Skip links

Hướng dẫn chi tiết cách lập báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính (BCTC) vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp, nó phản ánh tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để từ đó có những đánh giá và đưa ra chiến lược hiệu quả. Cùng kế toán Thuận Thiên tìm hiểu chi tiết cách lập BCTC trong bài viết sau. 

Báo cáo tài chính vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính là gì?

Theo Điều 3 Khoản 1 Luật Kế toán 2015, BCTC là thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán, được trình bày dưới dạng bảng biểu, sơ đồ, biểu mẫu để mô tả các thông tin về tình hình kinh doanh, dòng lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp.

Cần nộp báo cáo tài chính vào thời gian nào?

Theo khoản 3 Điều 29 Luật Kế toán 2015, thời hạn nộp BCTC chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật.

Quy trình các bước lập báo cáo tài chính

Bước 1: Kiểm tra chứng từ
Thu thập các loại chứng từ phát sinh trong năm tài chính, kiểm tra đối chiếu các chứng từ đã thu thập được với tờ khai báo cáo thuế đã nộp định kỳ cho cơ quan thuế.

Bước 2: Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh
Kiểm tra các bút toán hạch toán chứng từ hàng tháng theo yêu cầu.
Về khoản chi phí, cần phân biệt rõ các khoản mục như giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý và chi phí khác.
Về phần doanh thu, cần phân biệt rõ giữa doanh thu bán hàng, doanh thu từ các hoạt động tài chính và thu nhập khác.

Bước 3: Phân loại các tài sản và nợ phải trả
Phân loại tài sản và nợ phải trả đúng theo quy định trên bảng cân đối kế toán.
Các tài sản hoặc nợ phải trả có thời gian đáo hạn dưới 12 tháng thì được phân loại là tài sản ngắn hạn.
Tài sản hoặc nợ phải trả không được phân loại là ngắn hạn thì là tài sản dài hạn.

Bước 4: Thuyết minh báo cáo tài chính
Bản thuyết minh BCTC của doanh nghiệp phải giải thích cơ sở lập và trình bày báo cáo tài chính, các chính sách kế toán cụ thể được lựa chọn và áp dụng cho các giao dịch và sự kiện quan trọng. Các thông tin trình bày trong BCTC phải theo chuẩn mực kế toán.

Bước 5: Căn cứ lập báo cáo tài chính
Căn cứ để lập BCTC là các BCTC kỳ trước (bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh BCTC), sổ kế toán tổng hợp, sổ tài khoản kế toán và các tài liệu kế toán khác.

Xem thêm: Nghiệp vụ kế toán

Những nguyên tắc và yêu cầu cơ bản của một BCTC

Báo cáo tài chính gồm những gì?

Tờ khai quyết toán thuế bao gồm:

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp / công ty.
 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Báo cáo tài chính:

 • Bảng kết quả hoạt động kinh doanh ( theo mẫu B02-DN).
 • Bảng cân đối kế toán ( theo mẫu B01-DN).
 • Bảng lưu chuyển tiền tệ (theo mẫu B03-DN).
 • Bảng thuyết minh báo cáo tài chính (theo mẫu B09-DN).

Yêu cầu của một báo cáo tài chính

 • Việc trình bày báo cáo tài chính phải phản ánh chính xác, trung thực và hợp lý tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo.
 • BCTC phải phản ánh đúng bản chất kinh tế, không phải là hình thức pháp lý.
 • BCTC phải được trình bày trên tất cả các khía cạnh trọng yếu.
 • BCTC cần phải tuân thủ theo nguyên tắc thận trọng.
 • Trình bày BCTC một cách khách quan và không thiên vị.

Nguyên tắc cần tuân thủ khi lập báo cáo tài chính

Theo quy định tại Điều số 102 Thông tư 200/2014/TT-BTC, lập báo cáo tài chính cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

 • Hoạt động liên tục.

Khi doanh nghiệp lập BCTC cần đánh giá khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp. Việc lập BCTC cần giả định rằng doanh nghiệp đang hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động bình thường trong tương lai gần (trừ trường hợp doanh nghiệp cố ý hoặc buộc phải ngừng hoạt động, quy mô hoạt động bị thu hẹp đáng kể).
Để đánh giá khả năng hoạt động liên tục của công ty, người phụ trách công ty cần dự báo tất cả các thông tin cho ít nhất 12 tháng tới kể từ ngày kết thúc niên độ kế toán.

 • Nguyên tắc cơ sở dồn tích.

Doanh nghiệp phải lập BCTC trên cơ sở dồn tích, ngoại trừ các thông tin liên quan đến dòng tiền.
Các giao dịch được ghi nhận khi chúng phát sinh chứ không phải vào thời điểm thực thu, chi tiền, được ghi nhận vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của các kỳ liên quan.
Các khoản chi phí được ghi vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở phù hợp giữa doanh thu và chi phí.

 • Nguyên tắc nhất quán.

