sự vận động của nguồn vốn ngân hàng thương mại nói chung: Kế toán ngân hàng quản lý và ghi chép về sự vận động của nguồn vốn trong hoạt động kinh doanh chung của ngân hàng. Điều này bao gồm thu nhập từ lãi suất, phí dịch vụ và các khoản thu khác, cùng với các chi phí và khoản phải trả như lãi vay, tiền lương, chi phí hoạt động và các khoản nợ khác.

Đối tượng của kế toán ngân hàng?

Đối tượng của kế toán ngân hàng? (Nguồn: internet)

Các kỹ năng cần có của một kế toán ngân hàng

Một kế toán ngân hàng cần có một loạt các kỹ năng để thực hiện công việc một cách hiệu quả và chính xác. Dưới đây là một số kỹ năng quan trọng mà một kế toán ngân hàng nên có:

 1. Kiến thức về kế toán: Kế toán ngân hàng cần nắm vững kiến thức cơ bản về kế toán và quy định liên quan đến ngành ngân hàng. Họ cần hiểu về quy trình ghi chép, báo cáo tài chính, kiểm soát nội bộ và pháp lý liên quan đến ngân hàng.
 2. Kỹ năng phân tích số liệu: Kế toán ngân hàng cần có khả năng làm việc với số liệu và con số. Họ cần có khả năng chú ý đến chi tiết, làm việc chính xác và có khả năng phân tích và tìm hiểu các số liệu kế toán.
 3. Sử dụng phần mềm kế toán: Kế toán ngân hàng nên có kiến thức và kỹ năng trong việc sử dụng các phần mềm kế toán phổ biến. Điều này bao gồm việc nhập liệu, xử lý dữ liệu, tạo báo cáo và phân tích thông tin tài chính.
 4. Kỹ năng quản lý thời gian: Vì công việc kế toán thường đòi hỏi xử lý nhiều nhiệm vụ và thời hạn chặt chẽ, kế toán ngân hàng cần có khả năng quản lý thời gian hiệu quả. Họ phải biết ưu tiên công việc và hoàn thành nhiệm vụ theo lịch trình.
 5. Kỹ năng giao tiếp: Kế toán ngân hàng thường phải làm việc với nhiều bên liên quan như khách hàng, đồng nghiệp và cơ quan quản lý. Do đó, kỹ năng giao tiếp tốt là cần thiết để truyền đạt thông tin một cách rõ ràng và hiệu quả.
 6. Kiến thức về ngành ngân hàng: Kế toán ngân hàng cần hiểu về hoạt động và quy trình của ngành ngân hàng. Họ cần nắm vững về các dịch vụ ngân hàng, quy định và chuẩn mực kế toán áp dụng cho ngành này.
 7. Sự cẩn thận và chi tiết: Kế toán ngân hàng phải làm việc với các số liệu tài chính và chứng từ quan trọng, vì vậy sự cẩn thận và khả năng làm việc với chi tiết là rất quan trọng để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin kế toán.
 8. Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề: Kế toán ngân hàng cần có khả năng phân tích số liệu, nhận biết và giải quyết các vấn đề kế toán phát sinh. Họ cần có khả năng áp dụng kiến thức và kỹ năng để tìm ra các giải pháp hiệu quả cho các vấn đề kế toán phức tạp.

Những kỹ năng trên là chỉ một phần trong danh sách những kỹ năng cần thiết cho một kế toán ngân hàng. Sự phát triển liên tục và sự tiếp thu kiến thức mới là rất quan trọng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành kế toán trong ngân hàng.

Cơ hội phát triển của kế toán ngân hàng trong thời đại hiện nay

Trong thời đại hiện nay, kế toán ngân hàng đang đối diện với nhiều cơ hội phát triển đáng kể. Dưới đây là một số cơ hội phát triển của kế toán ngân hàng trong thời đại hiện nay:

 • Sự tăng trưởng của ngành ngân hàng: Ngành ngân hàng đang phát triển mạnh mẽ và có sự gia tăng về quy mô và phạm vi hoạt động. Điều này tạo ra nhu cầu ngày càng tăng về kế toán ngân hàng, cung cấp nhiều cơ hội việc làm và khả năng thăng tiến trong lĩnh vực này.
 • Công nghệ thông tin và kế toán số: Sự phát triển của công nghệ thông tin và kế toán số đã tạo ra nhiều cơ hội mới cho kế toán ngân hàng. Kế toán ngân hàng cần nắm vững kiến thức về các công nghệ mới như blockchain, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa để nắm bắt và áp dụng các công nghệ này trong công việc kế toán.
 • Quản lý rủi ro tài chính: Với sự gia tăng về phức tạp và đa dạng của các hoạt động tài chính, quản lý rủi ro tài chính trở thành một lĩnh vực quan trọng. Kế toán ngân hàng có thể tham gia vào quản lý rủi ro tài chính, phân tích và đánh giá các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động ngân hàng và đưa ra các giải pháp phù hợp.
 • Chuyển đổi kế toán quốc tế: Với sự tăng cường của kinh tế toàn cầu, ngân hàng cũng phải tuân thủ các chuẩn mực kế toán quốc tế như IFRS (International Financial Reporting Standards). Kế toán ngân hàng có cơ hội tham gia vào quá trình chuyển đổi kế toán quốc tế, đảm bảo sự tuân thủ các tiêu chuẩn kế toán quốc tế và tạo ra báo cáo tài chính đáng tin cậy và có tính toàn cầu.
 • Phát triển sự nghiệp chuyên môn: Kế toán ngân hàng có thể phát triển sự nghiệp chuyên môn bằng cách tiếp tục học tập và đạt được các chứng chỉ và bằng cấp chuyên môn như ACCA, CFA, CMA. Điều này giúp nâng cao năng lực chuyên môn và tăng khả năng thăng tiến trong lĩnh vực kế toán ngân hàng.
muốn tồn tại và phát triển các kế toán viên nói chung và kế toán ngân hàng nói riêng cũng cần phải trau dồi các kiến thức về kế toán và áp dụng các công nghệ, phần mềm để tối ưu công việc của mình.
muốn tồn tại và phát triển các kế toán viên nói chung và kế toán ngân hàng nói riêng cũng cần phải trau dồi các kiến thức về kế toán và áp dụng các công nghệ, phần mềm để tối ưu công việc của mình.

Kế toán ngân hàng có nhiều cơ hội phát triển trong thời đại hiện nay. Sự tăng trưởng của ngành ngân hàng, sự phát triển của công nghệ thông tin và kế toán số, quản lý rủi ro tài chính, chuyển đổi kế toán quốc tế và phát triển sự nghiệp chuyên môn là những cơ hội đáng chú ý cho kế toán ngân hàng trong thời đại hiện nay.

Nhưng cũng không kể đến vấn đề xã hội hiện nay cũng đang phát triển mỗi ngày, mỗi ngành đều đã được các công cụ hiện đại, công nghệ thông tin để giúp công việc dễ dàng hơn, vì thế nếu muốn tồn tại và phát triển các kế toán viên nói chung và kế toán ngân hàng nói riêng cũng cần phải trau dồi các kiến thức về kế toán và áp dụng các công nghệ, phần mềm để tối ưu công việc của mình.

Mức lương của kế toán ngân hàng là bao nhiêu?

Với khối lượng công việc lớn, yêu cầu độ chính xác cao, khá nhiều người thắc mắc về mức lương của kế toán lĩnh vực ngân hàng là bao nhiêu?

Mức lương của kế toán ngân hàng có thể khá đa dạng và phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cấp bậc, kinh nghiệm làm việc, địa điểm làm việc và kích thước của ngân hàng. Tuy nhiên, trong ngành ngân hàng, kế toán ngân hàng thường nhận được mức lương khá ổn định và cạnh tranh.

Theo thống kê từ các nguồn tuyển dụng và mức lương thị trường, mức lương trung bình của kế toán ngân hàng có thể dao động từ 8 triệu đến 20 triệu đồng trên tháng, tùy thuộc vào các yếu tố trên và sự chuyên môn của cá nhân. Các vị trí quản lý cao hơn như trưởng phòng kế toán, giám đốc kế toán có thể nhận được mức lương cao hơn.

Ngoài mức lương cơ bản, kế toán ngân hàng còn có thể nhận được các phụ cấp, thưởng và lợi ích khác như bảo hiểm, chế độ nghỉ phép, đào tạo phát triển nghề nghiệp. Mức lương cụ thể sẽ được thương lượng và thỏa thuận giữa nhân viên và ngân hàng dựa trên các yếu tố trên.

Dưới đây là mức lương tham khảo của kế toán viên ngân hàng sẽ tùy vào từ ngân hàng, khối lượng công việc cũng như yêu cầu hệ thống. Một số tham khảo về lương kế toán ngân hàng:

 • Mức lương trung bình của kế toán viên lĩnh vực trung bình là 12.4 triệu đồng.
 • Mức lương sẽ nằm trong dải phổ biến từ 9.4-10.4 triệu đồng.
 • Mức lương thấp nhất là 8 triệu đồng/tháng.
 • Mức lương cao nhất là trên 25 triệu đồng/ tháng.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mức lương chỉ là một phần trong tổng thương vụ công việc. Một kế toán ngân hàng cần xem xét cả cơ hội phát triển nghề nghiệp, môi trường làm việc, sự tăng trưởng và sự đáng tin cậy của ngân hàng để đánh giá tổng thể giá trị của công việc.