Việc trình bày và phân loại các khoản mục trên báo cáo tài chính phải nhất quán trừ trường hợp có sự thay đổi trọng yếu về bản chất hoạt động của doanh nghiệp hoặc cần thay đổi cách trình bày các giao dịch và sự kiện cho hợp lý, hoặc những thay đổi trong chuẩn mực kế toán đòi hỏi phải thay đổi cách thức trình bày BCTC.

 • Nguyên tắc trọng yếu và tập hợp.

Trong báo cáo tài chính, các khoản quan trọng phải được trình bày riêng biệt. Các mục còn lại sẽ được nhóm chung với nhau.
Khi trình bày báo cáo tài chính, nếu các thông tin quan trọng không được trình bày hoặc trình bày không chính xác sẽ ảnh hưởng đến việc ra quyết định của người sử dụng báo cáo tài chính
Cách xác định khoản mục trọng yếu: Tùy từng trường hợp mà tính chất, quy mô của khoản mục sẽ là yếu tố quyết định tính trọng yếu.

 • Nguyên tắc bù trừ.

Doanh nghiệp cần liệt kê tách biệt các khoản mục tài sản và nợ phải trả trên báo cáo tài chính, không được tự ý bù trừ (trừ trường hợp chuẩn mực kế toán khác quy định hoặc cho phép bù trừ).
Chi phí và doanh thu chỉ được bù trừ khi được quy định trong các chuẩn mực kế toán khác, hoặc các khoản lãi, lỗ và các chi phí liên quan phát sinh từ các giao dịch và sự kiện tương tự nhưng không quan trọng.
Tài sản và nợ phải trả, thu nhập và chi phí quan trọng phải được báo cáo riêng biệt. Việc bù trừ sẽ khiến người đọc báo cáo tài chính khó hiểu được toàn bộ quá trình giao dịch và dự đoán dòng tiền trong tương lai của doanh nghiệp

 • Nguyên tắc có thể so sánh.

Thông tin trình bày trên báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ trước để tiện cho việc so sánh giữa các kỳ.
Trường hợp có thay đổi về cách trình bày hoặc cách phân loại các khoản mục trên báo cáo tài chính thì phải phân loại số liệu so sánh để đảm bảo có thể so sánh với kỳ hiện tại.

Báo cáo tài chính phải tuân thủ nguyên tắc thận trọng.

Báo cáo tài chính phải tuân thủ nguyên tắc thận trọng.

Bài viết trên đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về cách lập báo cáo tài chính. Nếu bạn đang gặp các vấn đề về dịch vụ kế toán thuế, việc thành lập công ty trọn gói, dịch vụ báo cáo thuế cuối năm tại TP.HCM hoặc các vấn đề khác có liên quan thì liên hệ ngay Kế toán Thuận Thiên qua số hotline: 0902.91.91.52 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Xem thêm: 

Xem thêm:
No data was found
Đánh giá
Tác Giả Hồng Loan
Hiện đang công tác tại Thuận Thiên, với hơn 9 năm kinh nghiệm làm việc hi vọng sẽ giúp cho mọi người có thể hiểu hơn các vấn đề về Pháp Lý, Thuế Và Kế Toán
DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI
Chỉ từ: 300.000Đ/Tháng
Dịch vụ kế toán trọn gói tại Thuận Thiên
Đăng ký thành lập công ty trọn gói để nhận được
3 tháng DỊCH VỤ thuế miễn phí.

Bình Luận - Hỏi Đáp

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Thành lập công ty trọn gói
Chỉ với: 990.000đ
Dịch vụ thành lập công ty trọn gói

Các Bài Viết Cùng Chủ Đề

Đối với lĩnh vực tài chính thì có những loại chứng chỉ kế toán gì? Cùng tìm hiểu 8 loại chứng chỉ mà sinh viên tài chính nhất định phải...
Quy trình kế toán là một phần không thể thiếu đối với mỗi doanh nghiệp. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn các bước chuẩn nhất...
Kế toán ngân hàng là gì? Nhiệm vụ và công việc chính gồm những gì? Hãy cùng Thuận Thiên tìm hiểu qua bài viết sau...
Bài viết này khám phá ý nghĩa của nguyên lý kế toán và các chức năng, nhiệm vụ mà chúng đảm nhiệm trong việc xây dựng hệ thống kế toán...
Phần mềm kế toán là gì và top 10 phần mềm kế toán tốt nhất hiện nay gồm những cái tên nào? Cùng Thuận Thiên tìm hiểu qua nhé...
Khoản phải thu là gì? Các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn có sự giống nhau và khác nhau như thế nào? Cùng Thuận Thiên tìm hiểu nhé...

Bắt đầu bằng câu chuyện hoặc khó khăn của bạn
Liên hệ với Thuận Thiên ngay bạn nhé ♥️

Vui lòng điền thông tin vào form, Thuận Thiên sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất. Hoặc bạn có thể gọi trực tiếp qua Hotline: 0902.91.91.52

* Thông tin khách hàng cung cấp được Thuận Thiên bảo mật và không chia sẽ với bất cứ tổ chức nào khác