Kết bài: Kế toán ngân hàng là gì? Vai trò và mức lương của kế toán ngân hàng

Vai trò của kế toán ngân hàng không chỉ giới hạn ở việc quản lý tài chính và báo cáo tài chính, mà còn bao gồm việc thực hiện các thủ tục thanh toán, quản lý tài sản và tuân thủ các quy định pháp luật và quy chuẩn kế toán. Đồng thời, kế toán ngân hàng cũng có thể tham gia vào các hoạt động tư vấn khách hàng và đề xuất giải pháp tài chính cho ngân hàng. Với công việc quan trọng này, kế toán ngân hàng không chỉ mang lại mức lương hấp dẫn mà còn đem lại cơ hội phát triển nghề nghiệp trong ngành tài chính và ngân hàng.

Hi vọng qua bài viết này Thuận Thiên đã cho các bạn cái nhìn tổng quan về kế toán ngân hàng, các khó khăn, đặc thù công việc cũng như những cơ hộ nghề nghiệp của kế toán ngân hàng, hi vọng sẽ giúp được cho nhưng bạn đang và chuẩn bị công việc kế toán ngân hàng.

Xem thêm:
Đánh giá

Những câu hỏi thường gặp

Hiện nay lĩnh vực ngân hàng đang rất phát triển và kèm theo đó rất nhiều thách thức cho các bạn học kế toán ngân hàng và đi xin việc, ngoài trình độ chuyên môn thì các bạn đã xác định làm việc kế toán ngân hàng còn trang bị cho mình kiến thức về công nghệ thông tin và nhu cầu của khách hàng thay đổi mỗi ngày.

Vì thế khi bạn có đầy đủ kiến thức và có chí cầu tiến, học hỏi, thích nghi tốt thì bạn hoàn toàn dễ dàng tìm việc kế toán trong các ngân hàng lớn, cơ hội thăng tiến nghề nghiệp và rất nhiều cơ hội khác cho bạn trong lĩnh vực này

Kế toán ngân hàng trong tiếng Anh là “Bank Accounting”

Tác Giả Hồng Loan
Hiện đang công tác tại Thuận Thiên, với hơn 9 năm kinh nghiệm làm việc hi vọng sẽ giúp cho mọi người có thể hiểu hơn các vấn đề về Pháp Lý, Thuế Và Kế Toán
DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI
Chỉ từ: 300.000Đ/Tháng
Dịch vụ kế toán trọn gói tại Thuận Thiên
Đăng ký thành lập công ty trọn gói để nhận được
3 tháng DỊCH VỤ thuế miễn phí.

Bình Luận - Hỏi Đáp

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Thành lập công ty trọn gói
Chỉ với: 990.000đ
Dịch vụ thành lập công ty trọn gói

Các Bài Viết Cùng Chủ Đề

Đối với lĩnh vực tài chính thì có những loại chứng chỉ kế toán gì? Cùng tìm hiểu 8 loại chứng chỉ mà sinh viên tài chính nhất định phải...
Quy trình kế toán là một phần không thể thiếu đối với mỗi doanh nghiệp. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn các bước chuẩn nhất...
Bài viết này khám phá ý nghĩa của nguyên lý kế toán và các chức năng, nhiệm vụ mà chúng đảm nhiệm trong việc xây dựng hệ thống kế toán...
Phần mềm kế toán là gì và top 10 phần mềm kế toán tốt nhất hiện nay gồm những cái tên nào? Cùng Thuận Thiên tìm hiểu qua nhé...
Khoản phải thu là gì? Các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn có sự giống nhau và khác nhau như thế nào? Cùng Thuận Thiên tìm hiểu nhé...
Thủ tục thuế cho doanh nghiệp mới thành lập gồm những gì? Đọc ngay bài viết sau để biết rõ câu trả lời bạn nhé ...

Bắt đầu bằng câu chuyện hoặc khó khăn của bạn
Liên hệ với Thuận Thiên ngay bạn nhé ♥️

Vui lòng điền thông tin vào form, Thuận Thiên sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất. Hoặc bạn có thể gọi trực tiếp qua Hotline: 0902.91.91.52

* Thông tin khách hàng cung cấp được Thuận Thiên bảo mật và không chia sẽ với bất cứ tổ chức nào khác